| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2001 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
Odznaka może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
§ 3.
1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw rolnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego,

2) wojewody,

3) organu jednostki samorządu terytorialnego,

4) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,

5) organu izby rolniczej,

6) organu statutowego krajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników.

2. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.

§ 4.
1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa co najmniej na miesiąc przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5.
1. Odznaką jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 30 mm. W środku medalu jest umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca dłonie trzymające garść ziemi, z której wyrasta młoda roślina. Roślina ta jest pokryta zieloną emalią. Obok rośliny jest umieszczony napis „zasłużony dla rolnictwa”. Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 30 mm x 9 mm. Zawieszka ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony orzeł w kolorze srebrnym, według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej stronie zawieszki jest umocowane zapięcie. Odznaka jest wykonana z tombaku.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Odznakę wraz z legitymacją wręcza uroczyście minister właściwy do spraw rolnictwa lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 7.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw rolnictwa.
§ 8.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 lipca 2001 r. (poz. 833)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru wiśniowego i ma wymiary 105 x 149 mm. Na jej czołowej stronie wytłoczony jest złocony orzeł.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia 2001 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »