REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 120 poz. 1289

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór graficzny pierwszej i ostatniej strony następujących dzienników urzędowych:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

3) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”,

4) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej,

5) dziennika urzędowego urzędu centralnego,

6) wojewódzkiego dziennika urzędowego.

§ 2.
Na pierwszej stronie dzienników urzędowych, wymienionych w § 1, zamieszcza się:

1) godło Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tytuł dziennika urzędowego,

3) miejsce i datę wydania,

4) kolejny numer, z zachowaniem kolejności numerów w każdym roku kalendarzowym,

5) informację o treści dziennika urzędowego, z zachowaniem kolejności pozycji i stron w każdym roku kalendarzowym.

§ 3.
1. Tytuł dziennika urzędowego, wymienionego w § 1 pkt 4, składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej.

2. Tytuł dziennika urzędowego, wymienionego w § 1 pkt 5, składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy urzędu centralnego.

3. W przypadku wydawania wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz wspólnego dziennika urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów, tytuł dziennika składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz odpowiednio nazwy własnej ministrów albo urzędów centralnych.

4. W przypadku wydawania wspólnego dziennika urzędowego przez ministra kierującego działem administracji rządowej z urzędem centralnym nadzorowanym przez niego, tytuł dziennika składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy własnej ministra i urzędu centralnego.

5. Tytuł dziennika urzędowego, wymienionego w § 1 pkt 6, składa się z wyrazów „Dziennik Urzędowy” oraz nazwy województwa.

§ 4.
Na ostatniej stronie dzienników urzędowych, wymienionych w § 1, zamieszcza się:

1) nazwę organu wydającego,

2) nazwę, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji,

3) nazwę, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania,

4) klauzulę „Tłoczono z polecenia ... (nazwa organu wydającego dziennik) w ... (nazwa i adres jednostki dokonującej druku),

5) cenę egzemplarza dziennika urzędowego,

6) informację o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty dziennika urzędowego,

7) informację o miejscu, w którym są wyłożone do powszechnego wglądu zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzami.

§ 5.
Na dziennikach urzędowych może być umieszczany kod kreskowy.
§ 6.
1. Wzór graficzny pierwszej i ostatniej strony:

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B” – stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej – stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) dziennika urzędowego urzędu centralnego – stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) wojewódzkiego dziennika urzędowego – stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Opis wzorów graficznych, wymienionych w ust. 1, zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


 

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2000 r. (poz. 1289)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

l. Wzór graficzny pierwszej strony

infoRgrafika

1) Rodzaj aktu normatywnego.

2) Numer pozycji.

3) Data aktu normatywnego.

4) Tytuł aktu normatywnego.

5) Numer strony, na której zamieszczono akt normatywny.


 

II. Wzór graficzny ostatniej strony

infoRgrafika

1) Numer strony.

2) Numer pozycji.

3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.

4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania.

5) Nazwa oraz adres jednostki dokonującej druku.


 

Załącznik 2. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”]

Załącznik nr 2

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”

l. Wzór graficzny pierwszej strony

infoRgrafika

1) Rodzaj aktu prawnego.

2) Numer pozycji.

3) Data aktu prawnego.

4) Tytuł aktu prawnego.

5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.


 

II. Wzór graficzny ostatniej strony

infoRgrafika

1) Numer strony.

2) Numer pozycji.

3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.

4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania.

5) Nazwa oraz adres jednostki dokonującej druku.


 

Załącznik 3. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”]

Załącznik nr 3

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”

l. Wzór graficzny pierwszej strony

infoRgrafika

1) Rodzaj obwieszczenia lub ogłoszenia.

2) Numer pozycji.

3) Określenie podmiotu zamieszczającego obwieszczenie lub ogłoszenie

4) Numer strony, na której zamieszczono obwieszczenie lub ogłoszenie.


 

II. Wzór graficzny ostatniej strony

infoRgrafika

1) Numer strony.

2) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.

3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania.

4) Nazwa oraz adres jednostki dokonującej druku.


 

Załącznik 4. [WZÓR GRAFICZNY DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR GRAFICZNY DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTRA KIERUJĄCEGO DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

l. Wzór graficzny pierwszej strony

infoRgrafika

1) Rodzaj aktu prawnego.

2) Numer pozycji.

3) Data aktu prawnego.

4) Tytuł aktu prawnego.

5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.


 

II. Wzór graficzny ostatniej strony

infoRgrafika

1) Numer strony.

2) Numer pozycji.

3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.

4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania.

5) Nazwa oraz adres jednostki dokonującej druku.


 

Załącznik 5. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO URZĘDU CENTRALNEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKA URZĘDOWEGO URZĘDU CENTRALNEGO

l. Wzór graficzny pierwszej strony

infoRgrafika

1) Rodzaj aktu prawnego.

2) Numer pozycji.

3) Data aktu prawnego.

4) Tytuł aktu prawnego.

5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.


 

II. Wzór graficzny ostatniej strony

infoRgrafika

1) Numer strony.

2) Numer pozycji.

3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.

4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania.

5) Nazwa oraz adres jednostki dokonującej druku.


 

Załącznik 6. [WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR GRAFICZNY PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY WOJEWÓDZKIEGO DZIENNIKA URZĘDOWEGO

l. Wzór graficzny pierwszej strony

infoRgrafika

1) Rodzaj aktu prawnego.

2) Numer pozycji.

3) Data aktu prawnego.

4) Tytuł aktu prawnego.

5) Numer strony, na której zamieszczono akt prawny.


 

II. Wzór graficzny ostatniej strony

infoRgrafika

1) Numer strony.

2) Numer pozycji.

3) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej redakcji.

4) Nazwa, adres, telefon oraz adres poczty elektronicznej jednostki dokonującej składu, druku i rozpowszechniania.

5) Nazwa oraz adres jednostki dokonującej druku.

Załącznik 7. [OPIS WZORÓW GRAFICZNYCH PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH]

Załącznik nr 7

OPIS WZORÓW GRAFICZNYCH PIERWSZEJ l OSTATNIEJ STRONY DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH

I. Opis pierwszej strony

1. Format strony

Po obcięciu 225 mm x 297 mm; marginesy: wewnętrzny – 22 mm (grzbietowy), zewnętrzny – 19 mm, górny – 16 mm, dolny – 19 mm (minimalny).

2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Umieszczone 22 mm od marginesu wewnętrznego i 16 mm od marginesu górnego. Wymiary godła: 28 mm wysokości i 25 mm szerokości.

3. Tytuł dziennika urzędowego

1) wyrazy:

a) „Dziennik Ustaw”,

b) „Monitor Polski”,

c) „Monitor Polski B”,

d) „Dziennik Urzędowy" w odniesieniu do dzienników, o których mowa w § 1 pkt 4–6 rozporządzenia

– krój pisma Egyptian jasny 41 pkt, umieszczony 16 mm od marginesu górnego i 19 mm od marginesu zewnętrznego,

2) wyrazy:

a) „Rzeczypospolitej Polskiej” – w odniesieniu do Dziennika Ustaw,

b) „Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” – w odniesieniu do Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B,

c) „Ministra ...." ze wskazaniem nazwy własnej ministra kierującego działem administracji rządowej – w odniesieniu do dzienników urzędowych ministrów,

d) zawierające nazwę urzędu centralnego – w odniesieniu do dzienników urzędowych urzędów centralnych,

e) „Województwa ...." ze wskazaniem nazwy województwa – w odniesieniu do wojewódzkich dzienników urzędowych

– krój pisma Egyptian jasny 22 pkt, umieszczony 4,5 mm pod tytułem, o którym mowa w ppkt 1, i środkowany pod nim,

3) pod winietą – 3 mm poniżej tytułu, 19 mm od marginesu zewnętrznego znajduje się linia o grubości 1 pkt i długości 150 mm.

4. Miejsce i data wydania

Krój pisma Egyptian jasny, 16 pkt, środkowany.

5. Numer

1) umieszczony pod linią, o której mowa w pkt 3 ppkt 3, w odległości 2 mm od niej i 19 mm od marginesu zewnętrznego, krój pisma Egyptian jasny 26 pkt,

2) ostatni numer w danym roku oznaczany gwiazdką.

3) poniżej linia 2 pkt półgruba, długości 153 mm, umieszczona 2 mm od daty i miejsca wydania oraz numeru dziennika i 22 mm od marginesu wewnętrznego.

6. Treść i pozycja

Wyrazy „Treść:” i „Poz.:” – krój pisma Univers półgruby, wersaliki i tekst 9 pkt, umieszczone 7 mm poniżej linii, o której mowa w pkt 5 ppkt 3, i 22 mm od marginesu wewnętrznego.

7. Informacja o treści

1) rodzaj aktu normatywnego, aktu prawnego oraz obwieszczenia i ogłoszenia – Univers półgruby, wersaliki spacjowane 9 pkt,

2) numer pozycji – Univers półgruby, 9 pkt,

3) data, tytuł aktu normatywnego, aktu prawnego oraz obwieszczenia i ogłoszenia – Univers jasny, 9 pkt,

4) numer strony – Univers jasny, 9 pkt,

5) odstęp pomiędzy rodzajem aktu normatywnego, aktu prawnego oraz obwieszczeniem i ogłoszeniem a tytułem tego aktu oraz obwieszczeniem i ogłoszeniem – 5 mm,

6) odstęp pomiędzy poszczególnymi pozycjami – 8 mm,

7) tekst informacji o treści zamknięty podwójną linią półgruba o szerokości 153 mm w odstępie 4 mm od ostatniego numeru pozycji,

8) informacja o treści umieszczona jest w odstępie 22 mm od marginesu wewnętrznego.

II. Opis ostatniej strony

1. Oznaczenie strony

Jeżeli objętość aktu normatywnego, prawnego lub obwieszczenia i ogłoszenia w danym dzienniku urzędowym:

1) obejmuje ostatnią stronę – w lewym, górnym rogu zamieszcza się nazwę dziennika urzędowego wraz z jego kolejnym numerem; w tej samej linii na środku strony zamieszcza się numer strony; w tej samej linii w prawym górnym rogu zamieszcza się numer pozycji aktu w danym numerze dziennika urzędowego,

2) nie obejmuje ostatniej strony – na środku strony zamieszcza się tylko numer strony.

Informacje wymienione w pkt 1 i 2 pisane są krojem pisma Univers jasny 10 pkt; pod tymi informacjami znajduje się linia długości 184 mm, grubości 1 pkt.

2. Stopka

Stopka zawierająca informacje, o których mowa w § 4 rozporządzenia, pisana jest Universem jasnym wielkości 7 pkt, z wyjątkiem wyrazów „Wydawca", „Redakcja” oraz „Skład, druk i rozpowszechnianie”, które pisane są Universem półgrubym wielkości 7 pkt; oznaczenie ISSN pisane jest Universem jasnym 10 pkt; cena pisana jest Universem półgrubym 12 pkt.

3. Linie

Wszystkie linie występujące w stopce mają długość 184 mm i grubość 1 pkt.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-29
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA