| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa postępowania sprawdzającego w zakresie określonym w art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą",

2) wysokość opłat za wydanie przez służbę ochrony państwa świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 69 ustawy.

§ 2.
Za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego służba ochrony państwa pobiera zryczałtowane opłaty w wysokości krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem", ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550):

1) za postępowanie sprawdzające, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby,

2) za postępowanie sprawdzające, o którym mowa w art. 67 ust. 3 ustawy, w wysokości 2,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3.
Za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego służba ochrony państwa pobiera opłatę zryczałtowaną w wysokości 1-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 4 sierpnia 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 24 września 2005 r. na podstawie § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. Nr 174, poz. 1447).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »