Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 102 poz. 1094

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Kolejnictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Kolejnictwa”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem zawodowym i może być nadawana pracownikom kolejnictwa za szczególne osiągnięcia zawodowe oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kolejnictwa.
§ 3.
1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw transportu z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu,

2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług lub osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki,

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw transportu co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

§ 4.
Odznaka jest nadawana jednokrotnie.
§ 5.
1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 32 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W środku na tle okrągłej ciemnoniebieskiej emaliowanej tarczy jest umieszczone koło resorowe ze skrzydłami, a nad nim napis „ZASŁUŻONY”. W otoku w górnej części jest umieszczona wstęga pokryta w połowie białą, w połowie czerwoną emalią, a w dolnej części napis „DLA KOLEJNICTWA”. Odwrotna strona odznaki jest gładka; umieszczone jest na niej zapięcie.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście minister właściwy do spraw transportu lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 7.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw transportu.
§ 8.
W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.
§ 9.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 listopada 2000 r. (poz. 1094)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru granatowego i ma wymiary 104 x 148 mm. Na jej czołowej stronie wytłoczony jest złocony orzeł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-11-24
  • Data wejścia w życie: 2000-11-24
  • Data obowiązywania: 2000-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw