Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 99 poz. 1075

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301 i Nr 52, poz. 538) w art. 180 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „i dopuścić pracownicę do pracy w terminie przez nią wskazanym, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie”;

2) w § 6 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „i udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, przypadającym jednak bezpośrednio po zakończeniu urlopu przez pracownicę, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej - matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 16 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.”;

3) w ust. 6 po wyrazach „w ust. 4” dodaje się wyrazy „i 4a”.

Art. 3.
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 maja 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 14 września 2001 r. z mocą od 26 maja 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-09-14
  • Data wejścia w życie: 2001-09-14
  • Data obowiązywania: 2001-09-14
  • Z mocą od: 2001-05-26

Dziennik Ustaw