reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 marca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obowiązek stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen dotyczy testów diagnostycznych stosowanych w leczeniu cukrzycy, wymienionych w wykazie chorób oraz wykazie leków, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów, zwanych dalej „testami diagnostycznymi".
§ 2.
1. Dla testów diagnostycznych wprowadza się obowiązek stosowania marży urzędowej hurtowej w wysokości 11%, liczonej od:

1) ceny zbytu powiększonej o należny podatek od towarów i usług – w przypadku produkcji krajowej,

2) wartości celnej towaru w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269), powiększonej o należne cło i należny podatek od towarów i usług – w przypadku importu.

2. Marża urzędowa hurtowa oznacza różnicę między ceną hurtową sprzedaży, zawierającą podatek od towarów i usług, a odpowiednio:

1) ceną zbytu powiększoną o należny podatek od towarów i usług,

2) wartością celną powiększoną o cło i należny podatek od towarów i usług,

3) ceną zakupu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług.

3. Marża urzędowa hurtowa przysługuje jednostkom uczestniczącym w obrocie testami diagnostycznymi:

1) od momentu zakupu towaru od producenta po cenie zbytu w przypadku -produkcji krajowej,

2) od momentu odprawy celnej – w przypadku importu,

do momentu sprzedaży testów diagnostycznych jednostkom szczebla detalicznego na warunkach loco magazyn odbiorcy. W przypadku importu przy występowaniu łącznych rozliczeń za usługi transportowe na terenie kraju i poza granicami dopuszcza się szacunkowy rozdział tych kosztów.

4. Jeżeli w zakresie obrotu towarowego odpowiadającego zastosowaniu marży urzędowej hurtowej występuje kilku pośredników działających na tym samym szczeblu obrotu lub wyspecjalizowanych w węższym zakresie działania, stawka procentowa marży urzędowej hurtowej określona w ust. 1 ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. W przypadku podziału stawki procentowej marży urzędowej hurtowej między jednostkami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, jednostki podają w dokumentach sprzedaży (fakturach) stawki zrealizowanej marży urzędowej hurtowej – zarówno przez jednostkę sprzedającą, jak i pobranej w poprzednich fazach obrotu.

6. W przypadku testów diagnostycznych, importowanych jako półprodukt, a pakowanych w jednostkowe opakowania handlowe, na zlecenie producenta lub podmiotu prawnie reprezentującego producenta w Polsce, przez krajowe firmy farmaceutyczne posiadające koncesje na wytwarzanie środków farmaceutycznych, podstawą naliczania marży urzędowej hurtowej jest wartość celna półproduktu powiększona o należne cło i należny podatek od towarów i usług oraz koszt robocizny bezpośredniej pakowania wraz z kosztami opakowania odnoszącymi się do handlowego opakowania jednostkowego.

§ 3.
1. [1] Dla testów diagnostycznych wprowadza się obowiązek stosowania marży urzędowej detalicznej liczonej od ceny hurtowej łącznie z podatkiem od towarów i usług, nie przekraczającej następujących wysokości:

 

Cena hurtowa w złotych

Marża detaliczna liczona od ceny hurtowej

0,00–3,60

40%

3,61–4,80

1,44 zł

4,81–6,50

30%

6,51–9,75

1,95 zł

9,76–14,00

20%

14,01–17,50

2,80 zł

17,51–100,00

16%

powyżej 100,00

16,00 zł

 

2. Marża urzędowa detaliczna oznacza różnicę między ceną detaliczną sprzedaży, zawierającą podatek od towarów i usług, a ceną zakupu łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług.

3. Marża urzędowa detaliczna przysługuje jednostkom ponoszącym koszty handlowe prowadzenia sprzedaży na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej i zakupujących towary na szczeblu hurtu przy uwzględnieniu warunków zakupu, o których mowa w § 2 ust.3.

§ 4.
Jednostkom obrotu towarowego prowadzącym zintegrowaną działalność hurtową i detaliczną, obejmującą swym zakresem warunki działania wymienione w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, przysługują marżę urzędowe handlowe – hurtowa i detaliczna, określone zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§ 5.
Nie uznaje się za nieprawidłową kwotę zrealizowanej marży urzędowej handlowej, wyliczonej zgodnie z przepisami rozporządzenia, jeżeli przekroczenie tej marży wynika ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z odrębnych przepisów.
§ 6.
Do czasu wyprzedaży zapasów dopuszcza się stosowanie przez jednostki obrotu hurtowego marży urzędowej hurtowej w wysokości 14,3%, przy łącznym zastosowaniu następujących warunków:

1) testy diagnostyczne zostały zakupione w kraju lub wprowadzone na polski obszar celny przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,

2) testy diagnostyczne są przedmiotem obrotu kilku pośredników na szczeblu hurtu,

3) jednostki szczebla hurtu, których przedmiotem obrotu są testy diagnostyczne zakupione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do dnia 1 maja 2000 r. wykorzystały więcej niż 7% łącznej marży urzędowej hurtowej.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy (Dz. U. Nr 161, poz. 1079).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2000 r.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 422) § 3 ust. 1 jest zgodny z art. 32 Konstytucji RP.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama