| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 października 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49. poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz. U. Nr 38, poz. 369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) punkcie obsługi klienta – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną banku lub jednostkę organizacyjną podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub jednostkę organizacyjną innego podmiotu, biorącą udział, na podstawie umowy Ministra Finansów z agentem emisji lub podmiotami, o których mowa w § 7, w sprzedaży lub obsłudze obligacji,”;

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) sprzedaż w punktach obsługi klienta lub za pomocą systemów teleinformatycznych, w szczególności Internetu – wyłącznie osobom fizycznym.";

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Sprzedaż w punktach obsługi klienta lub za pomocą systemów teleinformatycznych, dla obligacji o danym terminie wykupu, rozpoczyna się w terminie określonym w liście emisyjnym.";

4) w § 16:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 4 po wyrazach „w punktach obsługi klienta” dodaje się wyrazy „lub za pomocą teleinformatycznych systemów”,

b) w ust. 1 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu odsetkowego do dnia zakupu obligacji – w przypadku obligacji, których należnością uboczną są odsetki, lub”;

5) w § 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przelewem – na wskazany rachunek bankowy, pod warunkiem złożenia przez posiadacza obligacji, w terminie określonym w liście emisyjnym, odpowiedniej dyspozycji przelewu w punkcie obsługi klienta albo – w przypadku obligacji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych – na służący do jego obsługi rachunek pieniężny,”;

6) w § 23 w ust. 2 wyraz „przedterminowego” zastępuje się wyrazem „wcześniejszego”;

7) w § 24 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wysokość albo sposób ustalenia wysokości opłaty manipulacyjnej lub kwoty, o którą pomniejsza się wysokość należnych odsetek, lub zmiany oprocentowania,”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »