REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 121 poz. 1306

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa wysokość i terminy uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację:

1) publicznej sieci telefonicznej lub

2) sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

§ 2.
Opłata za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego na eksploatację:

1) publicznej sieci telefonicznej wynosi dla:

a) stacjonarnej sieci telefonicznej 2500 euro,

b) ruchomej sieci telefonicznej 5000 euro,

2) sieci publicznej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych wynosi 1000 euro.

§ 3.
Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wydaniu zezwolenia, nie później jednak niż przed jego odbiorem lub wysłaniem podmiotowi drogą pocztową.
§ 4.
1. Opłatę uiszcza się w złotych, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty opłaty wyrażonej w euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro w złotych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu wnoszenia opłaty.

2. Kwotę przeliczonej opłaty zaokrągla się do pełnego złotego według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Łączności: T. Szyszko

[1] Rozporządzenie traci moc 20 listopada 2003 r. na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia telekomunikacyjnego (Dz.U. Nr 188, poz. 1843).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-30
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA