| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU l GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 czerwca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 483) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 8, poz. 112), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3–6, za egzamin:

1) teoretyczny w zakresie każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia wynosi:

a) 17 zł – jeżeli przeprowadzany jest w formie testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,

b) 34 zł – jeżeli przeprowadzany jest w formie ustnej,

2) praktyczny wynosi:

a) 67 zł – przy kategorii A1, A lub B prawa jazdy,

b) 83 zł – przy kategorii B1, C1, D1 lub T prawa jazdy,

c) 100 zł – przy kategorii C, D lub B+E prawa jazdy,

d) 130 zł – przy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy,

e) 61 zł – przy pozwoleniu.",

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 2";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Opłata za wydanie:

1) prawa jazdy – wynosi 55 zł,

2) legitymacji instruktora lub egzaminatora – wynosi 40 zł,

3) świadectwa kwalifikacji – wynosi 23 zł,

4) międzynarodowego prawa jazdy – wynosi 25 zł,

5) pozwolenia – wynosi 20 zł.";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. a sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie kategorii T prawa jazdy lub pozwolenia egzaminatorowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 3,2 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,

2) 9,6 zł – za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej,

3) 12,8 zł – za egzamin praktyczny."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »