| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 marca 2000 r.

w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Sądy obowiązane są przesyłać organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, a w szczególności:

1) odpisy postanowień (ugody sądowej): o podziale majątku wspólnego (art. 567 Kpc), o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie (art. 610 § 2 Kpc), o zniesieniu współwłasności (art. 622–625 Kpc), o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 669, 677, 681 i 690 § 2 Kpc), o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 678 Kpc), o dziale spadku (art. 688 Kpc), o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 998 Kpc) i innych składników majątkowych, z których egzekucje prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości,

2) pisemne informacje:

a) o nowo zarejestrowanych i wykreślonych w ciągu ubiegłego miesiąca tłumaczach przysięgłych,

b) o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca pierwszych wpisach do rejestru handlowego nowych podmiotów gospodarczych.

§ 2.
Komornicy sądowi obowiązani są przesyłać organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, informacje pisemne o:

1) dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca sprzedażach egzekucyjnych zajętych praw majątkowych, nieruchomości i ruchomości, a w szczególności surowców, półwyrobów, wyrobów gotowych i towarów będących przedmiotem działalności gospodarczej podatników,

2) kwocie podatków, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100).

§ 3.
Notariusze obowiązani są przesyłać organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 7 każdego miesiąca, informacje pisemne wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, obejmujące oznaczenie stron, ich adres lub siedzibę, datę, przedmiot oraz wartość tego zdarzenia, wynikające w szczególności z umów:

1) małżeńskich majątkowych,

2) o podziale majątku wspólnego,

3) o dziale spadku,

4) sprzedaży albo zamiany rzeczy lub praw majątkowych,

5) darowizny.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »