| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) oraz art. 1 ust. 1 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) i w związku z art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631) stanowi się, co następuje:

§ 1.
Zarządzam wybory uzupełniające w okręgach wyborczych obejmujących obszary województw: katowickiego, szczecińskiego i wrocławskiego – istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r. – do mandatów, których wygaśnięcie stwierdził Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 25 czerwca 2000 r.
§ 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 kwietnia 2000 r. (poz. 385)

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 czerwca 2000 r. w okręgach wyborczych obejmujących obszary województw: katowickiego, szczecińskiego i wrocławskiego, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.

 

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do 8 maja 2000 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych

– powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 16 maja 2000 r.

– zgłaszanie kandydatów na senatorów do okręgowych komisji wyborczych w celu zarejestrowania

do 21 maja 2000 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 4 czerwca 2000 r.

– powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych

od 4 czerwca 2000 r.

do 11 czerwca 2000 r.

– składanie przez żołnierzy i policjantów odbywających służbę poza miejscem stałego zamieszkania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od 10 czerwca 2000 r.

– rozpoczęcie emisji audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do 11 czerwca 2000 r.

– sporządzenie spisów wyborców przez urzędy gmin

do 15 czerwca 2000 r.

– składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub nigdzie nie zamieszkujących o dopisanie do spisu wyborców

do 17 czerwca 2000 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez okręgowe komisje wyborcze danych o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

godz. 24 00 23 czerwca 2000 r.

– zakończenie kampanii wyborczej

25 czerwca 2000 r.

od godz. 600 do godz. 2200

– głosowanie

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »