| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU l GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 października 2000 r.

w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 oraz z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wynagrodzenia zasadnicze oraz dodatki funkcyjne przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa dla sędziów ustawa budżetowa.

2. Tabelę stanowisk i mnożników do obliczania wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny przyznaje:

1) dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Odwoławczej Izby Morskiej – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej,

2) dla przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich – przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej.

§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 43 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 października 1995 r w sprawie zasad wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich, zmienione zarządzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 1 z dnia 28 stycznia 1997 r. i nr 5 z dnia 26 marca 1997 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 2000 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK l MNOŻNIKÓW DO OBLICZANIA WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCHl DODATKÓW FUNKCYJNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 października 2000 r. (poz. 967)

TABELA STANOWISK l MNOŻNIKÓW DO OBLICZANIA WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH
l DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Mnożnik
wynagrodzenia zasadniczego

Mnożnik dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej

4,1

0,80–1,10

2

Wiceprzewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej

4,1

0,70–0,80

3

Przewodniczący Izby Morskiej

3,3

0,80–1,10

4

Wiceprzewodniczący Izby Morskiej

3,3

0,70–0,80

 

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »