| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 lutego 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

Na podstawie art. 17 § 1–3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751–753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1255, z 1999 r. Nr 26, poz. 238 i Nr 36, poz. 357 oraz z 2000 r. Nr 61, poz. 715, Nr 81, poz. 914 i Nr 119, poz. 1262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Sądów Rejonowych w: Gostyninie, Kutnie, Łęczycy, Płocku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, Sądów Rejonowych w Otwocku i Wołominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawy z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,"

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) w Sądzie Okręgowym w Łodzi:

a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Łodzi i Sieradzu,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i w Zgierzu,

c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi,"

2) w § 3 w ust. 3:

a) w pkt 10a dodaje się lit. b) w brzmieniu:

„b) w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej,"

b) skreśla się pkt 18.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »