| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 7 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Policjantowi skierowanemu do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą wypłaca się, w okresie odbywania nauki, uposażenie oraz inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.
§ 2.
Policjant, o którym mowa w § 1, otrzymuje, z tytułu odbywania nauki za granicą, zwrot poniesionych kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz innych wydatków, na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
§ 3.
Uposażenie oraz inne należności pieniężne, na pisemny wniosek policjanta, o którym mowa w § 1, wypłaca się osobie przez niego upoważnionej lub na wskazany przez niego rachunek bankowy w kraju. Wypłaty dokonuje jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.
§ 4.
Traci moc zarządzenie nr 98 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1991 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 88) – w zakresie dotyczącym policjantów.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »