| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290, z 1999 r. Nr 53, poz. 556 i z 2001 r. Nr 31, poz. 355) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 473,8034 ha, położonych na terenie miasta Wałbrzych, miasta gminy Nowa Ruda, miasta gminy Kłodzko, miasta Dzierżoniów, gminy Jelcz-Laskowice i gminy Żarów.";

2) szczegółowy opis granic i terenu wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy, nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1179)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Wałbrzych

Opisywany obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) zlokalizowany jest w północnej części Wałbrzycha i obejmuje swym zasięgiem nieruchomości niezabudowane, położone między budowaną obwodnicą m. Wałbrzych (ul. Uczniowska), drogą powiatową z Wałbrzycha do Świdnicy przez Pogorzałę oraz ulicą Orkana.

Teren SSE podzielony jest na 7 kompleksów oddzielonych od siebie ulicą Stacyjną i ulicą Jachimowicza.

Powierzchnia omawianego terenu wynosi 224,2983 ha

Opis granic kompleksu nr l

Opis granic rozpoczęto od punktu 1 położonego w północnym narożniku działki nr 101/8 na granicy z ul. Uczniowską (działka 54/13). Od punktu nr 1 granica kompleksu nr l biegnie w kierunku południowo-wschodnim prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkty graniczne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i dochodzi do punktu nr 16 położonego u zbiegu działek nr 101/3 (ul. Uczniowska), 101/21 (ul. Stacyjna) i działki nr 101/2. Na omawianym odcinku działki SSE nr 100/8, 100/5, 101/18, 101/16 i 101/2 graniczą z działkami nr 54/13, 100/9, 101/15, 101/10 i 101/3. W punkcie granicznym nr 16 granica skręca w kierunku zachodnim i prawą stroną ul. Stacyjnej (działka nr 101/21) przez punkty graniczne nr 17, 18, 19 i 20 dochodzi do punktu nr 21 położonego u zbiegu działek nr 101/21, 64/27 i 101/19. Na opisanym odcinku z ul. Stacyjną graniczą działki SSE nr 101/2, 101/5, 101/8 i 101/19. Od punktu nr 21 granica kompleksu nr l odchodzi od ul. Stacyjnej w kierunku północno-zachodnim i przez punkty graniczne nr 22, 23, 24, 25 i 26 granicą między działkami 101/19 i 64/27 dochodzi do punktu nr 27.

W punkcie granicznym nr 27 granica SSE załamuje się pod ostrym kątem w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 28, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty graniczne nr 29 i 30 dochodzi do punktu nr 31. Na odcinku od punktu granicznego nr 27 (przez punkty nr 28, 29 i 30) do punktu granicznego nr 31 granica kompleksu nr l biegnie ogrodzeniem trwałym. Od punktu granicznego nr 31 granica SSE biegnie linią prostą do punktu nr 38 przez punkty graniczne nr 32, 33, 34, 35, 36 i 37 w kierunku północnym. Na omawianym odcinku działki SSE nr 101/19, 100/6, 100/4, 100/5, 104/1, 102/1 i 103/1 graniczą tu z działkami nr 101/20, 100/7, 104/1, 102/2 i 103/2. Z punktu granicznego nr 38 granica kompleksu nr l biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 39, gdzie ponownie skręca w kierunku północnym i przez punkty graniczne nr 40 i 41 dochodzi do punktu granicznego nr 1, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr l SSE.

Opis granic kompleksu nr II

Opis granic rozpoczęto od punktu granicznego nr 42 położonego w północnym narożniku działki nr 101/4 u zbiegu ul. Stacyjnej i ul. Uczniowskiej. Od punktu granicznego nr 42 granica SSE biegnie w kierunku południowo-wschodnim prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkt graniczny nr 43 dochodzi do punktu nr 44 położonego u zbiegu granic działek nr 101/13, 63/9 i działki nr 101/6. W punkcie granicznym nr 44 granica skręca łagodnym łukiem w kierunku południowym i przez punkty nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56 dochodzi do punktu granicznego nr 57, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i w punkcie granicznym nr 58 dochodzi do ul. Stacyjnej (działka 101/21). Od punktu nr 58 granica kompleksu nr II biegnie początkowo w kierunku zachodnim, a następnie w punkcie nr 59 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty graniczne nr 60, 61, 62 i 63 dochodzi do punktu nr 64. W punkcie granicznym nr 64 granica SSE skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu granicznego nr 42, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr II. Na odcinku od punktu granicznego nr 58 (przez punkty nr 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65) do punktu granicznego 42 działki SSE graniczą z ul. Stacyjną (działka nr 101/21).

Opis granic kompleksu nr III

Opis granic rozpoczęto od punktu granicznego nr 66 położonego w południowo-zachodniej części działki nr 4/12 na granicy obrębu nr 8 Poniatów z obrębem nr 3 Szczawienko. Od punktu nr 66 granica kompleksu nr III biegnie linią prostą po granicy między wyżej wymienionymi obrębami w kierunku wschodnim i przez punkt nr 67 dochodzi do punktu granicznego nr 68. W punkcie nr 68 granica SSE skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty graniczne nr 68a, 68b, 68c i 69 dochodzi w punkcie nr 70 do ul. Uczniowskiej. Z punktu granicznego nr 70 granica kompleksu biegnie linią łamaną, prawą stroną ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 i 80 dochodzi do punktu granicznego nr 81. W punkcie nr 81 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc krawędzią rowu melioracyjnego (działki nr 11/24, 22/14 i 29/11) przez punkty nr 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 i 91 dochodzi w punkcie granicznym nr 92 do ul. J. Jachimowicza. Z punktu nr 92 granica kompleksu nr III biegnie północną i wschodnią stroną ul. J. Jachimowicza i przez punkty graniczne nr 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 i 115 dochodzi do punktu granicznego nr 66, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr III.

Opis granic kompleksu nr IV

Opis granic kompleksu nr IV rozpoczęto od punktu granicznego nr 116 położonego u zbiegu granic działek SSE nr 64/34 i 4/5 z ul. Stacyjną (działka 101/21) i ul. J.Jachimowicza (działka nr 9/4). Od punktu granicznego nr 116 granica SSE biegnie w kierunku południowym do punktu granicznego nr 117, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnąc północną stroną ul. J. Jachimowicza, przez punkty nr 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 i 146, dochodzi do punktu nr 147, który jest punktem granicznym wspólnym dla działki nr 9/8 (SSE), 9/14 i ul. J. Jachimowicza (działki nr 9/9 i 9/13). W punkcie nr 147 granica skręca w kierunku pótnocno-zachodnim i odchodząc od ul. J. Jachimowicza biegnie linią prostą przez punkty nr 148 i 149 do punktu granicznego nr 150, położonego na granicy obrębu nr 8 Poniatów i nr 3 Szczawienko u zbiegu granic działek nr 6/9 i 6/10 (obręb nr 8 Poniatów) z działkami nr 49/1 i 52/1 (obręb nr 3 Szczawienko). Na omawianym odcinku działki SSE nr 9/8, 5/11 i 6/9 graniczą z działkami nr 9/14, 5/12 i 6/10. Z punktu nr 150 granica SSE biegnie w dalszym ciągu w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 151 dochodzi do punktu granicznego nr 152, który jest punktem wspólnym dla działek nr 52/1 (SSE), 52/2, 48/1 i 49/1. Od punktu nr 152 granica kompleksu nr IV biegnie w kierunku północnym i przez punkty nr 153 i 154 dochodzi do punktu granicznego nr 155. Punkt nr 155 jest punktem wspólnym dla działek SSE nr 82/3, 83/1 i działek nr 82/4, 82/2 i 83/2. W punkcie nr 155 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 156 dochodzi do punktu granicznego nr 157, wspólnego dla działek nr 64/39 (SSE), 64/40 i 75.

Z punktu nr 157 granica SSE biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą między działkami 75, 64/36 i 64/39 (SSE) i przez punkt nr 158 dochodzi do punktu granicznego nr 159, gdzie ponownie skręca w kierunku wschodnim i granicą między działkami 64/36 i 6/5 (SSE) przez punkt nr 160 dochodzi do punktu granicznego nr 161. Na odcinku od punktu nr 159 do punktu nr 161 granica SSE jest jednocześnie granicą między obrębem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów. W punkcie nr 161 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnąc granicą między działkami 64/36 i 64/37 (SSE) dochodzi do punktu granicznego nr 162, w którym zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr 163, 164, 165, 166 i 167 dochodzi w punkcie granicznym nr 168 do ul. Stacyjnej (działka 101/21). Od punktu nr 168 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Stacyjnej i dochodzi do punktu granicznego nr 116, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr IV.

Opis granic kompleksu nr V

Opis granic rozpoczęto od punktu granicznego nr 169 położonego w północnym narożniku kompleksu (działka nr 5/9) przy ul. J. Jachimowicza. Od punktu nr 169 granica SSE biegnie łagodnym łukiem, zachodnią stroną ul. J. Jachimowicza w kierunku południowym i przez punkty nr 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 i 178 dochodzi do punktu granicznego nr 179. W punkcie nr 179 granica kompleksu skręca w kierunku zachodnim i biegnąc północną stroną ul. J. Jachimowicza przez punkty nr 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 i 193 dochodzi do punktu granicznego nr 194 położonego w rozwidleniu ul. J. Jachimowicza. Z punktu nr 194 granica skręca w kierunku północnym, a następnie wschodnim i biegnąc południową stroną ul. J. Jachimowicza przez punkty nr 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 i 207 dochodzi do punktu nr 169, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr V.

Opis granic kompleksu nr VI

Opis granic kompleksu nr VI rozpoczęto od punktu granicznego nr 208 położonego w północnym narożniku działki nr 24/7 na granicy z ul. J. Jachimowicza (działka 24/4 i 24/6). Z punktu nr 208 granica kompleksu biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 209 położonego na północnej stronie drogi polnej nr 25/2. Na odcinku od punktu nr 208 do punktu nr 209 działka SSE nr 24/7 graniczy z działką nr 24/5. Od punktu nr 209 granica SSE biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, północną stroną drogi nr 25 do punktu granicznego nr 218 leżącego u zbiegu drogi polnej nr 25 z ul. Wł. Orkana. Na odcinku od punktu nr 218 do punktu nr 219 granica biegnie wschodnią strona ul. Orkana.

W punkcie nr 219 granica kompleksu skręca w kierunku północno-wschodnim i granicą między działkami nr 21 i 24/7 przez punkty nr 220, 221 i 222 dochodzi do punktu granicznego nr 223, który jest punktem wspólnym dla działek nr 21, 18/6 i działki nr 22/6. Z punktu nr 223 granica SSE biegnąc przez punkt nr 224 dochodzi w punkcie granicznym nr 225 do ul. J. Jachimowicza, a następnie biegnąc w kierunku wschodnim, południową stroną ul. J. Jachimowicza przez punkty nr 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 i 235 dochodzi do punktu nr 208, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr VI.

Opis granic kompleksu nr VII

Opisywany teren kompleksu nr VII obejmuje swym zasięgiem nieruchomości niezabudowane położone w obrębach nr 8, 9, 10 i 24 Poniatów przy budowanej obwodnicy m. Wałbrzych (ul. Uczniowska), drodze powiatowej z Wałbrzycha do Świdnicy przez Pogorzałę i ul. J. Jachimowicza. Opis granic kompleksu nr VII rozpoczęto od punktu granicznego nr 236 położonego u zbiegu północnej granicy ul. J. Jachimowicza z działką nr 86. Od punktu nr 236 granica SSE biegnie w kierunku północno-wschodnim, krawędzią rowu melioracyjnego (działki nr 29/11, 22/14 i 11/24) linią łamaną przez punkty nr 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 i 256 do punktu granicznego nr 257. W punkcie nr 257 granica skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 i 281 dochodzi do punktu granicznego nr 282, a następnie linią prostą dochodzi do punktu granicznego nr 283. Punkt nr 283 położony jest u zbiegu granic działek SSE nr 86 i 29/14 z działką nr 29/15. W punkcie nr 283 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i w punkcie nr 284 dochodzi do ul. Uczniowskiej, a następnie ponownie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnąc łukiem, południową i zachodnią stroną ul. Uczniowskiej (w budowie) przez punkty graniczne nr 285, 286, 287, 288, 289 i 290 dochodzi do punktu granicznego nr 291. W punkcie nr 291 granica SSE odchodzi od ul. Uczniowskiej i biegnąc prawą stroną drogi gruntowej nr 9/5 przez punkt nr 292 dochodzi do punktu granicznego nr 293. Na odcinku od punktu nr 291 do punktu nr 293 granica SSE jest jednocześnie granicą między obrębem nr 8 Poniatów i obrębem nr 9 Poniatów. Z punktu nr 293 granica biegnie w kierunku wschodnim i przez punkt nr 294 dochodzi ponownie w punkcie granicznym nr 295 do ul. Uczniowskiej. Od punktu nr 295 granica kompleksu nr VII biegnie w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkty nr 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 i 311 dochodzi do punktu granicznego nr 312 położonego u zbiegu granic działki nr 44/1 z ul. Uczniowską (działka nr 44/2) i drogą powiatową z Wałbrzycha do Świdnicy. W punkcie nr 312 granica SSE skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 i 327 biegnąc północną stroną drogi powiatowej Wałbrzych-Świdnica dochodzi do punktu granicznego nr 328, który jest punktem granicznym pomiędzy działką nr 49, 50 i drogą Wałbrzych-Świdnica. Z punktu nr 328 granica biegnie linią prostą w kierunku północnym przez punkty nr 329 i 330 do punktu granicznego nr 331. Punkt nr 331 leży u zbiegu granic działek nr 39/1 i 21/1 z drogą polną (działki nr 15/1 i 15/2). W punkcie nr 331 granica SSE skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 i 358 do punktu granicznego nr 359. Punkt graniczny nr 359 jest punktem wspólnym dla działki SSE nr 2/1 i działek nr 77/11 i 77/2. Od punktu nr 359 granica biegnie w kierunku wschodnim i przez punkt nr 360 dochodzi do punktu granicznego nr 361, gdzie ponownie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu granicznego nr 362. Na odcinku od punktu nr 359 do punktu nr 361 granica SSE jest jednocześnie granicą między obrębami nr 10 Poniatów i nr 8 Poniatów. Z punktu granicznego nr 362 granica SSE biegnie w dalszym ciągu w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 i 407 dochodzi do punktu granicznego nr 408, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnąc tukiem przez punkty nr 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 i 423 dochodzi do punktu granicznego nr 424. Na odcinku od punktu granicznego nr 362 do punktu granicznego nr 424 działka SSE nr 86 graniczy z działkami nr 77/11, 56/3, 55/7 i 29/18. W punkcie nr 424 granica skręca w kierunku zachodnim i przez punkty nr 425, 426 i 427 dochodzi do punktu granicznego nr 428, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i w punkcie granicznym nr 429 dochodzi do ul. J. Jachimowicza. Od punktu nr 429 granica SSE biegnąc południową stroną ul. J. Jachimowicza , w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim przez punkty nr 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444 dochodzi w punkcie nr 445 do działki nr 86. Z punktu nr 445 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 236, od którego rozpoczęto opis granic kompleksu nr VII. Z obszaru SSE wyłączone są działki położone w obrębie nr 10 Poniatów o numerach 20, 21, 22, 24, 38/4, 39, 42, 43/1, 44, 45 i 46 (enklawa nr l) – położone w obrębie kompleksu nr VII.

Opis granic enklawy nr l

Opis granic rozpoczęto od punktu granicznego nr 446 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 20 przy drodze gruntowej nr 9/4. Od punktu nr 446 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną drogi gruntowej nr 9/4 i przez punkty nr 447, 448 i 449 dochodzi do punktu granicznego nr 450. W punkcie nr 450 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnąc przez punkty nr 451, 452, 453, 454, i 455 dochodzi do punktu granicznego nr 456. Na opisanym odcinku działki SSE nr 47, 48, 43/3 i 49/1 graniczą z działkami nr 46, 43/1 i 39 wyłączonymi z SSE. Z punktu 456 granica biegnie prawą stroną drogi gruntowej nr 38/3 w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 457 i 458 dochodzi do punktu nr 459, w którym skręca w kierunku północnym, i przez punkty nr 460 i 461 dochodzi do punktu granicznego nr 462. Na odcinku od punktu nr 460 do punktu nr 462 działka SSE nr 41 graniczy z działką nr 42. W punkcie nr 462 granica skręca ponownie w kierunku zachodnim i biegnąc przez punkty nr 463 i 464 granicą między działkami nr 24 a 41 i 40/1, dochodzi do punktu granicznego nr 465. Z punktu nr 465 granica biegnie w kierunku północnym, wschodnią stroną rowu melioracyjnego nr 16/1 przez punkty nr 466 i 467 do punktu granicznego nr 468. W punkcie nr 468 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkty nr 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 i 479 dochodzi do punktu granicznego nr 446, od którego rozpoczęto opis granic enklawy nr l działek wyłączonych z SSE.

Podstrefa Dzierżoniów

Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej zlokalizowany jest w zachodniej części Dzierżoniowa. Teren SSE podzielony jest na 2 kompleksy.

Powierzchnia omawianego terenu wynosi 47,5009 ha, w tym:

Opis granic kompleksu nr l

Opis granicy rozpoczyna się od punktu 1 położonego we wschodnim narożniku działki 106, z którego granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek 106, 108, 105/2, 118/2, 129/5, 129/4, 129/8, 129/1 i 129/6 do punktu 2, skąd granica po południowej krawędzi działek 129/6 i 129/1 biegnie w kierunku wschodnim do punktu 3, gdzie następuje jej załamanie i zmiana kierunku na południowy. W dalszym ciągu granica przebiega po granicach działek 129/8, 128, 146/6, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1 i 152/1 i biegnie do punktu załamania 7 przez punkty załamań pośrednich 4, 5 i 6. W punkcie 7 następuje zmiana przebiegu granicy na północny do punktu 8 i 9 po granicach działek 152/1, 151/1, 150/1, 149/1, 148/1, 147/1, 146/6 i 126/6 z punktu 9 w kierunku wschodnim do pkt 10 po granicach działek 120/1, 120/4 i 120/5, z pkt 10 na południe do punktu 11 po granicy działki 114/15, a z pkt 11 powraca do punktu 1 po granicach działek 114/15, 114/2, 109/2 i 106.

Opis granic kompleksu nr II

Opis granicy rozpoczynamy od punktu 1 położonego w południowym narożniku działki 66/4, z którego granica obszaru biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 66/4 przez punkt 2, od którego biegnie po granicy działki 66/8 do punktu 3, gdzie następuje załamanie jej przebiegu i zmiana kierunku na północno-zachodni wzdłuż granic działek 66/8, 69, 70, 74, 77, 80/2 przez punkty 4, 5, 6, 7 do 8, gdzie załamuje się na południowo-zachodni poprzez punkt 9 do 10 wzdłuż granicy działki 80/2, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni wzdłuż południowej granicy działki 80/1 do punktu 11, z którego następuje załamanie w kierunku północno-wschodnim do kolejnego punktu załamania 12, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granic działek 81, 83, 85 przez punkty 13, 14 do 15 i ponownie zmienia kierunek na południowo-zachodni przez punkty 16, 17, 18 po granicach działek 85, 84, 97, 96 do kolejnego punktu załamania 19, z którego w kierunku wschodnim po granicach działek 96, 104, 103, 75, 74, 73, 72, 67, 66/8 i 66/4 przez punkty 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 do punktu wyjściowego 1.

Podstrefa Kłodzko

Wszystkie wymienione w niniejszym opisie działki ewidencyjne położone są w mieście Kłodzku, obrębie Leszczyna. Łączna powierzchnia terenu podstrefy wynosi: 19,3925 ha.

Granica WSSE – podstrefa Kłodzko biegnie od punktu nr 1 poprzez punkty nr 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38 do punktu nr 7, wzdłuż granicy z trasą międzynarodową nr 8 z Wrocławia do przejścia granicznego w Kudowie-Słonem (ul. Piłsudskiego, numer ewidencyjny działki 9 AM-29).

Następnie w punkcie nr 7 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie dalej poprzez punkty nr 8, 39, 9 wzdłuż ul. Zajęczej do punktu nr 10 (ul. Zajęcza, numer ewidencyjny działki nr 24 AM-29). W punkcie nr 10 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie od punktu nr 10 wzdłuż granicy z działką oznaczoną numerem ewidencyjnym 26/8 AM-29, poprzez punkty nr 40, 42, 43 i 44 do punktu nr 80. Następnie w punkcie nr 80 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie od punktu nr 80 poprzez punkty nr 81 i 82 do punktu nr 83, wzdłuż granicy z działką nr 26/8 AM-29. W punkcie nr 83 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie od punktu nr 83 poprzez punkt nr 19 do punktu nr 20, wzdłuż granicy działek nr 27/2 i 27/1 AM-29. Następnie w punkcie nr 20 załamuje się i biegnie dalej w kierunku północnym poprzez punkt nr 21 do punktu nr 22 wzdłuż granicy z działkami nr 26/4 i 26/3 AM-29 do granicy z działką nr 25/2 AM-29 (droga). W punkcie nr 22 załamuje się i biegnie południową granicą działki nr 25/2 AM-24 (droga) w kierunku wschodnim wzdłuż granicy z działką nr 26/3 do punktu nr 84. Następnie od punktu nr 84 biegnie poprzez punkty nr 24, 52, 53, 25, 26, 55, 27, 56 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 28, wzdłuż granicy z działką nr 4 przylegającą do ul. Objazdowej. Od punktu nr 28 granica biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działki nr 3, 2/2, 2/1 poprzez punkty nr 29, 57, 30, 31, 58, 59, 32, 33, 34 do punktu nr 35. W punkcie nr 35 granica obszaru podstrefy Kłodzko przechodzi na drugą stronę drogi polnej o numerze ewidencyjnym 7 do punktu nr 36 i dalej zachodnią stroną tej drogi biegnie do punktu nr 1,od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Ruda

Opisywany obszar podstrefy rozproszony jest w trzech obszarach, tj. Drogosław, Nowa Ruda i Słupiec oraz podzielony jest na kompleksy. Łączna powierzchnia podstrefy wynosi: 53,6788 ha.

l. Obszar Drogosław

Kompleks Nr 1 w obrębie Drogosław składa się z pięciu następujących części:

Części obejmuje działki nr 98/15, nr 98/24, nr 98/23, nr 103/3.

Z punktu granicznego nr 1 położonego przy południowo-zachodniej stronie ulicy Górniczej (działka nr 102/1) granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, położonego na zbiegu granic działek nr 102/1, nr 103/2, nr 103/3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i w linii prostej przechodzi do punktu nr 3 położonego na zbiegu granic działek nr 98/2, nr 103/2, nr 103/3. W punkcie nr 3 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i w linii prostej dochodzi do punktu nr 4, na którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim dochodząc do punktu nr 5 stanowiącego punkt wspólny działek nr 98/2, nr 98/15, nr 98/23, nr 103/3. Tu załamuje się ponownie w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu nr 6. Na nim załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i między budynkiem gospodarczym i użytkowym przechodzi do punktu nr 7 położonego na ścianie ww. budynków. Następnie granica załamuje się jeszcze raz w kierunku południowo-wschodnim i ścianą budynku gospodarczego dochodzi do punktu nr 8, który stanowi jego narożnik. Następnie w kierunku południowym dochodzi do punktu nr 9, na którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 10 położonego na zbiegu granic działek nr 98/2, nr 98/15, nr 98/16 (ul. Obozowa). Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 11, tu załamuje się ponownie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 12, na którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i linią łamaną (północno-zachodnią stroną ul. Obozowej) przechodzi przez punkty nr 13, nr 14, nr 15 do punktu nr 1 stanowiącego początek opisywanej granicy.

Część 2 obejmuje działki nr 98/6, nr 98/17, nr 98/22, nr 98/27, nr 98/28.

Z punktu nr 16 położonego u zbiegu granic działek nr 98/16, nr 98/17, nr 98/18, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim i w linii prostej poprzez punkt nr 17 dochodzi do punktu nr 18 położonego u zbiegu granic działek nr 98/16, nr 98/18, nr 98/27, na nim załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 19 położonego na przecięciu się granic działek nr 98/16, nr 98/27 północno-zachodniej strony potoku Piekielnica (dz. Nr 104). Z punktu nr 19 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, północno-zachodnią stroną potoku Piekielnica i linią łamaną dochodzi do punktu nr 20 usytuowanego u zbiegu granic działek nr 98/27, nr 98/28, nr 104. Następnie nie zmieniając kierunku w linii prostej północno-zachodnią stroną potoku Piekielnica dochodzi do punktu nr 21, na nim załamuje się w kierunku północno-zachodnim i linią łamaną poprzez punkt nr 22 dochodzi do punktu nr 23, na nim zamienia kierunek na północno-wschodni, łukiem przechodząc do punktu nr 24 stanowiącego południowo wschodnią stronę ul. Obozowej i poprzez punkty nr 25, nr 26 dochodzi do punktu nr 16, stanowiącego początek opisywanej granicy.

Część 3 obejmuje działki nr 98/26, nr 98/25, nr 98/20.

Granica tej części rozpoczyna się od najdalej na zachód wysuniętego punktu nr 27 działki nr 98/26 i przebiega w kierunku północno-wschodnim linią prostą przez punkt nr 28 do punktu nr 29, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 30, na nim zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 31, zmieniając kierunek linią łamaną na południowo-wschodni do punktu nr 32, a następnie przebiega w linii prostej do punktu nr 33.

Z punktu nr 33 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnąc wzdłuż granicy działki nr 104 potoku Piekielnica, linią łamaną dochodzi do punktu nr 31 położonego u zbiegu granic działek nr 98/25 i nr 98/20, następnie granica zmienia kierunek na północno-zachodni i w linii prostej dochodzi do punktu nr 35, następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i linią prostą dochodzi do punktu nr 36.

Z punktu nr 36 granica biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim, dochodząc do punktu nr 27 stanowiącego początek opisywanej granicy.

Część 4 obejmuje działkę nr 105/3.

Granica czwartej części obejmuje działkę nr 105/3, której granica z punktu nr 36 biegnie linią prostą w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 37, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, dochodząc do punktu nr 38 i zmieniając kierunek na północno-wschodni biegnie wzdłuż granicy z działką nr 104 potoku Piekielnica, linią łamaną dochodzi do punktu nr 39 położonego u zbiegu granic działek nr 105/14 i nr 105/3, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przebiega po ścianie budynku użytkowego położonego na działce nr 105/3, dochodząc do punktu nr 40, z tego punktu granica przebiega w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 41, a następnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr 105/3 i nr 105/6 dochodzi do punktu nr 42. W punkcie nr 42 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i linią łamaną przez punkt nr 43 dochodzi do punktu nr 44, następnie zmienia kierunek na zachodni i linią łamaną dochodzi do punktu nr 45, następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, dochodząc do punktu nr 36 stanowiącego początek opisywanej granicy działki nr 105/3.

Część 5 obejmuje działkę nr 105/11.

