reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 Konwencji o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., została ona ratyfikowana dnia 17 kwietnia 2000 r. Dokument ratyfikacyjny złożony został Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, jako depozytariuszowi, dnia 4 sierpnia 2000 r.

Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lutego 2001 r.

W trakcie składania dokumentu ratyfikacyjnego Rzeczpospolita Polska, zgodnie z artykułem 15 niniejszej konwencji, złożyła następujące zastrzeżenie:

„Stosownie do artykułu 6 ustęp 2 i artykułu 7 ustęp 2 konwencji ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej może wymagać, w pewnych okolicznościach, wystawienia dokumentów celnych i dostarczenia formy zabezpieczenia na części zamienne służące do naprawy oraz na akcesoria i wyposażenie kontenerów.

Te okoliczności to:

– przypadki poważnego ryzyka niedopełnienia obowiązku powrotnego wywozu oraz

– przypadki, gdy nie jest całkowicie pewne uiszczenie mogącego powstać długu celnego.”

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym, sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., weszła w życie, zgodnie z artykułem 16 ustęp 1, dnia 17 stycznia 1998 r.

2. Następujące państwa stały się stronami wymienionej konwencji w niżej podanych datach:

 

Austria

17 lipca 1997 r.

Kuba

12 czerwca 1996 r.

Malta

12 lipca 1995 r.

Słowacja

23 kwietnia 1999 r.

Szwecja

29 marca 1996 r.

Uzbekistan

27 listopada 1996 r.

Włochy

6 stycznia 1998 r.

Wspólnota Europejska

11 kwietnia 1995 r.

 

3. Podczas składania dokumentów ratyfikacyjnego i przystąpienia złożone zostały przez następujące państwa podane niżej oświadczenia i zastrzeżenia:

AUSTRIA

Zastrzeżenie:

(Zastrzeżenie tej samej treści, mutatis mutandis, jak to, które zostało złożone przez Wspólnotę Europejską.)

KUBA

Oświadczenie:

W związku z artykułem 13 (niniejszej konwencji) władze celne Kuby będą wymagać dokumentacji, zgodnie ze swoją jurysdykcją lub upoważnieniem, gdy, ich zdaniem, środki takie będą sprzyjać sprawniejszemu realizowaniu postanowień konwencji.

In respect of Article 13 of the /said Convention/, the Cuban customs authorities will require documentation under their jurisdiction or warranty when, in their judgement, such measures will promote better compliance with this Convention.

MALTA

Zastrzeżenie:

Malta pragnie złożyć zastrzeżenia, o których mowa w artykule 15 konwencji, odnośnie do ustępu 2 artykułów 6 i 7.

Malta wishes to enter the reservations as mentioned in Article 15 of the Convention and pertaining to paragraph 2 of articles 6 and 7.

SŁOWACJA

Oświadczenie:

W związku z artykułem 15 konwencji Republika Słowacka oświadcza, iż w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Republiki Słowackiej, stosując artykuł 6 ustęp 2 i artykuł 7 ustęp 2 niniejszej konwencji, będzie wymagała przedstawienia zgłoszenia celnego oraz zabezpieczenia wwożonymi towarami długu celnego, mogącego powstać w związku z odprawą czasową z całkowitym zwolnieniem od cła oraz w związku z powrotnym wywozem części zapasowych, akcesoriów i wyposażenia przywożonego w celu naprawy lub modyfikacji kontenerów powszechnie wykorzystywanych w kontenerach pool.

With reference to Article 15 of this Convention, the Slovak Republic declares that in the cases provided for by the legislation of the Slovak Republic by application of Article 6 paragraph 2 and Article 7 paragraph 2 of this Convention, will require the customs declaration to be presented and customs debt, which may occur, to be secured by importation, by temporary admission with total relief from customs duty and by re-exportation of spare parts, accessories and equipment imported for repair and modifying of the containers used in common by Container Pool.

SZWECJA

Zastrzeżenie:

(Zastrzeżenie tej samej treści, mutatis mutandis, jak to, które zostało złożone przez Wspólnotę Europejską.)

WŁOCHY

Zastrzeżenie:

(Zastrzeżenie tej samej treści, mutatis mutandis, jak to, które zostało złożone przez Wspólnotę Europejską.)

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Zastrzeżenie:

Stosownie do artykułów 6 i 7 konwencji, ustawodawstwo Wspólnoty wymaga w pewnych okolicznościach wystawienia dokumentów celnych oraz dostarczenia formy zabezpieczenia na części zamienne służące do naprawy oraz na akcesoria i wyposażenie kontenerów. Okoliczności te to:

– przypadki poważnego ryzyka niedopełnienia obowiązku powrotnego wywozu oraz

– przypadki, gdy uiszczenie mogącego powstać długu celnego nie jest całkowicie pewne.

Pursuant to Articles and 7 of the Convention, community legislation requires, in certain circumstances, production of customs documents and the furnishings of a form of security for component parts for repair and for accessories and equipment of containers. These circumstances are:

– cases of serious risk of failure to comply with the obligation to re-export and

– cases where payment of the customs debt likely to arise is not entirely certain.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama