| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 29 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 9 i z 1999 r. Nr 52, poz. 535) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części „Objaśnienia symboli":

a) wyrazy „MKiS – Minister Kultury i Sztuki" zastępuje się wyrazami „MKiDN – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego",

b) wyrazy „MOŚZNiL – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się wyrazami „MŚ – Minister Środowiska",

c) wyrazy „MPiPS – Minister Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami „MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej",

d) wyrazy „MRiGŻ – Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami „MRiRW– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi",

e) po wyrazach „MRiRW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi" dodaje się wyrazy „MRRiB – Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa",

f) wyrazy „MZiOS – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami „MZ – Minister Zdrowia",

g) wyrazy „KBN – Komitet Badań Naukowych" zastępuje się wyrazami „MN – Minister Nauki",

h) skreśla się wyrazy „UKFiT – Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki",

i) skreśla się wyrazy „NDAP – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych";

2) w tabeli pierwszej:

a) w grupie średniej „311. Technicy" w rubryce 4 wyraz „42" zastępuje się wyrazem „44",

b) w grupie średniej „314. Pracownicy żeglugi i lotnictwa" w rubryce 4 wyraz „2" zastępuje się wyrazem „3",

c) w grupie średniej wyrazy „346. Pracownicy socjalni" zastępuje się wyrazami „346. Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej", a w rubryce 4 wyraz „1" zastępuje się wyrazem „4",

d) w grupie średniej „614. Robotnicy leśni" w rubryce 4 wyraz „2" zastępuje się wyrazem „1",

e) w grupie średniej „712. Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni" w rubryce 4 wyraz „8" zastępuje się wyrazem „9",

f) w grupie średniej „713. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych" w rubryce 4 wyraz „7" zastępuje się wyrazem „8",

g) w pozycji „Razem" w rubryce 4 wyraz „180" zastępuje się wyrazem „184";

3) w tabeli drugiej:

a) w kolumnie 3 „Minister właściwy dla zawodu": symbol „MKiS" zastępuje się symbolem „MKiDN", symbol „MOŚZNiL" zastępuje się symbolem „MŚ", symbol „MRiGŻ" zastępuje się symbolem „MRiRW", symbol „MZiOS" zastępuje się symbolem „MZ", symbol „KBN" zastępuje się symbolem „MN", symbol „UKFiT" zastępuje się symbolem „MG", symbol „NDAP" zastępuje się symbolem „MKiDN",

b) pozycja „311[06] Technik dróg i mostów" otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

311[06]

Technik dróg i mostów kolejowych

MTiGM

X

X

 

 

c) skreśla się pozycję „311[21] Technik mechanik okrętowy",

d) po pozycji „311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych" dodaje się pozycje 311[43], 311[44] i 311[45] w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

311[43]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

MKiDN

X

 

311[44]

Technik spedytor

MTiGM

X

 

311[45]

Technik drogownictwa

MTiGM

X

X

 

 

e) w pozycjach „311[03] Technik architekt", „311[04] Technik budownictwa", „311[10] Technik geodeta", „311[39] Technik urządzeń sanitarnych" w kolumnie 3 symbol „MSWiA" zastępuje się symbolem „MRRiB",

f) po pozycji „314[02] Technik żeglugi śródlądowej" dodaje się pozycję 314[03] w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

314[03]

Technik mechanik okrętowy

MTiGM

X

X

 

 

g) pozycja „321[01] Technik hodowca koni" otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

321[01]

Technik hodowca koni

MRiRW

X

X

X

 

 

h) pozycja „341[01] Technik agrobiznesu" otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

341[01]

Technik agrobiznesu

MRiRW

X

X

X

 

 

i) w pozycji „346 Pracownicy socjalni" wyraz „socjalni" zastępuje się wyrazami „pomocy społecznej i pracy socjalnej",

j) po pozycji „346[01] Pracownik socjalny" dodaje się pozycje 346[02], 346[03] i 346[04) w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

MPiPS

X

 

346[03]

Opiekunka środowiskowa

MPiPS

X

 

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

MPiPS

X

 

 

k) pozycja „512(04] Technik żywienia i gospodarstwa domowego" otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

512[04]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

MRiRW

X

X

X

 

 

l) skreśla się pozycję „614[01] Leśnik",

ł) w pozycji „614[02] Operator maszyn i urządzeń leśnych" skreśla się wyrazy „i urządzeń",

m) w pozycjach „711(04] Kamieniarz", „712[01] Betoniarz-zbrojarz", „712[02] Cieśla", „712[04] Monter konstrukcji budowlanych", „712[06] Murarz", „712[08] Zdun", „713[01] Dekarz", „713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych", „713[03] Monter sieci komunalnych", „713[05] Posadzkarz", „713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie", „714(01] Malarz-tapeciarz" w kolumnie 3 symbol „MSWiA" zastępuje się symbolem „MRRiB",

n) w pozycji „712[05] Monter nawierzchni drogowych i kolejowych" skreśla się wyrazy „drogowych i",

o) po pozycji „712[08] Zdun" dodaje się pozycję 712[09] w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

712[09]

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

MTiGM

X

X

 

 

p) po pozycji „713[07] Monter instalacji gazowych" dodaje się pozycję 713[08] w brzmieniu:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

713[08]

Monter izolacji budowlanych

MRRiB

X

 

 

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 maja 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »