reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 20 stycznia 2000 r.

w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do łowienia organizmów morskich, wykonywanego w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, zwanej dalej „polską strefą", przez podmioty zagraniczne.
§ 2.
1. Podmioty, o których mowa w § 1, składają do ministra właściwego do spraw rolnictwa wnioski o wydanie zezwolenia na łowienie organizmów morskich w polskiej strefie.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko albo nazwę armatora, jego adres zamieszkania lub siedzibę oraz jego obywatelstwo,

2) imię i nazwisko albo nazwę właściciela, jego adres zamieszkania lub siedzibę oraz jego obywatelstwo,

3) typ statku rybackiego, jego nazwę oraz oznakę rybacką (numer rejestracyjny),

4) międzynarodowy sygnał wywoławczy, długość całkowitą statku, pojemność brutto i ładowność statku oraz moc silnika,

5) port macierzysty,

6) przynależność państwową statku rybackiego,

7) imię, nazwisko i obywatelstwo kapitana

oraz oświadczenie zawierające zgodę na przyjęcie na pokład statku obserwatora wyznaczonego zgodnie z przepisem § 7.

§ 3.
Podmioty zagraniczne mogą łowić w polskiej strefie ryby następujących gatunków:

1) śledź (Clupea harengus L.),

2) szprot (Sprattus sprattus L.).

§ 4.
1. Wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w uzasadnionych gospodarczo przypadkach, w szczególności przy wystąpieniu nadwyżek połowowych.

2. W zezwoleniu określa się kwotę połowową dla ryb każdego gatunku, którego połowy obejmuje zezwolenie, okres prowadzenia połowów oraz dodatkowe wymogi, jakie muszą być spełnione podczas łowienia.

§ 5.
1. W czasie przebywania w polskiej strefie kapitan (szyper) statku rybackiego podmiotu, o którym mowa w § 1, podnosi banderę oznaczającą jego przynależność państwową, a napisy identyfikacyjne takiego statku utrzymane są w stanie umożliwiającym ich łatwe odczytanie.

2. Kapitan (szyper) statku rybackiego podmiotu, o którym mowa w § 1, prowadzi dziennik okrętowy oraz sprawozdawczość połowową zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi.

3. Kapitan (szyper), o którym mowa w ust. 2, podaje codziennie Okręgowemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku informacje o:

1) rejonie połowów, oznaczonym współrzędnymi geograficznymi,

2) rodzaju stosowanego sprzętu połowowego,

3) wielkości połowów poszczególnych gatunków ryb w ciągu ostatniej doby

oraz prowadzi stały nasłuch radiowy na kanale 16 UKF o częstotliwości 21,82 kHz i odpowiada na każde wezwanie organów administracji morskiej, administracji rybołówstwa morskiego i Straży Granicznej.

§ 6.
Na 2 godziny przed wejściem w obszar polskiej strefy oraz na 6 godzin przed opuszczeniem obszaru tej strefy kapitan (szyper) statku rybackiego podmiotu, o którym mowa w § 1, przekazuje Okręgowemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku meldunek, w którym podaje:

1) pozycję geograficzną,

2) przybliżony czas przekroczenia granicy polskiej strefy,

3) ilość i skład gatunkowy ryb na statku.

§ 7.
1. Obserwatora, o którym mowa w § 2 ust. 2, wyznaczy Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku lub inny okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, na wniosek Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Słupsku.

2. Obserwator, o którym mowa w ust. 1, dokonuje obserwacji w zakresie przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 4, a w szczególności:

1) wielkości i składu gatunkowego połowu i przyłowu,

2) konstrukcji sprzętu połowowego,

3) prawidłowego prowadzenia dziennika okrętowego.

3. Kapitan (szyper) statku rybackiego zapewnia obserwatorowi, o którym mowa w ust. 1, warunki do wypełnienia jego zadań, a w szczególności do:

1) udzielania obserwatorowi niezbędnych wyjaśnień w zakresie prowadzonych połowów,

2) przedstawiania dokumentów związanych z działalnością połowową,

3) zapewnienia dostępu do środków łączności,

4) umożliwiania obejrzenia złowionych organizmów morskich i sprzętu połowowego zarówno na pokładzie, jak i pod pokładem,

5) udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy do prawidłowego przeprowadzenia obserwacji,

6) zapewnienia wyżywienia, miejsca do spania i środków bezpieczeństwa,

7) odbioru i dowozu do portu i z portu.

4. Obserwator powiadamia właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego o zaistniałych przypadkach naruszania warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 4, lub w przepisach prawnych obowiązujących statki rybackie łowiące w polskiej strefie.

5. Obserwator w ciągu 7 dni od daty zakończenia rejsu składa z niego sprawozdanie Okręgowemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku, a kopię sprawozdania przesyła podmiotowi, na którego statku pełnił funkcję obserwatora.

6. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku składa comiesięczne sprawozdania z pracy obserwatorów ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (Dz. U. Nr 84, poz. 539).
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 stycznia 2000 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama