| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 4 lutego 2000 r.

w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Opłacie podlega udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego.

2. Opłacie podlega zmiana koncesji, jeżeli ze zmiany tej wynika podwyższenie podstawy obliczenia opłaty.

§ 2.
W przypadku rozpowszechniania programu różnymi sposobami (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny, kablowy) opłatę ustala się jako sumę należności za poszczególne sposoby rozpowszechniania.
§ 3.
Z zastrzeżeniem przepisu § 5 za podstawę obliczania wysokości opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy naziemny przyjmuje się liczbę mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem programu.
§ 4.
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego i telewizyjnego w sposób rozsiewczy naziemny wynosi:

 

Liczba mieszkańców

Opłata w zł

radiofonia

telewizja

zakres fal średnich

zakres UKF

do 0,3 mln

200+110 x K

4.000+2.200 x K

12.000+6.600 x K

powyżej 0,3 mln do 3 mln

6.000+220 x K

60.000+2.200 x K

180.000+6.600 x K

powyżej 3 mln

16.000+220 x K

160.000+2.200 x K

480.000+6.600 x K

gdzie K oznacza liczbę mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy.

§ 5.
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy naziemny na obszarze obejmującym co najmniej 80% terytorium kraju wynosi:

1) w przypadku programu radiowego – 6 000 000 zł,

2) w przypadku programu telewizyjnego – 19 000 000 zł.

§ 6.
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób rozsiewczy satelitarny wynosi:

1) w przypadku programu radiowego – 500 zł,

2) w przypadku programu telewizyjnego – 1 000 zł.

§ 7.
Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sieci kablowej wynosi:

 

Liczba odbiorców
w sieci kablowej

Opłata w zł

radiofonia

telewizja

do 5 000

100+0,15 x P

500+0,45 x P

5 000 -– 20 000

500+0,15 x P

1 000+0,45 x P

powyżej 20 000

1 000+0,15 x P

1 500+0,45 x P

gdzie P oznacza liczbę indywidualnych odbiorców programu w sieci kablowej.

§ 8.
Opłata za udzielenie koncesji na bezprzewodowe rozprowadzanie programu lub programów w sposób rozsiewczy satelitarny wynosi:

 

Opłata w zł

radiofonia

telewizja

3 000+500 x L

10 000+1 000 x L

gdzie L oznacza liczbę rozprowadzanych programów objętych koncesją.

§ 9.
1. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, który nie zawiera reklam i audycji sponsorowanych, wynosi 20% opłaty ustalonej na podstawie przepisów § 1–6.

2. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu, w którym reklamy zajmują nie więcej niż 2% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 3 minuty w ciągu godziny, wynosi 50% opłaty ustalonej na podstawie przepisów § 1–6.

3. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób kodowany wynosi 75% opłaty ustalonej na podstawie przepisów § 1–5.

4. Zmniejszenie opłat określonych w ust. 1 i 2 nie dotyczy koncesji na rozpowszechnianie programu w sposób kodowany.

5. Jeżeli program, o którym mowa w ust. 3, pozostaje w części nie kodowany, opłata w odpowiedniej części ustalana jest na podstawie przepisów § 1–5.

6. W przypadku przydzielania różnym nadawcom tych samych częstotliwości służących do rozpowszechniania ich programów, opłaty za koncesje udzielone tym wnioskodawcom ustala się w wysokości proporcjonalnej do czasu, w jakim mogą używać częstotliwości do rozpowszechniania programu.

7. W przypadku udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego na okres krótszy niż 7 lat lub programu telewizyjnego na okres krótszy niż 10 lat, opłata ustalona na podstawie przepisów § 1–7 i § 9 ust. 1–6 podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu udzielonej koncesji.

8. W przypadku zmiany koncesji polegającej na usunięciu ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zwiększeniu maksymalnego dobowego czasu nadawania programu, zezwoleniu na rozpowszechnianie programu w nowy sposób lub zwiększeniu zasięgu rozpowszechnianego programu (zwiększeniu liczby potencjalnych odbiorców) opłata za zmianę koncesji podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu pozostałego do wygaśnięcia koncesji, po zaokrągleniu do pełnej liczby lat.

9. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w systemie analogowym wynosi 100% opłaty ustalonej na podstawie przepisów § 1–7 i § 9 ust. 1–8.

10. Opłata za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w systemie cyfrowym wynosi 25% opłaty ustalonej na podstawie przepisów § 1–7 i § 9 ust. 1–8.

§ 10.
Opłaty koncesyjne stanowią dochód budżetu państwa.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 50, poz. 232, z 1994 r. Nr 69, poz. 304, z 1995 r. Nr 79, poz. 404 oraz z 1998 r. Nr 67, poz. 443).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w użycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Braun

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »