| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 19 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz (Dz. U. Nr 30, poz. 295 i Nr 60, poz. 649) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 2 wyraz „ssaków" zastępuje się wyrazami „zwierząt, z wyjątkiem białka mleka";

2) w § 13:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „zwłok zwierzęcych i ich części lub", a kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3.",

b) po ust. 2 dodaje ust. 3 w brzmieniu:

„3. W zakładach przetwórczych nie mogą być przetwarzane następujące niejadalne surowce zwierzęce:

1) czaszki z gałkami ocznymi, migdałki, mózgi i rdzenie przedłużone oraz rdzenie kręgowe bydła, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy,

2) jelita bydlęce – od dwunastnicy do jelita prostego – niezależnie od wieku,

3) śledziony owiec i kóz niezależnie od wieku,

4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej bydła, owiec i kóz,

5) zwłoki zwierzęce i ich części."

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »