| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 24 października 2000 r.

sygn. akt K. 12/2000.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zdzisław Czeszejko-Sochacki – przewodniczący,

Lech Garlicki – sprawozdawca,

Andrzej Mączyński,

Ferdynand Rymarz,

Jadwiga Skórzewska-Łosiak,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2000 r. sprawy z wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie:

1) niezgodności art. 32j ust. 3 w powiązaniu z art. 32j ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami), wprowadzonych ustawą z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28), z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) niezgodności art. 32j ust. 7 powołanej wyżej ustawy z art. 66 Konstytucji,

3) niezgodności art. 32j ust. 3 powołanej wyżej ustawy z art. 32 Konstytucji,

4) niezgodności art. 32j ust. 7 powołanej wyżej ustawy z art. 32 Konstytucji,

5) niezgodności art. 32j ust. 2 powołanej wyżej ustawy z art. 32 Konstytucji,

6) niezgodności art. 32j ust. 4 i 5 powołanej wyżej ustawy z art. 32 Konstytucji,

7) niezgodności art. 32j ust. 1 w związku z art. 32j ust. 2 i art. 32j ust. 3 powołanej wyżej ustawy z art. 47 Konstytucji,

8) niezgodności art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28) z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 32j ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 84, poz. 948) nie są niezgodne z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 32j ust. 2–5 ustawy wymienionej w pkt 1 są zgodne z art. 32 Konstytucji.

3. Art. 32j ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1, rozumiany jako nie dający podstaw do nakładania na lekarzy i inne osoby, o których mowa w art. 32j ust. 1, obowiązku pełnienia dyżuru medycznego przez okres dłuższy niż dwa następujące po sobie dni, jest zgodny z art. 66 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 32j ust. 7 ustawy wymienionej w pkt 1 jest zgodny z art. 32 i art. 66 ust. 1 Konstytucji.

5. Art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28) w zakresie, w jakim nadaje art. 32j tej ustawy moc obowiązującą przed dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, że narusza – wynikający z tego przepisu – zakaz obowiązywania prawa wstecz.

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Lech Garlicki

 

Andrzej Mączyński

Ferdynand Rymarz

Jadwiga Skórzewska-Łosiak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »