| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 19 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu;

„2. W zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce i ich części oraz następujące odpady poubojowe:

1) czaszki z gałkami ocznymi, migdałki, mózgi i rdzenie przedłużone oraz rdzenie kręgowe bydła, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy,

2) jelita bydlęce – od dwunastnicy do jelita prostego – niezależnie od wieku,

3) śledziony owiec i kóz niezależnie od wieku,

4) stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej bydła, owiec i kóz

– nie można przetwarzać innych odpadów poubojowych.";

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 i 5 na końcu dodaje się wyrazy „jeżeli w zakładzie utylizacyjnym przetwarza się zwłoki zwierzęce i ich części,";

3) w § 9 w ust. 1 po wyrazach „Hala maszyn" dodaje się wyrazy „w zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce i ich części,";

4) w § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisy ust. 4 i 5 nie dotyczą zakładów utylizacyjnych przetwarzających zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz, ich części oraz odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2.";

5) w § 16 po wyrazach „lekarza weterynarii" dodaje się wyrazy „ w zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce i ich części,";

6) w § 18 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 nie dotyczą zakładów utylizacyjnych przetwarzających zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz, ich części oraz odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2.";

7) w § 23:

a) w ust. 1 wyrazy „zwierząt, których mięso zostało uznane za niezdatne do spożycia" zastępuje się wyrazem „ssaków",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przetworzone zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz, ich części, przetworzone odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2, mieszaniny przetworzonych zwłok zwierzęcych bydła, owiec i kóz, ich części oraz odpadów poubojowych, wymienionych w § 1 ust. 2, z innymi odpadami i przetworzonymi zwłokami zwierzęcymi innych gatunków zwierząt i ich częściami powinny być spalone w urządzeniach zapewniających wytworzenie temperatury co najmniej 600°C.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W zakładzie utylizacyjnym przetwarzającym zwłoki zwierzęce bydła, owiec i kóz i ich części oraz odpady poubojowe, wymienione w § 1 ust. 2, należy dodatkowo prowadzić i przechowywać co najmniej przez 2 lata dokumentację zawierającą informacje o:

1) źródle i ilości pozyskanego surowca,

2) dobowej ilości przetwarzanego surowca,

3) dobowej ilości otrzymywanego produktu po przetworzeniu surowca,

4) ilości i przeznaczeniu otrzymywanego produktu."

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »