REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 121 poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się automatyczną rejestrację obrotu w przywozie na polski obszar celny niektórych towarów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Na osoby dokonujące przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania, licząc od dnia wydania pozwolenia, co 30 dni sprawozdań z wykorzystania udzielonego pozwolenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 grudnia 2000 r. (poz. 1303)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ OBROTU W PRZYWOZIE

Kod PCN

Wyszczególnienie

0102

Bydło żywe:

0102 10

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

0102 10 10 0

- - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

0102 10 30 0

- - Krowy

0102 10 90 0

- - Pozostałe

0102 90

- Pozostałe:

 

- - Gatunki domowe:

0102 90 05 0

- - - O masie nieprzekraczającej 80 kg

 

- - - O masie powyżej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

0102 90 21 0

- - - - Rzeźne

0102 90 29 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O masie powyżej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg:

0102 90 41 0

- - - - Rzeźne

0102 90 49 0

- - - - Pozostałe

 

- - - O masie powyżej 300 kg:

 

- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

0102 90 51 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 59 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - - Krowy:

0102 90 61 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 69 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - - Pozostałe:

0102 90 71 0

- - - - - Rzeźne

0102 90 79 0

- - - - - Pozostałe

0102 90 90 0

- - Pozostałe

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

0201 10 00 0

- Tusze i półtusze

0201 20

- Inne kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

- - Ćwierci „kompensowane”

0201 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

- - Pozostałe

0201 30 00 0

- Bez kości

0202

Mięso wołowe mrożone:

0202 10 00 0

- Tusze i półtusze

0202 20

- Inne kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

- - Ćwierci „kompensowane”

0202 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

- - Pozostałe

0202 30

- Bez kości:

0202 30 10 0

- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0202 30 50 0

- - Rostbef, antrykot i szponder – kawałki

0202 30 90 0

- - Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

- Świeże lub chłodzone:

0203 11

- -Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

- - - Ze świń domowych

0203 11 90 0

- - - Pozostałe

0203 12

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 12 11 0

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

- - - - Łopatki i ich kawałki

0203 12 90 0

- - - Pozostałe

0203 19

- - Pozostałe:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 19 11 0

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

- - - - Boczek i jego kawałki

 

- - - - Pozostałe:

0203 19 55 0

- - - - - Bez kości

0203 19 59 0

- - - - - Pozostałe

0203 19 90 0

- - - Pozostałe

 

- Mrożone:

0203 21

- - Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

- - - Ze świń domowych

0203 21 90 0

- - - Pozostałe

0203 22

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 22 11 0

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

- - - - Łopatki i ich kawałki

0203 22 90 0

- - - Pozostałe

0203 29

- - Pozostałe:

 

- - - Ze świń domowych:

0203 29 11 0

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

- - - - Boczek i jego kawałki

 

- - - - Pozostałe:

0203 29 55 0

- - - - - Bez kości

0203 29 59 0

- - - - - Pozostałe

0203 29 90 0

- - - Pozostałe

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone:

0206 10

- Wołowe świeże lub chłodzone:

0206 10 10 0

- - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

- - Pozostałe:

0206 10 91 0

- - - Wątroby

0206 10 95 0

- - - Gruba przepona i cienka przepona

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0206 10 99 0

- - - Pozostałe

 

- Wołowe mrożone:

0206 21 00 0

- - Ozory

0206 22 00

- - Wątroby:

0206 22 00 1

- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 22 00 9

- - - Pozostałe

0206 29

- - Pozostałe:

0206 29 10 0

- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

- - - Pozostałe:

0206 29 91 0

- - - - Gruba przepona i cienka przepona

0206 29 99 0

- - - - Pozostałe

0206 30

- Wieprzowe, świeże lub chłodzone:

 

- - Ze świń domowych:

0206 30 20

- - - Wątroby:

0206 30 20 1

- - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 30 20 9

- - - - Pozostałe

0206 30 30

- - - Pozostałe:

0206 30 30 1

- - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 30 30 9

- - - - Pozostałe

0206 30 80 0

- - Pozostałe

 

- Wieprzowe mrożone:

0206 41

- - Wątroby:

0206 41 20

- - - Ze świń domowych:

0206 41 20 1

- - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 41 20 9

- - - - Pozostałe

0206 41 80 0

- - - Pozostałe

0206 49

- - Pozostałe:

0206 49 20

- - - Ze świń domowych:

0206 49 20 1

- - - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

0206 49 20 9

- - - - Pozostałe

0206 49 80 0

- - - Pozostałe

0206 80

- Inne, świeże lub chłodzone:

0206 80 10 0

- - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

- - Pozostałe:

0206 80 91 0

- - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 80 99 0

- - - Baranie i kozie

0206 90

- Inne, mrożone:

0206 90 10 0

- - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

- - Pozostałe:

0206 90 91 0

- - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów

0206 90 99 0

- - - Baranie i kozie

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%”

0207 11 30 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 11 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 12

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 12 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 13

- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

0207 13 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 13 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 13 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 13 91 0

- - - - Wątroby

0207 13 99 0

- - - - Pozostałe

0207 14

- - Kawałki i podroby mrożone:

 

- - - Kawałki:

0207 14 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 14 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

- - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 14 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

020714 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

- - - - - Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 14 91 0

- - - - Wątroby

0207 14 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Z indyków:

0207 24

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 24 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 25

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 25 90 0

- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 26

- - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

0207 26 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 26 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

- - - - - Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 26 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 26 70 0

- - - - - - Pozostałe

0207 26 80 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 26 91 0

- - - - Wątroby

0207 26 99 0

- - - - Pozostałe

0207 27

- - Kawałki i podroby, mrożone:

 

- - - Kawałki:

0207 27 10 0

- - - - Bez kości

 

- - - - Z kośćmi:

0207 27 20 0

- - - - - Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 27 40 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

- - - - - Piersi i ich kawałki

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

- - - - - - Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

- - - - - - Pozostałe

0207 27 80 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 27 91 0

- - - - Wątroby

0207 27 99 0

- - - - Pozostałe

 

- Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

- - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kaczki:

0207 32 11 0

- - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85%”

0207 32 15 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 32 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

- - - Gęsi:

0207 32 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 32 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

- - - Perliczki

0207 33

- - Niecięte na kawałki, mrożone:

 

- - - Kaczki:

0207 33 11 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 33 19 0

- - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

- - - Gęsi:

0207 33 51 0

- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 33 59 0

- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

- - - Perliczki

0207 34

- - Otłuszczone wątroby, świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0

- - - Z gęsi

0207 34 90 0

- - - Z kaczek

0207 35

- - Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

- - - Kawałki:

 

- - - - Bez kości:

0207 35 11 0

- - - - - Z gęsi

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 35 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - Z kośćmi:

 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

- - - - - - Z kaczek

0207 35 23 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 25 0

- - - - - - Z perliczek

0207 35 31 0

- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 35 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

- - - - - - Z gęsi

0207 35 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

0207 35 91 0

- - - - Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby

0207 35 99 0

- - - - Pozostałe

0207 36

- - Pozostałe, mrożone:

 

- - - Kawałki:

 

- - - - Bez kości:

0207 36 11 0

- - - - - Z gęsi

0207 36 15 0

- - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - Z kośćmi:

 

- - - - - Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

- - - - - - Z kaczek

0207 36 23 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 25 0

- - - - - - Z perliczek

0207 36 31 0

- - - - - Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 36 41 0

- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

- - - - - Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 53 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

 

- - - - - Nogi i ich kawałki:

00207 36 61 0

- - - - - - Z gęsi

0207 36 63 0

- - - - - - Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

- - - - - Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

- - - - - Pozostałe

 

- - - Podroby:

 

- - - - Wątroby:

0207 36 81 0

- - - - - Otłuszczone wątroby gęsie

0207 36 85 0

- - - - - Otłuszczone wątroby kacze

0207 36 89 0

- - - - - Pozostałe

0207 36 90 0

- - - - Pozostałe

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:

 

- Mięso wieprzowe:

0210 11

- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

- - - Ze świń domowych:

 

- - - - Solone lub w solance:

0210 11 11 0

- - - - - Szynki i ich kawałki

0210 11 19 0

- - - - - Łopatki i ich kawałki

 

- - - - Suszone lub wędzone:

0210 11 31 0

- - - - - Szynki i ich kawałki

0210 11 39 0

- - - - - Łopatki i ich kawałki

0210 11 90 0

- - - Pozostałe

0210 12

- - Boczek i jego kawałki:

 

- - - Ze świń domowych:

0210 12 11 0

- - - - Solony lub w solance

0210 12 19 0

- - - - Suszony lub wędzony

0210 12 90 0

- - - Pozostały

0210 19

- - Pozostałe:

 

- - - Ze świń domowych:

 

- - - - Solone lub w solance:

0210 19 10 0

- - - - - Bok bekonowy lub szpencer

0210 19 20 0

- - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki

0210 19 30 0

- - - - - Przodki i ich kawałki

0210 19 40 0

- - - - - Schaby i ich kawałki

 

- - - - - Pozostałe:

0210 19 51 0

- - - - - - Bez kości

0210 19 59 0

- - - - - - Pozostałe

 

- - - - Suszone lub wędzone:

0210 19 60 0

- - - - - Przodki i ich kawałki

0210 19 70 0

- - - - - Schaby i ich kawałki

 

- - - - - Pozostałe:

0210 19 81 0

- - - - - - Bez kości

0210 19 89 0

- - - - - - Pozostałe

0210 19 90 0

- - - Pozostałe

0210 20

- Mieso wołowe:

0210 20 10 0

- - Z kośćmi

0210 20 90 0

- - Bez kości

0210 90

- Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i grysikami z mięsa lub podrobów:

 

- - Mięso:

0210 90 10 0

- - - Mięso końskie solone, w solance lub suszone

 

- - - Baranie i kozie:

0210 90 11 0

- - - - Z kośćmi

0210 90 19 0

- - - - Bez kości

0210 90 21 0

- - - Z reniferów

0210 90 29 0

- - - Pozostałe

 

- - Podroby:

 

- - - Wieprzowe:

0210 90 31 0

- - - - Wątroby

0210 90 39 0

- - - - Pozostałe

 

- - - Wołowe:

0210 90 41 0

- - - - Gruba przepona i cienka przepona

0210 90 49 0

- - - - Pozostałe

0210 90 60 0

- - - Baranie i kozie

 

- - - Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

- - - - Wątroby drobiowe:

0210 90 71 0

- - - - - Otłuszczone wątroby gęsie i kacze, solone lub w solance

0210 90 79 0

- - - - - Pozostałe

0210 90 80 0

- - - - Pozostałe

0210 90 90 0

- - Jadalne mączki i grysiki z mięsa lub podrobów

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna. Jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

- Jogurt:

 

- - Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

- - - Niezawierający dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 11 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 10 13 0

- - - - Powyżej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 19 0

- - - - Powyżej 6%

 

- - - Pozostały, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 10 31 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 10 33 0

- - - - Powyżej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 39 0

- - - - Powyżej 6%

 

- - Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 51 0

- - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 10 53 0

- - - - Powyżej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 10 59 0

- - - - Powyżej 27%

 

- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 10 91 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 10 93 0

- - - - Powyżej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 10 99 0

- - - - Powyżej 6%

0403 90

- Pozostałe:

 

- - Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

- - - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 11 0

- - - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 13 0

- - - - - Powyżej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 19 0

- - - - - Powyżej 27%

 

- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 31 0

- - - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 33 0

- - - - - Powyżej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 39 0

- - - - - Powyżej 27%

 

- - - Pozostałe:

 

- - - - Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu w masie:

0403 90 51 0

- - - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 90 53 0

- - - - - Powyżej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 59 0

- - - - - Powyżej 6%

 

- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu w masie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0403 90 61 0

- - - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 90 63 0

- - - - - Powyżej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 69 0

- - - - - Powyżej 6%

 

- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

- - - W proszku, granulkach lub innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 71 0

- - - - Nieprzekraczającej 1,5%

0403 90 73 0

- - - - Powyżej 1,5%, ale nieprzekraczającej 27%

0403 90 79 0

- - - - Powyżej 27%

 

- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego w masie:

0403 90 91 0

- - - - Nieprzekraczającej 3%

0403 90 93 0

- - - - Powyżej 3%, ale nieprzekraczającej 6%

0403 90 99 0

- - - - Powyżej 6%

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 10

- Masło:

 

- - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 85%:

 

- - - Masło naturalne:

0405 10 11 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

- - - - Pozostałe

0405 10 30 0

- - - Masło odtwarzane

0405 10 50 0

- - - Masło z serwatki

0405 10 90 0

- - Pozostałe

0405 20

- Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 39% i więcej, ale mniej niż 60 %

0405 20 30 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 60% i więcej, ale nieprzekraczającej 75 %

0405 20 90 0

- - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 75%, ale mniej niż 80%

0405 90

- Pozostałe:

0405 90 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości wody w masie poniżej 0,5%

0405 90 90 0

- - Pozostałe

0406

Sery i twarogi:

0406 10

- Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg:

0406 10 20 0

- - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40%

0406 10 80 0

- - Pozostały

0406 20

- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

0406 20 10 0

- - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0

- - Pozostały

0406 30

- Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub proszkowany:

0406 30 10 0

- - Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); przygotowany do sprzedaży detalicznej o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 56% suchej masy

 

- - Pozostały:

 

- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 36% i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0

- - - - Nieprzekraczającej 48%

0406 30 39 0

- - - - Powyżej 48%

0406 30 90 0

- - - O zawartości tłuszczu w masie powyżej 36%

0406 40

- Ser z przerostami niebieskiej pleśni:

0406 40 10 0

- - Roquefort

0406 40 50 0

- - Gorgonzola

0406 40 90 0

- - Pozostały

0406 90

- Pozostałe sery:

0406 90 01 0

- - Do przetworzenia (topienia)

 

- - Pozostałe:

 

- - - Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkase i Appenzell:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 90 02 0

- - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 401,85 EUR, lecz nieprzekraczającej 430,62 EUR za 100 kg masy netto

0406 90 03 0

- - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 430,62 EUR za 100 kg masy netto

0406 90 04 0

- - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej lecz nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica powyżej 430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR za 100 kg masy netto

0406 90 05 0

- - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej i w cenie franco granica powyżej 459,39 EUR za 100 kg masy netto

0406 90 06 0

- - - - Kawałki bez skórki, o masie netto poniżej 450 g i w cenie franco granica przekraczającej 499,67 EUR za 100 kg masy netto, pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta

 

- - - - Pozostałe:

0406 90 13 0

- - - - - Emmentaler

0406 90 15 0

- - - - - Gruyère, Sbrinz

0406 90 17 0

- - - - - Bergkäse, Appenzell

0406 90 18 0

- - - Fromage fribourgeois, Yacherin Mont d'0r i Tête de Moine

0406 90 19 0

- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 90 21 0

- - - Cheddar

0406 90 23 0

- - - Edam

0406 90 25 0

- - - Tilsit

0406 90 27 0

- - - Butlerkäse

0406 90 29 0

- - - Kashkaval

 

- - - Feta:

0406 90 31 0

- - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry

0406 90 33 0

- - - - Pozostałe

0406 90 35 0

- - - Kefalo-Tyri

0406 90 37 0

- - - Finlandia

0406 90 39 0

- - - Jarisberg

 

- - - Pozostałe:

0406 90 50 0

- - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry

 

- - - - Pozostałe:

 

- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40%, o zawartości masy wody w substancji beztłuszczowej:

 

- - - - - - Nieprzekraczającej 47%:

0406 90 61 0

- - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano

0406 90 63 0

- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 0

- - - - - - - Pozostałe

 

- - - - - - Powyżej 47%, ale nieprzekraczającej 72%:

0406 90 73 0

- - - - - - - Provolone

0406 90 75 0

- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 0

- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78 0

- - - - - - - Gouda

0406 90 79 0

- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81 0

- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0

- - - - - - - Camembert

0406 90 84 0

- - - - - - - Brie

0406 90 85 0

- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri

 

- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w masie serowej beztłuszczowej:

0406 90 86 0

- - - - - - - - Powyżej 47%, ale nieprzekraczającej 52%

0406 90 87 0

- - - - - - - - Powyżej 52%, ale nieprzekraczającej 62%

0406 90 88 0

- - - - - - - - Powyżej 62%, ale nieprzekraczającej 72%

0406 90 93 0

- - - - - - Powyżej 72%

0406 90 99 0

- - - - - Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

 

- Drobiu:

 

- - Wylęgowe:

0407 00 11 0

- - - Indycze albo gęsie

0407 00 19 0

- - - Pozostałe

0407 00 30 0

- - Pozostałe

0407 00 90 0

- Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

- Żółtka jaj:

0408 11

- - Suszone:

0408 11 20 0

- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi

0408 11 80 0

- - - Pozostałe

0408 19

- - Pozostałe:

0408 19 20 0

- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi

 

- - - Pozostałe:

0408 19 81 0

- - - - Ciekłe

0408 19 89 0

- - - - Pozostałe, włącznie z mrożonymi

 

- Pozostałe:

0408 91

- - Suszone:

0408 91 20 0

- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi

0408 91 80 0

- - - Pozostałe

0408 99

- - Pozostałe:

0408 99 20 0

- - - Nie nadające się do spożycia przez ludzi

0408 99 80 0

- - - Pozostałe

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

- Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

- Pozostałe

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów:

0506 10 00 0

- Osseina i kości poddane działaniu kwasu

0506 90 00 0

- Pozostałe

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:

0511 10 00 0

- Nasienie bydlęce

 

- Pozostałe:

0511 91

- - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3:

0511 91 10 0

- - - Odpadki rybne

0511 91 90 0

- - - Pozostałe

0511 99

- - Pozostałe:

0511 9910 0

- - - Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek

0511 99 90

- - - Pozostałe:

0511 99 90 1

- - - - Embriony bydlęce

0511 99 90 3

- - - - Nasienie zwierząt gospodarskich inne niż bydlęce

0511 99 90 5

- - - - Embriony zwierząt gospodarskich inne niż bydlęce

0511 99 90 7

- - - - Komórki jajowe zwierząt gospodarskich

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0511 99 90 9

- - - - Pozostałe

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 10 00 0

- Pszenica durum

1001 90

- Pozostałe:

1001 90 10 0

- - Orkisz do siewu

 

- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91

- - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91 1

- - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

- - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

1001 90 99 0

- - - Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

1003 00

Jęczmień:

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

1004 00 0 00

Owies

1005

Kukurydza (ziarna):

1005 10

– Nasiona:

 

– – Hybrydy:

1005 10 11 0

– – – Hybrydy podwójne i hybrydy szczytowo-krzyżowe

1005 10 13 0

– – – Hybrydy trójkrzyżowe

1005 10 15 0

– – – Hybrydy zwykłe

1005 10 19 0

– – – Pozostałe

1005 10 90 0

– – Pozostałe

1005 90 00 0

– Pozostałe

1008

Nasiona gryki, prosa i mózgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 90

– Pozostałe zboża:

1008 90 10 0

– – Pszenżyto (Triticale)

1101 00

Mąka pszenna i żytnio- pszenna:

 

- Mąka pszenna:

1101 00 11 0

- - Z pszenicy durum

1101 00 15 0

- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

- Mąka żytnio- pszenna

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

1102 10 00 0

- Mąka żytnia

1102 20

- Mąka kukurydziana:

1102 20 10 0

- - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 1,5%

1102 20 90 0

- - Pozostała

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1102 30 00 0

- Mąka ryżowa

1102 90

- Pozostałe:

1102 90 10 0

- - Mąka jęczmienna

1102 90 30 0

- - Mąka owsiana

1102 90 90 0

- - Pozostałe

1103

Kasze, grysiki i granulki zbożowe:

 

- Kasze i grysiki:

1103 11

- - Z pszenicy:

1103 11 10 0

- - - Z pszenicy durum

1103 11 90 0

- - - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1103 12 00 0

- - Z owsa

1103 13

- - Z kukurydzy:

1103 13 10 0

- - - O zawartości tłuszczu nie przekraczającej 1,5% masy

1103 13 90 0

- - - Pozostałe

1103 14 00 0

- - Z ryżu

1103 19

- - Z pozostałych zbóż:

1103 19 10 0

- - - Z żyta

1103 19 30 0

- - - Z jęczmienia

1103 19 90 0

- - - Pozostałe

 

- Granulki:

1103 21 00 0

- - Z pszenicy

1103 29

- - Z pozostałych zbóż:

1103 29 10 0

- - - Z żyta

1103 29 20 0

- - - Z jęczmienia

1103 29 30 0

- - - Z owsa

1103 29 40 0

- - - Z kukurydzy

1103 29 50 0

- - - Z ryżu

1103 29 90 0

- - - Pozostałe

1105

Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane:

1105 10 00 0

– Mąka, grysik i puder

1105 20 00 0

– Płatki, grudki i granulki ziemniaczane

1107

Słód palony lub nie:

1107 10

– Niepalony:

 

– – Z pszenicy:

1107 10 11 0

– – – W postaci mąki

1107 10 19 0

– – – Pozostały

 

– – Pozostałe:

1107 10 91 0

– – – W postaci mąki

1107 10 99 0

– – – Pozostałe

1107 20 00 0

– Palony

1108

Skrobie; inulina:

 

– Skrobie:

1108 11 00 0

– – Skrobia pszenna

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

1108 14 00 0

– – Skrobia z manioku (cassava)

1108 19

– – Pozostałe skrobie:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1108 19 10 0

– – – Skrobia z ryżu

1108 19 90 0

– – Pozostałe

1108 20 00 0

– lnulina

1205 00

Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 00 90 0

– Pozostałe

1502 00

Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż tłuszcze z pozycji 1503:

1502 00 10 0

- Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1502 00 90 0

- Pozostałe

1507

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie:

1507 10

– Olej surowy, odgumowany lub nie:

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 10 90 0

– – Pozostałe

1507 90

– Pozostałe:

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1507 90 90

– – Pozostałe:

1507 90 90 1

– – – Rafinowane, konfekcjonowane

1507 90 90 9

– – – Pozostałe

1508

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie:

1508 10

– Olej surowy:

1508 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1508 10 90 0

– – Pozostałe

1508 90

– Pozostałe:

1508 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1508 90 90 0

- - Pozostałe

1510 00

Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie, łącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509:

1510 00 10 0

– Oleje surowe

1510 00 90 0

– Pozostałe

1511

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowany lub nie, ale niemodyfikowany chemicznie:

1511 10

- Olej surowy:

1511 10 10 0

- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1511 10 90 0

- - Pozostały

1511 90

- Pozostałe:

 

- - Frakcje stałe:

1511 90 11 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1511 90 19 0

- - - Pozostałe

 

- - Pozostałe:

1511 90 91 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1511 90 99 0

- - - Pozostałe

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

– Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

1512 11

– – Olej surowy:

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1512 11 91 0

– – – – Olej słonecznikowy

1512 11 99 0

– – – – Olej z krokosza balwierskiego

1512 19

– – Pozostałe:

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – Pozostałe:

1512 19 91

– – – – Olej słonecznikowy:

1512 19 91 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 91 9

– – – – – Pozostały

1512 19 99

– – – – Olej z krokosza balwierskiego:

1512 19 99 1

– – – – – Rafinowany, konfekcjonowany

1512 19 99 9

– – – – – Pozostały

 

– Olej bawełniany i jego frakcje:

1512 21

– – Olej surowy, niezależnie czy gossypol został usunięty, czy nie:

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 21 90 0

– – – Pozostały

1512 29

– – Pozostałe:

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1512 29 90 0

– – – Pozostałe

1513

Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

- Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje:

1513 11

- - Olej surowy:

1513 11 10 0

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

- - - Pozostałe:

1513 11 91 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 11 99 0

- - - - Pozostałe

1513 19

- - Pozostałe:

 

- - - Frakcje stałe:

1513 19 11 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1513 19 19 0

- - - - Pozostałe

 

- - - Pozostałe:

1513 19 30 0

- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

- - - - Pozostałe:

1513 19 91 0

- - - - - VV bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

1513 19 99 0

- - - - - Pozostałe

 

 

- Olej z ziaren palmowych i olej babassu oraz ich frakcje:

 

1513 21

- - Olej surowy:

 

 

- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

 

1513 21 11 0

- - - - Olej z ziaren palmowych

 

1513 21 19 0

- - - - Olej babassu

 

 

- - - Pozostałe:

 

1513 21 30 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

1513 21 90 0

- - - - Pozostałe

 

1513 29

- - Pozostałe:

 

 

- - - Frakcje stałe:

 

1513 29 11 0

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

1513 29 19 0

- - - - Pozostałe

 

 

- - - Pozostałe:

 

1513 29 30 0

- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

ex.

1513 29 30 0

Olej z ziaren palmowych

 

 

- - - - Pozostałe:

 

1513 29 50 0

- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

 

 

- - - - - Pozostałe:

 

1513 29 91 0

- - - - - - Olej z ziaren palmowych

 

1513 29 99 0

- - - - - - Olej babassu

 

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

1514 10

- Olej surowy:

 

1514 10 10 0

- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 10 90 0

- - Pozostały

 

1514 90

- Pozostałe:

 

1514 90 10 0

- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 90 90

- - Pozostałe:

 

1514 90 90 1

- - - Rafinowane, konfekcjonowane

 

1514 90 90 9

- - - Pozostałe

 

1515

Pozostałe nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

– Olej lniany i jego frakcje:

 

1515 11 00 0

– – Olej surowy

 

1515 19

– – Pozostałe:

 

1515 19 10 0

– – –Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1515 19 90 0

– – – Pozostałe

 

 

– Olej kukurydziany i jego frakcje:

 

1515 21

– – Olej surowy:

 

1515 21 10 0

– – –Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1515 21 90 0

– – – Pozostałe

 

1515 29

– – Pozostałe:

 

1515 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1515 29 90 0

– – – Pozostałe

 

1515 30

– Olej rycynowy i jego frakcje:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1515 30 10 0

– Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych

1515 30 90 0

– – Pozostałe

1515 40 00 0

–Olej tungowy i jego frakcje

1515 50

– Olej sezamowy i jego frakcje:

 

– – Olej surowy:

1515 50 11 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1515 50 91 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 99 0

– – – Pozostałe

1515 60 00

– Olej jojoba i jego frakcje:

1515 60 00 1

– – Olej surowy

1515 60 00 9

– – Pozostałe

1515 90

– Pozostałe:

1515 90 10 0

– – Oleje oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i japoński; ich frakcje

 

– – Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:

 

– – – Olej surowy:

1515 90 21 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1515 90 31 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe oleje i ich frakcje:

 

– – – Oleje surowe:

1515 90 40 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 51 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 59 0

– – – – – Pozostałe stałe i płynne

 

– – – Pozostałe:

1515 90 60 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

– – – – Pozostałe:

1515 90 91 0

– – – – – Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

1515 90 99 0

– – – – – Pozostałe stałe i płynne

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane lub nie, ale dalej nie przetworzone:

1516 20

- Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:

 

- - Pozostałe:

 

- - - Pozostałe:

 

- - - - Pozostałe:

1516 20 98 0

- - - - - Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji 1516:

1517 10

– Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej:

1517 10 10 0

– –Zawierająca więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

1517 10 90 0

– – Pozostałe

151790

– Pozostałe:

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Nielotne oleje roślinne, płynne, mieszane

1517 90 93 0

– – –Jadalne mieszaniny lub preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1518 00

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani nie włączone:

1518 00 100

– Linoksyn

 

– Nielotne oleje roślinne, płynne, zmieszane, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi:

1518 00 31 0

– – Surowe

1518 00 39 0

– – Pozostałe

 

– Pozostałe:

1518 00 91 0

– – Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516

 

– – Pozostałe:

1518 00 95 0

– – – Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych i ich frakcje

1518 00 99 0

– – – Pozostałe

1522 00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

1522 00 10 0

– Degras

 

– Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:

 

– – Zawierające olej o charakterystyce oleju z oliwek:

1522 00 31 0

– – – Sopstoki

1522 00 390

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1522 00 91 0

– – – Osady i szlamy olejowe; sopstoki

1522 00 99 0

– – – Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:

1601 00 10 0

- Z wątroby

 

- Pozostałe:

1601 0091 0

- - Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1601 00 99 0

- -Pozostałe

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

1602 10 00 0

- Przetwory homogenizowane

1602 20

- Z wątroby dowolnych zwierząt:

 

- - Z wątroby gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

- - - Zawierające w masie 75% lub więcej otłuszczonej wątroby

1602 20 19 0

- - - Pozostałe

1602 20 90 0

- - Pozostałe

 

- Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

- - Z indyków:

 

- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 31 11 0

- - - - Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

- - - - Pozostałe

1602 31 30 0

- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 31 90 0

- - - Pozostałe

1602 32

- - Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:

 

- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 32 11 0

- - - - Niegotowane

1602 32 19 0

- - - - Pozostałe

1602 32 30 0

- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa lub podrobów

1602 32 90 0

- - - Pozostałe

1602 39

- - Pozostałe:

 

- - - Zawierające w masie 57% lub więcej mięsa lub podrobów:

1602 39 21 0

- - - - Niegotowane

1602 39 29 0

- - - - Pozostałe

1602 39 40 0

- - - Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 57% mięsa drobiowego lub podrobów

1602 39 80 0

- - - Pozostałe

 

- Z wieprzowiny:

1602 41

- - Szynki i ich części:

1602 41 10 0

- - - Ze świń domowych

1602 41 90 0

- - - Pozostałe

1602 42

- - Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

- - - Ze świń domowych

1602 42 90 0

- - - Pozostałe

1602 49

- - Pozostałe łącznie z mieszankami:

 

- - - Ze świń domowych:

 

- - - - Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0

- - - - - Schaby (bez karkowych) i ich części łącznie z mieszankami schabów i szynek

1602 49 13 0

- - - - - Karki i ich części łącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0

- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

- - - - - Pozostałe

1602 49 30 0

- - - - Zawierające w masie 40% lub więcej, ale mniej niż 80% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0

- - - - Zawierające w masie mniej niż 40% mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 90 0

- - - Pozostałe

1602 50

- Z wołowiny:

1602 50 10 0

- - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

 

- - Pozostałe:

 

- - - W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

- - - - Corned beef (wołowina peklowana)

1602 50 39 0

- - - - Pozostałe

1602 50 80 0

- - - Pozostałe

1602 90

- Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

1602 90 10 0

- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

 

- - Pozostałe:

1602 90 31 0

- - - Z dziczyzny lub z królików

1602 90 41 0

- - - Z reniferów

 

- - - Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1602 90 51 0

- - - - Zawierającej mięso lub podroby ze świń domowych

 

- - - - Pozostałe:

 

- - - - - Zawierające mięso wołowe lub podroby:

1602 90 61 0

- - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

1602 90 69 0

- - - - - - Pozostałe

 

- - - - - Pozostałe:

 

- - - - - - Z baraniny lub koziny:

 

- - - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami:

1602 90 72 0

- - - - - - - - Z baraniny

1602 90 74 0

- - - - - - - - Z koziny

 

- - - - - - - Pozostałe:

1602 90 76 0

- - - - - - - - Z baraniny

1602 90 78 0

- - - - - - - - Z koziny

1602 90 98 0

- - - - - - Pozostałe

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych:

1603 00 10 0

- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej

160300800

- Pozostałe

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

- Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

1701 11

- - Cukier trzcinowy:

1701 11 10 0

- - - Do rafinacji

1701 11 90 0

- - - Pozostały

1701 12

- - Cukier buraczany:

1701 12 10 0

- - - Do rafinacji

1701 12 90 0

- - - Pozostały

 

- Pozostały:

1701 91 00 0

- - Zawierający dodatki aromatyzujące lub barwiące

1701 99

- - Pozostały:

1701 9910 0

- - - Cukier biały

1701 99 90 0

- - - Pozostały

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:

 

– Laktoza i syrop laktozowy:

1702 11 00 0

– – Zawierające wagowo 99% laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę

1702 19 00 0

– – Pozostałe

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

 

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie:

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy:

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1702 40 90 0

– – Pozostałe

1702 50 00 0

– Fruktoza chemicznie czysta

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy zawierające w stanie suchym powyżej 50% fruktozy w masie:

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

1702 60 80 0

– – Syrop inulinowy

1702 60 95 0

– – Pozostałe

1702 90

– Inne, łącznie z cukrem inwertowanym:

1702 90 10 0

– – Maltoza chemicznie czysta

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

 

– – Karmel:

1702 90 71 0

– – – Zawierający w masie 50% sacharozy lub więcej w substancji suchej

 

– – – Pozostały:

1702 90 75 0

– – – – W postaci proszku, scalonego lub nie

1702 90 79 0

– – – – Pozostały

1702 90 80 0

– – Syrop inulinowy

1702 90 99 0

– – Pozostałe

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone:

1901 90

– Pozostałe:

 

– – Pozostałe:

1901 90 99

– – – Pozostałe:

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie:

 

- Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:

1902 11 00 0

- - Zawierające jaja

1902 19

- - Pozostałe:

1902 19 10 0

- - - Niezawierające mąki lub grysiku ze zwykłej pszenicy

1902 19 90 0

- - - Pozostałe

1902 20

- Makarony nadziewane, również gotowane lub inaczej przygotowane:

1902 20 10 0

- - Zawierające w masie powyżej 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

1902 20 30 0

- - Zawierające w masie powyżej 20% kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów jakiegokolwiek rodzaju łącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

 

- - Pozostałe:

1902 20 91 0

- - - Gotowane

1902 20 99 0

- - - Pozostałe

1902 30

- Pozostałe makarony:

1902 30 10 0

- - Suszone

1902 30 90 0

- - Pozostałe

1902 40

- Kuskus:

1902 40 10 0

- - Nieprzygotowany

1902 40 90 0

- - Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

2002 10

- Pomidory, całe lub w kawałkach:

2002 10 10 0

- - Bez skórek

2002 10 90 0

- - Pozostałe

2002 90

- Pozostałe:

 

- - O zawartości suchej masy poniżej 12%:

2002 90 11

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 11 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 19 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nieprzekraczającej 30%:

2002 90 31

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 31 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 39 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

- - O zawartości suchej masy powyżej 30%:

2002 90 91

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 91 1

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale

 

nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 99 0

- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane:

2104 10

- Zupy i buliony i przetwory z nich:

2104 10 10 0

- - Suszone

2104 10 90 0

- - Pozostałe

2104 20 00 0

- Złożone przetwory spożywcze homogenizowane

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

 

– – – Pozostałe:

2106 90 51 0

– – – – Syrop laktozowy

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2106 90 92 0

– – – Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

2301

Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:

2301 10 00 0

- Mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów; skwarki

2301 20 00 0

- Mąki, grysiki i granulki z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, również granulowane:

2302 10

- Kukurydziane:

2302 10 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 35%

2302 10 90 0

- - Pozostałe

2302 20

- Ryżowe:

2302 20 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 35%

2302 20 90 0

- - Pozostałe

2302 30

- Pszenne:

2302 30 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito zawiera w masie 1,5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 30 90 0

- - Pozostałe

2302 40

- Z innych zbóż :

2302 40 10 0

- - O zawartości skrobi w masie nieprzekraczającej 28%, których przesiew przez sito o oczkach 0,2 mm nie przekracza 10% masy całości lub alternatywnie część, która przechodzi przez sito zawiera w masie 1,5% lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 40 90 0

- - Pozostałe

2302 50 00 0

- Z roślin strączkowych

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt:

2309 10

- Karma dla psów lub kotów, przygotowana do sprzedaży detalicznej:

 

- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:

 

- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

- - - - Niezawierająca skrobi lub zawierająca jej w masie 10% lub mniej:

2309 10 11 0

- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie poniżej 10%

2309 10 13 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 10 15 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50%, ale mniej niż 75% produktów mlecznych

2309 10 19 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 75% produktów mlecznych

 

- - - - Zawierająca w masie więcej niż 10%, ale nie więcej niż 30% skrobi:

2309 10 31 0

- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie poniżej 10%

2309 10 33 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 10 39 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

 

- - - - Zawierająca w masie powyżej 30% skrobi:

2309 10 51 0

- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie mniej niż 10%

2309 10 53 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 10 59 0

- - - - - Zawierająca w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 10 70 0

- - - Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne

2309 10 90 0

- - Pozostała

2309 90

- Pozostałe:

2309 90 10 0

- - Roztwory z ryb lub ssaków morskich

2309 90 20 0

- - Produkty spełniające wymagania określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działu

 

- - Pozostałe:

 

- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:

 

- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

- - - - - Niezawierające skrobi lub zawierające jej w masie 10% lub mniej:

2309 90 31 0

- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2309 90 33 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 90 35 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50%, ale mniej niż 75% produktów mlecznych

2309 90 39 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 75% produktów mlecznych

 

- - - - - Zawierające w masie więcej niż 10%, ale nie więcej niż 30% skrobi:

2309 90 41 0

- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%

2309 90 43 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%. ale mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 90 49 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

 

- - - - - Zawierające w masie powyżej 30% skrobi:

2309 90 51 0

- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%

2309 90 53 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 10%, ale mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 90 59 0

- - - - - - Zawierające w masie nie mniej niż 50% produktów mlecznych

2309 90 70 0

- - - - Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierające produkty mleczne

 

- - - Pozostałe:

2309 90 91 0

- - - - Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy

2309 90 93 0

- - - - Przedmieszki

 

- - - - Pozostałe:

2309 90 95

- - - - - Zawierające w masie 49% lub więcej chlorku choliny, na bazie organicznej lub nieorganicznej:

2309 90 95 1

- - - - - - Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 95 9

- - - - - - Pozostałe

2309 90 97

- - - - - Pozostałe:

2309 90 97 1

- - - - - - Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 97 9

- - - - - - Pozostałe

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

2401 10

– Tytoń nieodżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 10 49 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 20

–Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny, tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 20 49 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 30 00 0

– Odpady tytoniowe

3001

Gruczoły i inne narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i niesproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3001 10

- Gruczoły i inne narządy, suszone, sproszkowane i niesproszkowane:

3001 10 10 0

- - Sproszkowane

3001 10 90 0

- - Pozostałe

3001 20

- Ekstrakty gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin:

3001 20 10 0

- - Pochodzenia ludzkiego

3001 20 90 0

- - Pozostałe

3001 90

- Pozostałe:

3001 9010 0

- - Pochodzenia ludzkiego

 

- - Pozostałe:

3001 90 91 0

- - - Heparyna i jej sole

3001 90 99 0

- - - Pozostałe

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne:

3002 10

- Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymane w procesach biotechnologicznych:

3002 10 10 0

- - Antysurowice

 

- - Pozostałe:

3002 10 91 0

- - - Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy

 

- - - Pozostałe:

3002 10 95 0

- - - - Pochodzenia ludzkiego

3002 10 99 0

- - - - Pozostałe

3002 20 00 0

- Szczepionki stosowane w lecznictwie

3002 30 00 0

- Szczepionki stosowane w weterynarii

3002 90

- Pozostałe:

3002 90 10 0

- - Krew ludzka

3002 90 30 0

- - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego i diagnostycznego

3002 90 50 0

- - Hodowle mikroorganizmów

3002 90 90 0

- - Pozostałe

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:

 

- Albumina jaja:

3502 11

- - Suszona:

3502 11 10 0

- - - Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi

3502 11 90 0

- - - Pozostała

3502 19

- - Pozostała:

3502 19 10 0

- - - Niezdatna lub uznana jako niezdatna do konsumpcji przez ludzi

3502 19 90 0

- - - Pozostała

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

3503 00

Żelatyna (łącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych /nawet kwadratowych/, barwionych lub nie i obrobionych powierzchniowo lub nie) oraz pochodne żelatyny; karuk; inne kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji 3501:

3503 00 10 0

- Żelatyna i jej pochodne

3503 00 80 0

- Pozostałe

3505

Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach:

3505 10

– Dekstryny i inne modyfikowane skrobie:

3505 10 10 0

– – Dekstryny

 

– – Inne modyfikowane skrobie:

3505 10 50 0

– – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

– – – Pozostałe

3505 20

– Kleje:

3505 20 10 0

– – Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

– – Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 55% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

– – Zawierające w masie 55% lub więcej, ale mniej niż 80% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

– – Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

3809 10

– Na bazie substancji skrobiowych:

3809 10 10 0

– – Zawierające w masie poniżej 55% tych substancji

3809 10 30 0

– – Zawierające w masie 55% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70%

3809 10 50 0

– – Zawierające w masie 70% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83%

3809 10 90 0

– – Zawierające w masie 83% lub więcej tych substancji

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-30
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-08-12
  • Dokument traci ważność: 2001-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA