| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 27, poz. 252 i z 2000 r. Nr 18, poz. 233) załączniki nr 1–5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

Załącznik 1. [Tabela uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 277)

Załącznik nr 1

Tabela uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Lp.

Typowe stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

5 366

6 409

2

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej

3 694

4 411

3

Dyrektor aresztu śledczego i zakładu karnego kategorii II

2 668

3 186

4

Kierownik działu w areszcie śledczym i zakładzie karnym kategorii II

1 764

2 107

5

Asystent

1 540

1 839

6

Starszy wychowawca

1484

1771

7

Wychowawca

1 424

1 701

8

Oddziałowy

1 169

1 396

9

Starszy strażnik

1054

1 257

10

Strażnik

954

1 137

11

Młodszy referent

789

943

 

Załącznik 2. [Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w aresztach śledczych, zakładach karnych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej działających przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej]

Załącznik nr 2

Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w aresztach śledczych, zakładach karnych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej działających przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

– dyrektor aresztu i zakładu kategorii l *

3 033

3 622

2

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii l

2 451

2 927

3

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii l

2 311

2 760

4

– dyrektor szpitala

2 127

2540

5

– zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii II,

1 987

2 373

– kierownik oddziału o pojemności powyżej 200 miejsc

6

– główny księgowy aresztu i zakładu kategorii II,

1 821

2 175

– kierownik oddziału o pojemności poniżej 200 miejsc,

– kierownik działu, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii l,

– ordynator,

– kierownik apteki okręgowej

7

– radca prawny,

1 764

2 107

– zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii l,

– kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii II

8

– kierownik apteki,

1 640

1 959

– kierownik domu matki i dziecka,

– kierownik poradni, pracowni,

– kierownik ośrodka diagnostycznego,

– starszy asystent

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

9

– zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii II,

1 540

1 839

– dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii l

10

– starszy inspektor,

1 484

1 771

– starszy psycholog ,

– dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii II oraz w oddziale zewnętrznym

11

– inspektor,

1 424

1 701

– młodszy asystent,

– psycholog,

– starszy felczer

12

– zastępca dowódcy zmiany,

1 341

1 602

– felczer,

– przełożona pielęgniarek,

– młodszy inspektor,

– starszy instruktor,

– młodszy wychowawca,

– młodszy psycholog

13

– pielęgniarka oddziałowa

1 301

1 553

14

– instruktor,

1 217

1 453

– starszy magazynier,

– starszy oddziałowy,

– technik,

– starsza pielęgniarka,

– starszy kierowca

15

– dowódca grupy konwojowej,

1 169

1 396

– kierowca,

– konserwator,

– magazynier,

– pielęgniarka,

– szef kuchni

16

– starszy referent

1 054

1 257

17

– referent

994

1 187

 

* Kategorie zakładów karnych i aresztów śledczych według podziału ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Załącznik 3. [Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w ośrodkach szkolenia, doskonalenia kadr Służby Więziennej]

Załącznik nr 3

Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w ośrodkach szkolenia, doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

– komendant ośrodka szkolenia

3240

3870

2

– komendant ośrodka doskonalenia kadr,

2668

3186

– zastępca komendanta ośrodka szkolenia

3

– główny księgowy ośrodka szkolenia,

2311

2760

– zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

4

– główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr,

1987

2373

– kierownik oddziału zamiejscowego,

– kierownik zakładu

5

– kierownik ambulatorium ośrodka szkolenia,

1 821

2175

– kierownik działu ośrodka szkolenia

6

– radca prawny,

1764

2107

– starszy wykładowca,

– zastępca głównego księgowego ośrodka doskonalenia kadr

7

– kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr,

1 640

1959

– wykładowca,

– starszy asystent

8

– dowódca kompanii,

1 540

1 839

– asystent

9

– starszy inspektor

1484

1771

10

– inspektor,

1424

1 701

– młodszy wykładowca,

– młodszy asystent

11

– młodszy inspektor,

1 341

1 602

– starszy instruktor

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

12

– instruktor,

1 217

1 453

– technik,

– starszy magazynier,

– starszy oddziałowy,

– starsza pielęgniarka,

– starszy kierowca

13

– szef kuchni,

1 169

1 396

– kierowca,

– konserwator,

– magazynier,

– pielęgniarka

14

– starszy referent

1 054

1 257

15

– referent

994

1 187

 

Załącznik 4. [Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w okręgowych inspektoratach Służby Więziennej]

Załącznik nr 4

Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w okręgowych inspektoratach Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

– zastępca dyrektora okręgowego

3033

3622

2

– główny księgowy

2668

3186

3

– naczelny lekarz,

2127

2540

– radca prawny

4

– specjalista

1 987

2373

5

– starszy kontroler

1 821

2175

6

– kontroler,

1 764

2107

– starszy inspektor

7

– inspektor,

1 540

1839

– młodszy kontroler

8

– młodszy inspektor,

1 341

1602

– starszy instruktor

9

– instruktor,

1 217

1453

– starszy kierowca

10

– kierowca

1 169

1 396

11

– starszy referent

1 054

1 257

12

– referent

994

1 187

 

Załącznik 5. [Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej]

Załącznik nr 5

Tabela stawek uposażenia zasadniczego dla nietypowych stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

funkcjonariusze nieobjęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

funkcjonariusze objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym

1

– zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

4 805

5 738

2

– dyrektor biura,

3 694

4 411

– kierownik Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych,

– główny księgowy Służby Więziennej

3

– główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

3 371

4 026

– naczelny lekarz więziennictwa,

– zastępca dyrektora biura

4

– kierownik zespołu,

3 033

3 622

– doradca dyrektora generalnego Służby Więziennej

5

– radca prawny,

2 668

3 186

– starszy specjalista,

– główny kontroler

6

– starszy kontroler,

2 451

2 927

– specjalista

7

– kontroler,

1 987

2 373

– starszy inspektor

8

– inspektor,

1 764

2 107

– młodszy kontroler

9

– młodszy inspektor

1 424

1 701

– starszy instruktor

10

– instruktor

1 301

1 553

11

– starszy kierowca

1 217

1 453

12

– kierowca

1 169

1 396

13

– starszy referent

1 110

1 325

14

– referent

994

1 187

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 26 marca 2001 r., z mocą od 1 stycznia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »