| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 lutego 2000 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062) oraz w związku z art. 39 ust. 1–3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów z tytułu obligacji restrukturyzacyjnych serii D, wyemitowanych na podstawie art. 5 ustawy budżetowej na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 209), zwanych dalej „obligacjami restrukturyzacyjnymi”.
§ 2.
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, dotyczy dochodów:

1) Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.:

a) z tytułu otrzymania obligacji restrukturyzacyjnych, wraz z odsetkami, na restrukturyzację wierzytelności banków spółdzielczych zrzeszonych w bankach regionalnych oraz na zwiększenie kapitału rezerwowego banków regionalnych,

b) z tytułu otrzymania obligacji restrukturyzacyjnych, stanowiących równowartość składników majątku własnego Banku, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym (Dz. U. Nr 5, poz. 26),

c) stanowiących równowartość obligacji restrukturyzacyjnych, wraz z odsetkami, przekazanych bankom regionalnym na restrukturyzację wierzytelności banków spółdzielczych zrzeszonych w tych bankach oraz na zwiększenie kapitału rezerwowego banków regionalnych,

d) stanowiących równowartość przekazanych bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych, odpowiadających wartości składników majątku własnego Banku, określonych w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1 lit. b),

2) banków regionalnych:

a) z tytułu otrzymania od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. obligacji restrukturyzacyjnych, przeznaczonych na restrukturyzację wierzytelności banków spółdzielczych zrzeszonych w tych bankach regionalnych oraz na zwiększenie kapitału rezerwowego banków regionalnych,

b) z tytułu otrzymania od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. składników majątkowych wniesionych jako wkłady na kapitał akcyjny banków regionalnych, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1 lit. b),

c) stanowiących równowartość akcji, przekazanych nieodpłatnie bankom spółdzielczym, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 lit. b),

3) banków spółdzielczych zrzeszających się w banki regionalne z tytułu:

a) rozwiązania rezerw w związku z wykupieniem przez banki regionalne wierzytelności, które utworzono na pokrycie wierzytelności z tytułu straconych kredytów (pożyczek) i których nieściągalność została uprawdopodobniona w sposób określony w przepisach o podatku dochodowym,

b) nieodpłatnego objęcia akcji banków regionalnych, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 lit. b).

§ 3.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodu z tytułów określonych w § 2 pkt 3 nie ma zastosowania do banków spółdzielczych, które odstąpiły od zrzeszania się w banku regionalnym, o którym mowa w § 2 pkt 2, lub wystąpiły z tego banku.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 lutego 2000 r. z mocą od 1 stycznia 2000 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »