| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 października 2000 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277, Nr 29, poz. 361, Nr 73, poz. 853 i Nr 83, poz. 942).
§ 4.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków proporcjonalnie do liczby osób składających wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wydane pozwolenie nie może przekraczać wnioskowanych wielkości.

3. Wnioski o przydział kontyngentu składa się w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Pozwolenia wydane na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 3, są ważne do dnia 31 października 2000 r.

5. Część kontyngentu nie wykorzystana do dnia 31 października 2000 r. podlega rozdysponowaniu w sposób określony w ust. 1 i 2 na podstawie złożonych do dnia 15 listopada 2000 r. wniosków o wydanie pozwolenia. Do wniosków należy dołączyć informację, o której mowa w ust. 6.

6. Osoby, którym wydano pozwolenie, są obowiązane złożyć w Ministerstwie Gospodarki, w terminie 7 dni od dnia upływu ważności pozwolenia, informację z wykorzystania pozwolenia, potwierdzoną przez organ celny.

7. Pozwolenia wydane na nie wykorzystaną część kontyngentu, o której mowa w ust. 5, są ważne do dnia 31 grudnia 2000 r.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 października 2000 r. (poz. 954)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Ilość w tonach

1

2

3

4

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

166,67

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 1,5%:

 

 

 

– – Nie zawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego:

 

 

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0

 

0402 10 19 0

– – – Pozostałe

0

 

 

– – Pozostałe:

 

 

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie przekraczającej 2,5 kg

0

 

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

0

 

0406

Sery i twarogi:

 

 

0406 10

– Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg;

 

 

0406 10 80 0

– – Pozostały

0

66,67

0406 90

– Pozostałe sery:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 40%, o zawartości masy wody w substancji beztłuszczowej:

 

 

 

– – – – – – Nie przekraczającej 47%:

 

 

0406 90 69 0

– – – – – – – Pozostałe

0

66,67

0406 90 99 0

– – – – – Pozostałe

0

133,34

0409 00 00 0

Miód naturalny

0

1,67

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

220

0811 10

– Truskawki i poziomki:

 

 

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

0811 1011 0

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0

 

0811 10 19 0

– – – Pozostałe

0

 

0811 10 90 0

– – Pozostałe

0

 

0811 20

– Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, czarne, białe lub czerwone porzeczki i agrest:

 

 

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

0811 20 11 0

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy

0

 

0811 20 19 0

– – – Pozostałe

0

 

 

– – Pozostałe:

 

 

0811 20 31 0

– – – Maliny

0

 

0811 20 39 0

– – – Czarne porzeczki

0

 

0811 20 51 0

– – – Czerwone porzeczki

0

 

0811 20 59 0

– – – Jeżyny i morwy

0

 

0811 20 90 0

– – – Pozostałe

0

 

0811 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

 

 

– – – O zawartości cukru przewyższającej 13% masy:

 

 

0811 90 11 0

– – – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

0

 

0811 90 19 0

– – – – Pozostałe

0

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

0811 90 31 0

– – – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

0

 

0811 90 39 0

– – – – Pozostałe

0

 

 

– – Pozostałe:

 

 

0811 90 50 0

– – – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0

 

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium

0

 

 

– – – Wiśnie i czereśnie:

 

 

0811 90 75 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

0

 

0811 90 80 0

– – – – Pozostałe

0

 

0811 90 85 0

– – – Owoce tropikalne i orzechy tropikalne

0

 

0811 90 95 0

– – – Pozostałe

0

 

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji:

 

 

 

– Kawa, palona:

 

 

0901 21 00 0

– – Nie pozbawiona kofeiny

0

133,34

 

1

2

3

4

0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i inne przyprawy korzenne:

 

 

0910 50 00 0

– Curry

0

1,67

 

– Inne przyprawy korzenne:

 

 

0910 91

– – Mieszanki wymienione w uwadze 1(b) do niniejszego działu;

 

 

0910 91 90 0

– – – Rozgniatane lub mielone

0

1,67

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte na tych produktach:

 

 

 

– Pozostałe:

 

 

1601 00 99 0

– – Pozostałe

0

66,67

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

 

 

 

– Z wieprzowiny:

 

 

1602 49

– – Pozostałe łącznie z mieszankami:

 

41,67

 

– – – Ze świń domowych:

 

 

 

– – – – Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

 

 

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (bez karkowych) i ich części łącznie z mieszankami schabów i szynek

0

 

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części łącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

0

 

1602 49 15 0

– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

0

 

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

0

 

1602 49 30 0

– – – – Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

0

 

1602 49 50 0

– – – – Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

0

 

1602 49 90 0

– – – Pozostałe

0

 

1602 50

– Z wołowiny:

 

41,67

1602 50 10 0

– – Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami

0

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – W opakowaniach hermetycznych:

 

 

1602 50 31 0

– – – – Corned beef (wołowina peklowana)

0

 

1602 50 39 0

– – – – Pozostałe

0

 

1602 50 80 0

– – – Pozostałe

0

 

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

 

 

– Pozostały:

 

 

1701 91 00 0

– – Zawierający dodatki aromatyzujące lub barwiące

0

2,67

1704

Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao:

 

 

1704 10

– Guma do żucia, również pokryta cukrem:

 

 

 

– – Zawierająca w masie mniej niż 60% sacharozy (łącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

 

 

1704 10 11 0

– – – Guma w paskach

0

3,34

1806

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao:

 

 

 

– Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:

 

 

1806 32

– – Bez nadzienia:

 

 

1806 32 90 0

– – – Pozostałe

0

66,67

 

1

2

3

4

1806 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Czekolada i produkty czekoladowe:

 

 

 

– – – Czekolady, z nadzieniem lub bez:

 

 

1806 90 19 0

– – – – Pozostałe

0

66,67

1806 90 50 0

– – Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao

0

33,3

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione, ani nie włączone:

 

 

1901 90

– Pozostałe:

 

 

 

– – Ekstrakt słodowy:

 

 

1901 90 19 0

– – – Pozostałe

0

10

 

– – Pozostałe:

 

 

1901 90 99

– – – Pozostałe:

 

 

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

0

33,34

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarskie, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:

 

 

1905 30

– Słodkie herbatniki (biskwity); wafle i opłatki:

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

– – – Słodkie herbatniki (biskwity):

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

1905 30 59 0

– – – – – Pozostałe

0

10

2001

Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego:

 

 

2001 10 00 0

– Ogórki i korniszony

0

16,67

2001 90

– Pozostałe:

 

 

2001 90 96 0

– – Pozostałe

0

6,67

2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, nie mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:

 

 

2005 10 00 0

– Warzywa homogenizowane

0

5

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:

 

 

2007 10

– Przetwory homogenizowane:

 

 

2007 10 10 0

– – O zawartości cukru w masie powyżej 13%

0

3,34

 

– Pozostałe:

 

 

2007 99

– – Pozostałe:

 

 

 

– – – O zawartości cukru w masie powyżej 30%:

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

2007 99 39 0

– – – – – Pozostałe

0

5

2009

Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

50

2009 70

– Sok jabłkowy:

 

 

 

– – O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:

 

 

 

1

2

3

4

2009 70 19 0

– – – Pozostałe

0

 

 

– – O gęstości nie przekraczającej 1,33 g/cm3 przy 20°C:

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

2009 70 99 0

– – – – Nie zawierający dodatku cukru

0

 

2009 80

– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa:

 

 

 

– – O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:

 

 

 

– – – Sok z gruszek:

 

 

2009 80 19 0

– – – – Pozostałe

0

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

2009 80 38 0

– – – – – Pozostałe

0

 

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia:

 

 

2102 30 00 0

– Gotowe proszki do pieczenia

0

25

2103

Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda:

 

 

2103 90

– Pozostałe:

 

 

2103 90 90 0

– – Pozostałe

0

38,34

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane:

 

 

2104 10

– Zupy i buliony i przetwory z nich:

 

 

2104 10 90 0

– – Pozostałe

0

33,34

2104 20 00 0

– Złożone przetwory spożywcze homogenizowane

0

10

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »