| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 7 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w jednostce wojskowej podporządkowanej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej „żołnierzem zawodowym", któremu nie wydano przedmiotów umundurowania w naturze, wypłaca się w 2000 r. równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem", w następującej wysokości:

1) oficerowi w stopniu generała (admirała):

a) w jednostce lądowej

3 954,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

4 011,00 zł,

c) w marynarce wojennej

4 659,00 zł,

2) oficerowi starszemu:

 

 

a) w jednostce lądowej

1 947,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

1 966,00 zł,

c) w marynarce wojennej

2 123,00 zł,

3) oficerowi młodszemu:

 

 

a) w jednostce lądowej

1 925,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

1 944,00 zł,

c) w marynarce wojennej

2 109,00 zł,

4) chorążemu:

 

 

a) w jednostce lądowej

1 936,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

1 957,00 zł,

c) w marynarce wojennej

2 051,00 zł,

5) podoficerowi:

 

 

a) w jednostce lądowej

1 912,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

1 935,00 zł,

c) w marynarce wojennej

2 017,00 zł.

§ 2. Równoważnik nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu powołanemu do służby w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu wydaje się przedmioty umundurowania w naturze.

§ 3.
Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na kolejny stopień w 2000 r. wypłaca się równoważnik pieniężny w następującej wysokości:

1) generałowi (admirałowi):

 

 

a) w jednostce lądowej

591,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

590,00 zł,

c) w marynarce wojennej

4 325,00 zł,

2) pułkownikowi (komandorowi):

 

a) w jednostce lądowej

5 530,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

5 616,00 zł,

c) w marynarce wojennej

7 350,00 zł,

3) kapitanowi:

 

 

a) w jednostce lądowej

443,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

283,00 zł,

c) w marynarce wojennej

701,00 zł,

4) chorążemu:

 

 

a) w jednostce lądowej

404,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

249,00 zł,

c) w marynarce wojennej

850,00 zł,

5) podoficerowi:

 

 

a) w jednostce lądowej

559,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

404,00 zł,

c) w marynarce wojennej

1 004,00 zł,

6) podoficerowi w korpusie chorążych:

a) w jednostce lądowej

636,00 zł,

b) w jednostce lotniczej

473,00 zł,

c) w marynarce wojennej

666,00 zł.

§ 4. Kobiecie – żołnierzowi zawodowemu, przy powołaniu do służby, wypłaca się dodatkowo:

1) równoważnik pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania w naturze w następującej wysokości:

a) w jednostce lądowej

187,00 zł,

 

b) w jednostce lotniczej

187,00 zł,

 

c) w marynarce wojennej

253,00 zł,

 

2) ryczałt na uszycie przedmiotów umundurowania, w następującej wysokości:

a) w jednostce lądowej

4 060,00 zł,

 

b) w jednostce lotniczej

4 060,00 zł,

 

c) w marynarce wojennej

4 060,00 zł.

 

§ 5. 1. W przypadku przedłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania należnych, a nie wydanych w naturze, żołnierzowi zawodowemu wypłaca się równoważnik pieniężny za przedłużony okres używalności według cen zakupu obowiązujących w dniu wypłaty równoważnika.

2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Wysokość kwoty równoważnika pieniężnego określonego w rozporządzeniu przysługuje żołnierzowi zawodowemu od dnia 1 kwietnia 2000 r.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 52, poz. 540).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1. [WYKAZ STAWEK RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA PRZEDŁUŻONY OKRES UŻYWALNOŚCI PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO NALEŻNYCH, A NIE WYDANYCH W NATURZE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. (poz. 1214)

WYKAZ STAWEK RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA PRZEDŁUŻONY OKRES UŻYWALNOŚCI PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO NALEŻNYCH, A NIE WYDANYCH W NATURZE

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Cena (w zł)

Stawka roczna (w zł )

detaliczna

zakupu

okres używalności

3 lata

4 lata

5 lat

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Mundur wyjściowy oficera

kpl.

 

 

 

 

 

 

– wojsk lądowych

 

451,18

360,94

 

90,24

 

 

– wojsk lotniczych

 

451,18

360,94

 

90,24

 

 

– marynarki wojennej

 

449,72

359,78

 

89,94

 

2

Mundur letni oficera

kpl.

 

 

 

 

 

 

– wojsk lądowych

 

421,68

337,34

 

84,34

 

 

– wojsk lotniczych

 

421,68

337,34

 

84,34

 

 

– marynarki wojennej

 

419,10

335,28

 

83,82

 

3

Płaszcz sukienny oficera

szt.

 

 

 

 

 

 

– wojsk lądowych

 

531,94

425,55

 

106,39

85,11

 

– wojsk lotniczych

 

531,94

425,55

 

106,39

85,11

 

– marynarki wojennej

 

672,17

537,73

 

107,55

107,55

4

Sukno płaszczowe

mb.

 

80,41

 

 

 

 

(wojsk lądowych, lotniczych,

 

 

 

 

 

 

 

marynarki wojennej)

 

 

 

 

 

 

5

Tkanina mundurowa letnia

mb.

 

34,69

 

 

 

 

(wojsk lądowych, lotniczych, marynarki wojennej)

 

 

 

 

 

 

6

Tkanina mundurowa

mb.

 

34,69

 

 

 

 

(wojsk lądowych, lotniczych, marynarki wojennej)

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »