| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: ZDROWIA, EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 kwietnia 2000 r.

w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osoby wyznania adwentystycznego, zwane dalej „wiernymi”, przebywające w:

1) sanatoriach, prewentoriach i szpitalach, działających na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1116), zwanych dalej „zakładami”,

2) domach pomocy społecznej, działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238), zwanych dalej „domami”,

3) zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136),

mają prawo do wykonywania praktyk religijnych na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Wierni korzystający z różnych form wypoczynku, organizowanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239), mają prawo do wykonywania praktyk religijnych w sposób określony w rozporządzeniu.

§ 2.
1. Zakłady, domy, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz organizatorzy różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży umożliwiają, z zastrzeżeniem ust. 2, na życzenie wiernych wykonywanie praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego.

2. W odniesieniu do wiernych uczęszczających do szkoły podstawowej życzenie, o którym mowa w ust. 1, wyrażają rodzice albo opiekunowie prawni tych osób. Natomiast w stosunku do osoby, która ukończyła szkołę podstawową, ale nie ukończyła 18 roku życia, życzenie wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni osoby bądź sama osoba.

§ 3.
Zakłady, domy, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz organizatorzy różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zapewniają wiernym udział w nabożeństwach i innych praktykach religijnych oraz w nauczaniu kościelnym i w spotkaniach o charakterze wychowawczo-religijnym z osobami duchownymi lub świeckimi tego wyznania, a także świętowanie soboty i przestrzeganie zasad dietetycznych.
§ 4.
W zakładach, domach, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz miejscach organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być umieszczone symbole religijne, uwzględniające potrzeby religijne wiernych.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: F. Cegielska

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »