reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38, poz. 452) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896 i Nr 86, poz. 949) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) modernizację, budowę i rozbudowę gospodarstw rolnych, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i zakładów świadczących usługi dla rolnictwa, a także zakładów prowadzących inną działalność w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej,”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mała przedsiębiorczość w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tysięcy mieszkańców,”;

3) w § 10 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „60%” zastępuje się wyrazami „80%”;

4) w § 11:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez grupy producentów rolnych wpisanych do rejestru grup, w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.”,

b) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami „o których mowa w ust. 3 pkt 2-4”;

5) w § 16:

a) w ust. 1 po wyrazach „miejsko-wiejskich” dodaje się wyrazy „oraz w miastach do 20 tysięcy mieszkańców”,

b) w ust. 2:

- w pkt 2 wyrazy „10 000 zł” zastępuje się wyrazami „20 000 zł”,

- w pkt 3 wyrazy „60 000 zł” zastępuje się wyrazami „200 000 zł”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 września 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama