reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 grudnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Na podstawie art. 42 § 3, art. 62 § 2, art. 64 § 4 , art. 81 § 2, art. 97 § 5 oraz art. 166 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160 poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 104, poz. 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 223 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu zakupionego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie dla zasilania sieci ogólnokrajowych dokonuje Urząd Celny w Warszawie.”;

2) w załączniku nr 6:

a) w części II „SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA” w pkt 5:

– w opisie pola 2 skreśla się wyraz „dziewięcioznakowy”,

– w opisie pola 8 skreśla się wyraz „dziewięcioznakowy”,

b) w części III „WYPEŁNIANIE FORMULARZA SAD PRZY WYPROWADZANIU TOWARU POZA POLSKI OBSZAR CELNY I STOSOWANIU PROCEDURY TRANZYTU”:

– w opisie pola 2 „Nadawca/Eksporter” w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „9-znakowy”,

– w opisie pola 14 „Zgłaszający/Przedstawiciel” w zdaniu trzecim i czwartym skreśla się wyraz „9-znakowy”,

c) w części V „WYPEŁNIANIE FORMULARZA SAD PRZY WPROWADZANIU TOWARU NA POLSKI OBSZAR CELNY”:

– w opisie pola 2 „Nadawca/Eksporter” w zdaniu trzecim skreśla się wyraz „9-znakowy”,

– w opisie pola 8 „Odbiorca” w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz „9-znakowy”,

– w opisie pola 14 „Zgłaszający/Przedstawiciel” w zdaniu trzecim i czwartym skreśla się wyraz „9-znakowy”,

– w opisie pola 44 „Dodatkowe informacje /załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia” na końcu dodaje się zdania:

„W prawej wykropkowanej części pola należy podać koszty prowizji i opakowań oraz koszty transportu i ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju, wchodzące do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile elementy te nie zostały włączone do wartości celnej. Koszty te powinny zostać podane odrębnie dla każdej pozycji towarowej, w walucie faktury z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”,

– w opisie pola 47 „Obliczanie opłat” pkt 2 „PODSTAWA OPŁATY” otrzymuje brzmienie:

„2. PODSTAWA OPŁATY – należy podać wartość celną towarów, od której nalicza się cło i inne opłaty, oraz podstawę opodatkowania, od której nalicza się podatki, w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych. Podpola tego nie należy wypełniać dla danego typu opłaty, jeżeli podstawą opłaty nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub ciężar, z wyjątkiem podstawy opłaty do naliczenia cła, którego sposób wypełnienia podano w pkt 2. 1. Podpola tego również nie należy wypełniać w przypadku, gdy przedmiotem przywozu jest produkt kompensacyjny powstały w wyniku procesu uszlachetniania biernego i obliczenie kwoty długu celnego następuje na podstawie art. 157 Kodeksu celnego, z wyjątkiem podstawy opłaty do naliczenia podatków od tych towarów.

2. 1. Podstawą naliczenia cła, w zależności od rodzaju stawki celnej, może być:

a) wartość celna towarów określona na podstawie tytułu II działu III Kodeksu celnego „Wartość celna towarów”,

b) wartość celna określona w złotych na podstawie przepisów szczególnych,

c) ilość towaru,

d) masa netto towaru.

Niezależnie od rodzaju stawki celnej w kolumnie „Podstawa opłaty”, dla typu opłaty 111, należy wpisać wartość celną towaru. W wypadku towaru, który sam się przemieszcza, np. dźwig samojezdny, nie uwzględnia się w wartości celnej kosztów transportu.

W wypadku wyprowadzania towaru niekrajowego ze składu celnego/woc/sw na pozostały polski obszar celny uwzględnia się tylko zagraniczne koszty transakcyjne, tzn. do granicy państwa lub portu polskiego. Nie należy wliczać kosztów magazynowania w składzie celnym/woc/sw, z zastrzeżeniem art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu celnego, tj. gdy koszty magazynowania stanowią przychód przypadający sprzedającemu towar ze składu celnego/woc/sw na pozostały polski obszar celny.

2. 2. Podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli stawki akcyzy ustalane są kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych. W wypadku objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego, podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest różnica pomiędzy wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczanych do obrotu, powiększona o należne cło.

W wypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. W wypadku objęcia wyrobów akcyzowych, wymienionych w poz. 13–15, 17 i 19 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100), procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, podstawą naliczenia podatku akcyzowego jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

Cło antydumpingowe, ustanowione na podstawie decyzji Ministra Gospodarki, powiększa podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym.

2. 3. Podstawą naliczenia podatku od towarów i usług (podatek VAT) jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem przywozu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą naliczenia podatku VAT jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

W wypadku dopuszczenia do obrotu produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku procedury uszlachetniania biernego, podstawą naliczenia podatku VAT jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczanych do obrotu, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem dopuszczenia do obrotu są produkty kompensacyjne powstałe w wyniku procedury uszlachetniania biernego opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą naliczenia podatku VAT jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

W wypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą naliczenia podatku VAT dla tych towarów jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną obejmowane są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą naliczenia podatku VAT dla tych towarów jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.

W wypadku objęcia procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 13–15, 17 i 19 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podstawą naliczenia podatku VAT jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy.

Cło antydumpingowe, ustanowione na podstawie decyzji Ministra Gospodarki, powiększa podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Podstawę opodatkowania podatkiem VAT powiększa się również o podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych, jeżeli towar jest przywożony w opakowaniu podlegającym temu podatkowi.

2. 4. Podstawa opodatkowania, w przypadkach wymienionych w pkt 2. 3, obejmuje, o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju, określone w prawej wykropkowanej części pola 44. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama