| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 września 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Na podstawie art. 8 ust 2 pkt 3 i art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wykaz towarów objętych automatyczną rejestracją obrotu w przywozie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 324 i Nr 62, poz. 728), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 września 2000 r. (poz. 950)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Świeże lub chłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 11 90 0

– – – Pozostałe

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 12 90 0

– – – Pozostałe

0203 19

– – Pozostałe:

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

0203 19 90 0

– – – Pozostałe

– Mrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 21 90 0

– – – Pozostałe

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 22 90 0

– – – Pozostałe

0203 29

– – Pozostałe:

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0203 29 90 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone:

0206 10

– Wołowe świeże lub chłodzone:

0206 10 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – Pozostałe:

0206 10 91 0

– – – Wątroby

0206 10 95 0

– – – Gruba przepona i cienka przepona

0206 10 99 0

– – – Pozostałe

– Wołowe mrożone:

0206 21 00 0

– – Ozory

0206 22

– – Wątroby:

0206 22 10 0

– – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 22 90 0

– – – Pozostałe

0206 29

– – Pozostałe:

0206 29 10 0

– – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – – Pozostałe:

0206 29 91 0

– – – – Gruba przepona i cienka przepona

0206 29 99 0

– – – – Pozostałe

0206 30

– Wieprzowe, świeże lub chłodzone:

0206 30 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – Pozostałe:

– – – Ze świń domowych:

0206 30 21 0

– – – – Wątroby

0206 30 31 0

– – – – Pozostałe

0206 30 90 0

– – – Pozostałe

– Wieprzowe mrożone:

0206 41

– – Wątroby:

0206 41 10 0

– – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – – Pozostałe:

0206 41 91 0

– – – – Ze świń domowych

0206 41 99 0

– – – – Pozostałe

0206 49

– – Pozostałe:

0206 49 10 0

– – – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – – Pozostałe:

0206 49 91 0

– – – – Ze świń domowych

0206 49 99 0

– – – – Pozostałe

0206 80

– Inne, świeże lub chłodzone:

0206 80 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – Pozostałe:

0206 80 91 0

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 80 99 0

– – – Baranie i kozie

0206 90

– Inne, mrożone:

0206 90 10 0

– – Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

– – Pozostałe:

0206 90 91 0

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 90 99 0

– – – Baranie i kozie

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%”

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 12

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 13 40 0

– – – –  – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątroby

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątroby

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

– Z indyków:

0207 24

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 25

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątroby

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątroby

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kaczki:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85%”

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc. wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

– – – Perliczki

0207 33

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

 

– – – Kaczki:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap. ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i tap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

– – – Perliczki

0207 34

– – Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – –  – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 91 0

– – – – Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątroby:

0207 36 81 0

– – – – – Otłuszczone wątroby gęsie

0207 36 85 0

– – – – – Otłuszczone wątroby kacze

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:

 

– Mięso wieprzowe:

0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 11 11 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 19 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 11 31 0

– – – – – Szynki i ich kawałki

0210 11 39 0

– – – – – Łopatki i ich kawałki

0210 11 90 0

– – – Pozostałe

0210 12

– – Boczek i jego kawałki:

 

– – – Ze świń domowych:

0210 12 11 0

– – – – Solony lub w solance

0210 12 19 0

– – – – Suszony lub wędzony

0210 12 90 0

– – – Pozostały

0210 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Solone lub w solance:

0210 19 10 0

– – – – – Bok bekonowy lub szpencer

0210 19 20 0

– – – – – Bok trzyćwierciowy lub środki

0210 19 30 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 40 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

 

– – – – – Pozostałe:

0210 19 51 0

– – – – – – Bez kości

0210 19 59 0

– – – – – – Pozostałe

 

– – – – Suszone lub wędzone:

0210 19 60 0

– – – – – Przodki i ich kawałki

0210 19 70 0

– – – – – Schaby i ich kawałki

0210 19 81 0

– – – – – Pozostałe:

– – – – – – Bez kości

0210 19 89 0

– – –.– – – Pozostałe

0210 19 90 0

– – – Pozostałe

0210 20

– Mięso wołowe:

0210 20 10 0

– – Z kośćmi

0210 20 90 0

– – Bez kości

0210 90

– Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i grysikami z mięsa lub podrobów:

 

– – Mięso:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0210 90 10 0

– – – Mięso końskie solone, w solance lub suszone

 

– – – Baranie i kozie:

0210 90 11 0

– – – – Z kośćmi

0210 90 19 0

– – – – Bez kości

0210 90 21 0

– – – Z reniferów

0210 90 29 0

– – – Pozostałe

 

– – Podroby:

 

– – – Wieprzowe:

0210 90 31 0

– – – – Wątroby

0210 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Wołowe:

0210 90 41 0

– – – – Gruba przepona i cienka przepona

0210 90 49 0

– – – – Pozostałe

0210 90 60 0

– – – Baranie i kozie

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Wątroby drobiowe:

0210 90 71 0

– – – – – Otłuszczone wątroby gęsie i kacze, solone lub w solance

0210 90 79 0

– – – – – Pozostałe

0210 90 80 0

– – – – Pozostałe

0210 90 90 0

– – Jadalne mączki i grysiki z mięsa lub podrobów

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

– – Nie aromatyzowany ani nie zawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – Nie zawierający dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 11 0

– – – – Nie przekraczającej 3%

0403 10 13 0

– – – – Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%

0403 10 19 0

– – – – Powyżej 6%

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 31 0

– – – – Nie przekraczającej 3%

0403 10 33 0

– – – – Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%

0403 10 39 0

– – – – Powyżej 6%

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 51 0

– – – – Nie przekraczającej 1,5%

0403 10 53 0

– – – – Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27%

0403 10 59 0

– – – – Powyżej 27%

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 91 0

– – – – Nie przekraczającej 3%

0403 10 93 0

– – – – Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%

0403 10 99 0

– – – – Powyżej 6%

0403 90

– Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Nie aromatyzowane ani nie zawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

– – – – Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 11 0

– – – – – Nie przekraczającej 1,5%

0403 90 13 0

– – – – – Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27%

0403 90 19 0

– – – – – Powyżej 27%

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 31 0

– – – – – Nie przekraczającej 1,5%

0403 90 33 0

– – – – – Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27%

0403 90 39 0

– – – – – Powyżej 27%

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 51 0

– – – – – Nie przekraczającej 3%

0403 90 53 0

– – – – – Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%

0403 90 59 0

– – – – – Powyżej 6%

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 61 0

– – – – – Nie przekraczającej 3%

0403 90 63 0

– – – – – Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%

0403 90 69 0

– – – – – Powyżej 6%

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 71 0

– – – – Nie przekraczającej 1,5%

0403 90 73 0

– – – – Powyżej 1,5%, ale nie przekraczającej 27%

0403 90 79 0

– – – – Powyżej 27%

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 91 0

– – – – Nie przekraczającej 3%

0403 90 93 0

– – – – Powyżej 3%, ale nie przekraczającej 6%

0403 90 99 0

– – – – Powyżej 6%

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

– Pozostałe

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 10 00 0

– Pszenica durum

1001 9010 0

– – Orkisz do siewu

1002 00 00 0

Żyto

1003 00

Jęczmień:

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1004 00 00 0

Owies

1005

Kukurydza (ziarna):

1005 10

– Nasiona:

 

– – Hybrydy:

1005 10 11 0

– – – Hybrydy podwójne i hybrydy szczytowo-krzyżowe

1005 10 13 0

– – – Hybrydy trójkrzyżowe

1005 10 15 0

– – – Hybrydy zwykłe

1005 10 19 0

– – – Pozostałe

1005 10 90 0

– – Pozostałe

1005 90 00 0

– Pozostałe

1008

Nasiona gryki, prosa i mózgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 90

– Pozostałe zboża:

1008 90 10 0

– – Pszenżyto (Triticale)

1105

Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane:

1105 10 00 0

– Mąka, grysik i puder

1105 20 00 0

– Płatki, grudki i granulki ziemniaczane

1107

Słód palony lub nie:

1107 10

– Nie palony:

 

– – Z pszenicy:

1107 10 11 0

– – – W postaci mąki

1107 10 19 0

– – – Pozostały

 

– – Pozostałe:

1107 10 91 0

– – – W postaci mąki

1107 10 99 0

– – – Pozostałe

1107 20 00 0

– Palony

1108

Skrobie; inulina:

 

– Skrobie:

1108 11 00 0

– – Skrobia pszenna

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

1108 13 000

– – Skrobia ziemniaczana

1108 14 00 0

– – Skrobia z manioku (cassava)

1108 19

– – Pozostałe skrobie:

1108 19 10 0

– – – Skrobia z ryżu

1108 19 90 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1108 20 00 0

– lnulina

1205 00

Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 00 90 0

– Pozostałe

1507

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

1507 10

– Olej surowy, odgumowany lub nie:

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 10 90 0

– – Pozostałe

1507 90

– Pozostałe:

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 90 90

– – Pozostałe:

1507 90 90 1

– – – Rafinowane, konfekcjonowane

1507 90 90 9

– – – Pozostałe

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

1508 10

– Olej surowy:

1508 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1508 10 90 0

– – Pozostałe

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie, łącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509:

1510 00 10 0

– Oleje surowe

1510 00 90 0

– Pozostałe

1511

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowany lub nie, ale nie modyfikowany chemicznie:

1511 10

– Olej surowy:

1511 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1511 10 90 0

– – Pozostały

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

– Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

1512 11

– Olej surowy:

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż. produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1512 11 91 0

– – – Olej słonecznikowy

1512 11 99 0

– – – – Olej z krokosza balwierskiego

1512 19

– – Pozostałe:

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1512 19 91

– – – – Olej słonecznikowy:

1512 19 91 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 91 9

– – – – – Pozostały

1512 19 99

– – – – Olej z krokosza balwierskiego:

1512 19 99 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 99 9

– – – Pozostały

 

– Olej bawełniany i jego frakcje:

1512 21

– – Olej surowy, niezależnie czy gossypol został usunięty, czy nie:

1512 21 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 21 90 0

– – – Pozostały

1512 29

– – Pozostałe:

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 29 90 0

– – – Pozostałe

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

– Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje:

1513 11

– – Olej surowy:

1513 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1513 11 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 11 99 0

– – – – Pozostałe

1513 19

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

1513 19 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– Olej z ziaren palmowych i olej babassu oraz ich frakcje:

1513 21

– – Olej surowy:

 

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1513 21 11 0

– – – – Olej z ziaren palmowych

1513 21 19 0

– – – – Olej babassu

 

– – – Pozostałe:

1513 21 30 0

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 21 90 0

– – – – Pozostałe

1513 29

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

1513 29 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1513 29 30 0

Olej z ziaren palmowych

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1515

Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

– Olej lniany i jego frakcje:

1515 11 00 0

– – Olej surowy

1515 19

– – Pozostałe:

1515 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 19 90 0

– – – Pozostałe

 

– Olej kukurydziany i jego frakcje:

1515 21

– – Olej surowy:

1515 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 21 90 0

– – – Pozostałe

1515 29

– – Pozostałe:

1515 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 29 90 0

– – Pozostałe

1515 30

– Olej rycynowy i jego frakcje:

1515 30 10 0

– – Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych

1515 30 90 0

– – Pozostałe

1515 40 00 0

– Olej tungowy i jego frakcje

1515 50

– Olej sezamowy i jego frakcje:

 

– – Olej surowy:

1515 50 11 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1515 50 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 99 0

– – – Pozostałe

1515 60

– Olej jojoba i jego frakcje:

1515 60 10 0

– – Olej surowy

1515 60 90 0

– – Pozostałe

1515 90

– Pozostałe:

1515 90 10 0

– – Oleje oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i japoński; ich frakcje

 

– – Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:

 

– – – Olej surowy:

1515 90 21 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1515 90 31 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe oleje i ich frakcje:

 

– – – Oleje surowe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1515 90 40 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 51 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 59 0

– – – – – Pozostałe stałe i płynne

 

– – – Pozostałe:

1515 90 60 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 91 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 99 0

– – – – – Pozostałe stałe i płynne

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516:

1517 10

– Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 10 90 0

– – Pozostałe

1517 90

– Pozostałe:

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Nielotne oleje roślinne, płynne, mieszane

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

1518 00 10 0

– Linoksyn

 

– Nielotne oleje roślinne, płynne, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1518 00 31 0

– – Surowe

1518 00 39 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

1518 00 91 0

– – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– – Pozostałe:

1518 00 95 0

– – – Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych i ich frakcje

1518 00 99 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10 0

– Degras

 

– Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

 

– – Zawierające olej o charakterystyce oleju z oliwek:

1522 00 31 0

– – – Sopstoki

1522 00 39 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1522 00 91 0

– – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki

1522 00 99 0

– – – Pozostałe

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:

 

– Laktoza i syrop laktozowy:

1702 11 00 0

– – Zawierające wagowo 99% laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

1702 19 00 0

– – Pozostałe

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

 

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie:

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20%. ale mniej niż 50% fruktozy:

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

1702 40 90 0

– – Pozostałe

1702 50 00 0

– Fruktoza chemicznie czysta

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy zawierające w stanie suchym powyżej 50% fruktozy w masie:

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

1702 60 80 0

– – Syrop inulinowy

1702 60 95 0

– – Pozostałe

1702 90

– Inne, łącznie z cukrem inwertowanym:

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

 

– – Karmel:

1702 90 71 0

– – – Zawierający w masie 50% sacharozy lub więcej w substancji suchej

 

– – – Pozostały:

1702 90 75 0

– – – – W postaci proszku, scalonego lub nie

1702 90 79 0

– – – – Pozostały

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone:

1901 90

– Pozostałe:

 

– – Pozostałe:

1901 90 99

– – – Pozostałe:

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

– – – Pozostałe:

2106 90 51 0

– – – – Syrop laktozowy

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2106 90 92 0

– – – Nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:

2302 10

– Kukurydziane:

2302 10 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 35%

2302 10 90 0

– – Pozostałe

2302 20

– Ryżowe:

2302 20 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 35%

2302 20 90 0

– – Pozostałe

2302 30

– Pszenne:

2302 30 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito, zawiera w masie 1,5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 30 90 0

– – Pozostałe

2302 40

– Z innych zbóż :

2302 40 10 0

– – O zawartości skrobi w masie nie przekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito, zawiera w masie 1.5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 40 90 0

– – Pozostałe

2302 50 00 0

– Z roślin strączkowych

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2401

Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe:

2401 10

– Tytoń nie odżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 10 49 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 20 49 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 30 00 0

– Odpady tytoniowe

3505

Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:

3505 10

– Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:

3505 10 10 0

– – Dekstryny

 

– – Inne modyfikowane skrobie:

3505 10 50 0

– – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

– – – Pozostałe

3505 20

– Kleje:

3505 20 10 0

– – Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

– – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 55% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

– – Zawierające w masie 55% lub więcej, ale mniej niż 80% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

– – Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

3809 10

– Na bazie substancji skrobiowych:

3809 10 10 0

– – Zawierające w masie poniżej 55% tych substancji

3809 10 30 0

– – Zawierające w masie 55% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70%

3809 10 50 0

– – Zawierające w masie 70% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83%

3809 10 90 0

– – Zawierające w masie 83% lub więcej tych substancji

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »