reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 stycznia 2000 r.

w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2000 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217), w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Stawki celne zawieszone stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zawieszonych stawek celnych dotyczących towarów pochodzących z Turcji, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 37 GRUDNIA 2000 r.]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 stycznia 2000 r. (poz. 31)

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 37 GRUDNIA 2000 r.

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

0301

Ryby żywe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe ryby żywe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301 92 00

– Węgorze(Anguilla spp.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301 92 00 1

– – – Materiał zarybieniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

0301 92 00 1

Materiał zarybieniowy węgorza szklistego

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

0602

Pozostałe rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0602 20

– Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0602 20 90 0

– – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

0802 20 90 0

Ukorzenione sadzonki drzew owocowych i podkładek wegetatywnych

10

10

10

 

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

 

 

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001 10 00 0

– Pszenica durum

3

1,5

3

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

3

 

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301 90 90

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301 90 90 1

– – – Z drzew iglastych

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

1507

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1507 10

– Olej surowy, odgumowany lub nie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

 

1515

Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Olej lniany i jego frakcje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1515 19

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1515 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

2304 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stale, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

 

 

 

2606 00 00 0

Rudy glinu i koncentraty

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 10 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Oleje lekkie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Do innych celów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Benzyny specjalne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 00 21 0

– – – – Benzyna lakiernicza

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2713

Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Koks naftowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2713 11 00 0

– – Nie wyprażony

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804

Wodór, gazy szlachetne i inne niemetale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Krzem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804 69 00 0

– – Pozostały

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2804 70 00 0

– Fosfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

ex

2804 70 00 0

Fosfor żółty

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2818

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet nie zdefiniowany chemicznie; tlenek glinowy; wodorotlenek glinowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2818 20 00 0

– Tlenek glinowy inny niż elektrokorund

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2826

Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i inne złożone sole fluorowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Fluorki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2826 12 00 0

– – Glinu

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2833

Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe siarczany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2833 27 00 0

– – Baru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2833 27 00 0

Blanc fix

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2836

Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2836 40 00 0

– Węglany potasowe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2840

Borany, nadborany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Czteroboran sodu (boraks oczyszczony):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2840 19

– – Pozostały:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2840 19 10 0

– – – Czteroboran sodu pięciowodny

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2915

Nasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Estry kwasu octowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2915 32 00 0

– – Octan winylu

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2916

Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

 

 

chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2916 12

– – Estry kwasu akrylowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2916 12 10 0

– – – Akrylan metylowy

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2916 12 90 0

– – – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2916 12 90 0

Akrylan butylu

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2917

Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2917 35 00 0

– – Bezwodnik ftalowy

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2927 00 00 0

Diazo-,azo- lub azoksy-związki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2927 00 00 0

2,2 Azo-bis; 2.4 dwumetylowaleronitryl

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3201

Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i inne pochodne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3201 10 00 0

– Ekstrakt quebracho

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3201 20 00 0

– Ekstrakt z akacji

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3206

Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3206 42 00 0

– – Litopon i inne pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

3206 42 00 0

Litopon

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

 

3206 50 00 0

– Produkty nieorganiczne używane jako luminofory

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3404

Woski sztuczne i preparowane:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3404 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3404 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

3404 90 90 0

Chloroparafina

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801

Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub innych półproduktów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3801 30 00 0

– Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3905

Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3905 30 00 0

– Polialkohol winylowy, także zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3916

Włókna pojedyncze, których jakikolwiek wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej, z tworzywa sztucznego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3916 90

– Z pozostałych tworzyw sztucznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3916 90 90 0

– – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

3916 90 90 0

Profile z kompozytu poliestrowo-szklanego

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002

Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny jakiegokolwiek produktu z pozycji nr 4001 z jakimkolwiek produktem z tej pozycji, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (IIR); halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

 

4002 31 00 0

– – Kauczuk izoprenowo–izobutenowy (butylowy) (IIR)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy) (CR):

 

 

4002 49 00 0

– – Pozostały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

4002 49 00 0

Kauczuk chloroprenowy

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002 60 00 0

– Kauczuk izoprenowy (IR)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002 70 00 0

– Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM) niesprzężony

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002 99

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4002 99 90 0

– – – Pozostałe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4101

Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), nawet odwłosione lub dwojone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4101 40 00 0

– Skóry i skórki końskie lub innych zwierząt jednokopytnych

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

4102

Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1(c) do niniejszego działu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4102 10

– Z wełną:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4102 10 10 0

– – Jagnięce

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

4102 10 90 0

– – Pozostałe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

– Bez wełny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4102 21 00 0

– – Piklowane

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

4102 29 00 0

– – Pozostałe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie
stawek celnych:
autonomicznej,
konwencyjnej
i preferencyjnej
DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

4103

Pozostałe surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane), również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1(b) lub 1(c)

do niniejszego działu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4103 10

– Kozie i koźlęce:

4103 10 10 0

– – Świeże, solone lub suszone

0

0

0

4103 10 90 0

– – Pozostałe

0

0

0

4103 20 00 0

– Z gadów

0

0

0

4103 90 00 0

– Pozostałe

0

0

0

4104

Wyprawione skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych, bez włosia, inne niż skóry z pozycji nr 4108 lub 4109:

4104 10

– Całe skóry bydlęce wyprawione o powierzchni jednej sztuki nie przekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych):

4104 10 10 0

– – Z cieląt wschodnioindyjskich całe, nawet z łbem i łapami, każde o masie netto nie przekraczającej 4,5 kg, nie preparowane inaczej niż tylko garbowane garbnikami roślinnymi, nawet poddane pewnym obróbkom, ale niewątpliwie nie nadające się do bezpośredniego użycia w produkcji artykułów ze skóry

3

4104 10 30 0

– – Pozostałe skóry wyprawione, ale nie preparowane inaczej niż tylko garbowane chromowo w stanie mokrym (wet blue)

3

– – Pozostałe:

4104 10 91 0

– – – Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane

3

– Pozostałe wyprawione skóry bydlęce i zwierząt jednokopytnych, garbowane lub dogarbowane, ale nie preparowane inaczej, nawet dwojone:

4104 21 00 0

– – Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie

3

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie
stawek celnych:
autonomicznej,
konwencyjnej
i preferencyjnej
DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

 

garbowane garbnikami roślinnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4104 22

– – Skóry bydlęce wyprawione, wstępnie garbowane w inny sposób:

4104 2210 0

– – – Nie preparowane inaczej niż tylko garbowane chromowo, w stanie mokrym (wet blue)

3

4105

Wyprawione skóry owcze i jagnięce, bez wełny, inne niż z pozycji 4108 lub 4109:

– Garbowane lub dogarbowane, ale nie preparowane inaczej, nawet dwojone:

4105 11

– – Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi:

4105 11 10 0

– – – Z owiec indyjskich włosowych, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nie nadające się do bezpośredniego użycia do produkcji artykułów ze skóry

3

– – – Pozostałe:

4105 11 91 0

– – – – Nie dwojone

3

3

4105 11 99 0

– – – – Dwojone

4105 12

– – Wstępnie garbowane w inny sposób:

4105 12 10 0

– – – Nie dwojone

3

4105 12 90 0

– – – Dwojone

3

4105 19

– – Pozostałe:

4105 19 10 0

– – – Nie dwojone

3

3

4105 19 90 0

– – – Dwojone

4106

Wyprawione skóry kozie i koźlęce, bez włosa, Inne niż skóry wyprawione z pozycji 4108 lub 4109:

– Garbowane lub dogarbowane, lecz nie preparowane inaczej, nawet dwojone:

4106 11

– – Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi:

4106 11 10 0

– – – Z indyjskich kóz i koźląt, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nie nadające,

3

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie
stawek celnych:
autonomicznej,
konwencyjnej
i preferencyjnej
DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

 

się do bezpośredniego użycia do produkcji artykułów ze skóry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4106 11 90 0

– – – Pozostałe

3

4106 12 00 0

– – Wstępnie garbowane w inny sposób

3

4106 19 00 0

– – Pozostałe

3

4107

Skóry wyprawione z pozostałych zwierząt, bez włosia, inne niż skóry wyprawione z pozycji 4108 lub 4109:

4107 10

– Świńskie:

4107 10 10 0

– – Garbowane, ale nie preparowane inaczej

3

4107 90

– Z pozostałych zwierząt:

4107 90 10 0

– – Garbowane, ale nie preparowane inaczej

3

4403

Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione:

4403 10 00 0

– Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

0

4403 20

– – Pozostałe iglaste:

4403 20 10 0

– – Świerkowe z gatunku „Picea abies Karst.” lub srebrnej jodły (Abies alba Mill.)

0

4403 20 30 0

– – Sosnowe z gatunku
„Pinus sylvestris L.”

0

4403 20 90 0

– – Pozostałe

0

– Pozostałe, z drewna drzew tropikalnych wymienionych w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu:

4403 41 00 0

– – Ciemnoczerwone meranti i meranti bakau

0

4403 49

– – Pozostałe:

4403 49 10 0

– – – Sapelli, akacja afrykańska i iroko

0

4403 49 20 0

– – – Okoume

0

4403 49 40 0

– – – Sipo

0

4403 49 80 0

– – – Pozostałe

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie
stawek celnych:
autonomicznej,
konwencyjnej
i preferencyjnej
DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

 

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4403 91 00 0

– – Dębowe (Quercus spp.)

0

4403 92 00 0

– – Bukowe (Fagus spp.)

0

4403 99

– – Pozostałe:

4403 99 10 0

– – – Topolowe

0

4403 99 30 0

– – – Z eukaliptusa

0

4403 99 50 0

– – – Z brzozy

0

4403 99 98 0

– – – Pozostałe

0

4701 00

Mechaniczny ścier drzewny:

4701 00 10 0

– Termomechaniczny ścier drzewny

0

4701 00 90 0

– Pozostałe

0

4702 00 00 0

Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej

0

4703

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, z wyjątkiem masy celulozowej drzewnej do przeróbki chemicznej:

– Nie bielona:

4703 11 00 0

– – Z drewna drzew iglastych

0

4703 19 00 0

– – Z drewna drzew liściastych

0

 

– Półbielona lub bielona:

4703 21 00 0

– – Z drewna drzew iglastych

0

4703 29 00 0

– – Z drewna drzew liściastych

0

4704

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, z wyjątkiem masy celulozowej drzewnej do przeróbki chemicznej:

– Nie bielona:

4704 11 00 0

– – Z drewna drzew iglastych

0

4704 19 00 0

– – Z drewna drzew liściastych

0

– Półbielona lub bielona:

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

4704 21 00 0

– – Z drewna drzew iglastych

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4704 29 00 0

– – Z drewna drzew liściastych

0

5101

Wełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej:

– Wełna potna, łącznie z wełną, praną z drugiej strzyży:

5101 11 00

– – Wełna strzyżona:

5101 11 00 1

– – – O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej

0

0

0

0

5101 19 00

– – Pozostała:

5101 19 00 1

– – – O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej

0

0

0

0

– Wełna odtłuszczona, nie karbonizowana:

5101 21 00

– – Wełna strzyżona:

5101 21 00 1

– – – O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej

0

0

0

0

5101 29 00

– – Pozostała:

5101 29 00 1

– – – O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej

0

0

0

0

5101 30 00

– Karbonizowana:

5101 30 00 1

– – O grubości nominalnej 24 mikrony i powyżej

0

0

0

0

5402

Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej, łącznie z syntetycznym włóknem pojedynczym o masie liniowej nie przekraczającej 67 decyteksów:

– Pozostała przędza, pojedyncza, nieskręcana lub o skręcie nie przekraczającym 50 obrotów na metr:

5402 42 00 0

– – Z poliestrów, częściowo orientowana

3

5402 49

– – Pozostała:

5402 49 10 0

– – – Elastomerowa

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

5503

Syntetyczne włókna cięte, nie zgrzeblone, nie czesane, ani nie przerobione w Inny sposób do przędzenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5503 90

– Pozostałe:

5503 90 90 0

– – Pozostałe

ex

5503 90 90 0

Włókna cięte z polialkoholu winylu

0

5601

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nie przekraczającej) 5 mm (kosmyki), proszek oraz rozdrobnione resztki włókien:

5601 30 00 0

– Kosmyki włókiennicze i proszek oraz rozdrobnione resztki włókien

0

5903

Materiały włókiennicze płaskie impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902:

5903 90

– Pozostałe:

5903 90 10 0

– – Impregnowane

0

5911

Wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu:

– Materiały włókiennicze płaskie i filc, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, stosowane w maszynach papierniczych lub podobnych (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej):

5911 31

– – O masie powierzchniowej poniżej
650 g/m2:

– – – Z jedwabiu lub włókien chemicznych:

5911 31 11 0

– – – –Tkaniny , filcowane lub nie, z włókien syntetycznych, stosowane w maszynach papierniczych

 

ex

5911 31 11 0

Sita, filce i suszniki w postaci tkanin

0

5911 31 19 0

– – – – Pozostałe

ex

5911 31 19 0

Filce i suszniki stosowane w maszynach

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

 

papierniczych (inne niż z tkaniny filcowanej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5911 31 90 0

– – – Z innych materiałów włókienniczych

ex

5911 31 90 0

Sita i suszniki stosowane w maszynach papierniczych

0

5911 32

– – O masie powierzchniowej 650 g/m2 lub większej:

5911 32 10 0

– – – Z jedwabiu lub włókien chemicznych

ex

5911 32 10 0

Sita, filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych

0

5911 32 90 0

– – – Z innych materiałów włókienniczych

ex

5911 32 90 0

Filce, sita i suszniki stosowane w maszynach papierniczych

0

6812

Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu (np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwia, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji nr 6811 lub 6813:

6812 40 00 0

– Tkaniny lub dzianiny

ex

6812 40 00 0

Sita, filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych

0

6812 90

– Pozostałe:

6812 90 90 0

– – Pozostałe

ex

6812 90 90 0

Sita, filce i suszniki stosowane w maszynach papierniczych

0

7011

Szklane osłony (łączne z bańkami i rurkami), otwarte, oraz Ich części szklane, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych:

7011 20 00 0

– Do lamp elektronopromieniowych

3

7016

Kształtki chodnikowe, płyty, cegły pustaki, cegły znormalizowane, dachówka I inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju używanych do celów budowlanych lub

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

 

konstrukcyjnych; kostki szklane i inna drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; szyby oprawione w ołów itp.; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7016 90

– Pozostałe:

7016 90 80 0

– – Pozostałe

ex

7016 90 80 0

Szkło wielokomórkowe lub piankowe

15

7202

Żelazostopy:

– Żelazomangan:

7202 19 00 0

– – Pozostały

ex

7202 19 00 0

Żelazomangan „affine”

0

0

0

– Żelazochrom:

7202 49

– – Pozostały:

7202 49 10 0

– – – Zawierający w masie 0,05% węgla lub mniej

0

0

0

7202 49 50 0

– – – Zawierający w masie powyżej 0,05%, ale nie przekraczającej 0,5% węgla

0

0

0

7202 49 90 0

– – – Zawierający w masie powyżej 0,5%, ale nie przekraczającej 4% węgla

0

0

0

7202 70 00 0

– Żelazomolibden

0

7202 80 00 0

– Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram

0

– Pozostały:

7202 92 00 0

– – Żelazowanad

0

7204

Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali:

7204 10 00 0

– Odpady i złom żeliwny (ECSC)

0

– Odpady i złom ze stali stopowej:

7204 21

– – Ze stali nierdzewnej:

7204 21 10 0

– – – Zawierającej 8% lub więcej niklu w masie

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

 

(ECSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7204 21 90 0

– – – Pozostałe (ECSC)

0

7204 29 00 0

– – Pozostałe

0

7204 30 00 0

– Odpady i zlom z ocynowanego żeliwa lub stali (ECSC)

0

– Pozostałe odpady i złom:

7204 41

– – Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, pilnikowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia, w wiązkach lub nie:

7204 41 10 0

– – – Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania i pilnikowania (ECSC)

0

– – – Ażury z okrawania i tłoczenia:

7204 41 91 0

– – – – W wiązkach (ECSC)

0

7204 41 99 0

– – – – Pozostałe (ECSC)

0

7204 49

– – Pozostałe:

 

7204 49 10 0

– – – W kawałkach (rozdrobnione) (ECSC)

0

– – Pozostałe:

7204 49 30 0

– – – – W wiązkach (ECSC)

0

– – – – Pozostałe:

7204 49 91 0

– – – – – Nie sortowane (ECSC)

0

7204 49 99 0

– – – – – Pozostałe (ECSC)

0

7204 50

– Wlewki do przetopienia:

7204 50 10 0

– – Ze stali stopowej (ECSC)

0

7204 50 90 0

– – Pozostałe (ECSC)

0

7217

Drut ze stali niestopowej:

7217 30

– Pokrywany lub powlekany innymi metalami:

7217 30 90 0

– – Zawierający w masie 0,6% lub więcej węgla

0

0

0

0

0

0

0

7312

Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia itp., ze stali, nie izolowane elektrycznie:

7312 10

– Skrętki, liny i kable:

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

 

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Pozostałe, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego:

– – – – Nie przekraczającym 3 mm:

7312 10 51 0

– – – – – Powlekane lub pokrywane stopami cynku z miedzią (mosiądzem)

ex

7312 10 51 0

Skrętki stalowe (kord stalowy)

0

7314

Tkanina (łącznie z taśmami bez końca), kraty, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana ze stali:

– Wyroby tkane:

7314 12 00 0

– – Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, ze stali nierdzewnej

ex

7314 12 00 0

Sita stosowane w maszynach papierniczych

0

7314 13 00 0

– – Pozostałe taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych

ex

7314 13 00 0

Sita stosowane w maszynach papierniczych

0

– Inne kraty, siatki i ogrodzenia:

7314 49 00 0

– – Pozostałe

ex

7314 49 00 0

Sita stosowane w maszynach papierniczych

0

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nie obrobione:

– Miedź rafinowana:

7403 11 00 0

– – Katody i części katod

0

7404 00

Odpady miedzi i złom:

7404 00 10 0

– Miedzi rafinowanej

0

– Stopów miedzi:

7404 00 91 0

– – Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz)

0

7404 00 99 0

– – Pozostałe

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawieszenie stawek celnych: autonomicznej, konwencyjnej
i preferencyjnej DEV

Zawieszenie obniżonych stawek celnych:

UE

EFTA

Czechy
i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy
Owcze

Turcja

7414

Tkanina (nawet taśma bez końca), kraty i siatka z drutu miedzianego; siatka metalowa rozciągana, z miedzi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7414 20 00 0

– Tkanina

ex

7414 20 00 0

Sita stosowane w maszynach papierniczych

0

7414 90 00 0

– Pozostałe

ex

7414 90 00 0

Sita stosowane w maszynach papierniczych

0

7502

Nikiel nie obrobiony:

7502 10 00 0

– Nikiel niestopowy

0

7502 20 00 0

– Stopy niklu

0

7601

Aluminium nie obrobione:

7601 10 00 0

– Aluminium niestopowe

0

7601 20

– Stopy aluminium:

7601 20 10 0

– – Pierwotne

0

7602 00

Odpady aluminium i złom:

– Odpady:

7602 00 11 0

– – Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych rodzajach obróbki mechanicznej, cięciu i piłowaniu; odpady blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej, o grubości (bez jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm

0

7602 00 19 0

– – Pozostałe (także braki produkcyjne)

0

7602 00 90 0

– Z