Z punktu nr 46, najdalej na zachód wysuniętego punktu granicznego tej działki, granica przebiega w kierunku północno-wschodnim linią prostą do punktu nr 47 położonego u zbiegu granicy działek nr 105/9 i 105/11, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, prowadząc częściowo po ścianie budynku użytkowego, dochodzi do punktu nr 48 stanowiącego narożnik ww. budynku i w kierunku południowym dochodzi do punktu nr 49, z którego linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do punktu nr 50, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i linią prostą, częściowo po ścianie ww. budynku, dochodzi do punktu nr 46, stanowiącego początek opisywanej granicy.

II. Obszar Nowa Ruda

Kompleks Nr 2

Granica pierwszej części obszaru rozpoczyna się z punktu nr 1 położonego u zbiegu granicy działek nr 322/1, 312/1 i 311 (ul. Jasna) i przebiega w kierunku północno-wschodnim linią prostą do punktu nr 2, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkt nr 3 dochodzi do punktu nr 4, następnie biegnie linią prostą w kierunku południowym do punktu nr 5, dalej zmienia kierunek na południowo-zachodni i linią łamaną dochodzi do punktu nr 6 położonego u zbiegu granicy działek nr 464, 469 (ul. Stara Kolonia) i 322/1. Z punktu nr 6 granica zmienia kierunek na północno-zachodni, biegnie wzdłuż ul. Stara Kolonia dochodząc do punktu nr 7, następnie biegnie w kierunku północnym linią prostą do punktu nr 1, stanowiącego początek opisywanej granicy.

Granica drugiej części obszaru rozpoczyna się od punktu nr 8, najdalej na południe wysuniętego punktu granicznego działki nr 462/3, i biegnie w kierunku północnym, linią łamaną poprzez punkt nr 9 znajdujący się u zbiegu granicy działek nr 464, 323/1, 463 i 462/3, do punktu nr 10, dalej granica biegnie linią prostą w kierunku wschodnim do punktu nr 11 i zmieniając kierunek na południowo-wschodni przez punkt nr 12 dochodzi do punktu nr 13 znajdującego się na granicy działek nr 474, 461, 460/2 i 473, następnie granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 14, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, dochodząc do punktu nr 15, z którego biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 8 stanowiącego początek opisywanej granicy.

Kompleks nr 3

Granica kompleksu rozpoczyna się w punkcie nr 1, najdalej na północ wysuniętym punkcie granicznym działki nr 166 i biegnie linią prostą w kierunku wschodnim do punktu nr 2, następnie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 3 znajdującego się u zbiegu granicy działek nr 166, 423/9 i 423/6, następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 4, z którego biegnie linią łamaną przez punkt nr 5 do punktu nr 6, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni, dochodząc linią prostą do punktu nr 7, dalej zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 8, z którego biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 9, następnie granica zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 10, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i linią prostą dochodzi do punktu nr 11, następnie linią łamaną przez punkt nr 12 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu nr 13, na nim zmienia kierunek na południowo-zachodni i linią łamaną dochodzi do punktu nr 14. Dalej granica prowadzi w kierunku zachodnim do punktu nr 15, z którego biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 16, dochodzi do punktu nr 17. W punkcie nr 17 granica zmienia kierunek na zachodni i w linii prostej dochodzi do punktu nr 18, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 19, z którego zmieniając kierunek na wschodni dochodzi do punktu nr 20, a dalej biegnąc w kierunku północnym dochodzi do punktu nr 21 znajdującego się u zbiegu granicy działek nr 166, 423/11 i 424, następnie biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 22, a następnie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 23, z którego biegnąc w kierunku zachodnim dochodzi do punktu nr 24. Dalej biegnie w kierunku północnym do punktu nr 25, z którego biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 26, i dalej zmieniając kierunek na północny dochodzi do punktu nr 1 stanowiącego początek opisywanej granicy.

III. Obszar Słupiec

Kompleks nr 4

Granica kompleksu rozpoczyna się od punktu nr 1 – najdalej na północ wysuniętego punktu granicznego działki nr 338/8 i przebiega w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną do punktu nr 2 najdalej na wschód wysuniętego punktu granicznego działki nr 338/2, następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 3. Od punktu nr 3 granica biegnie linią łamaną w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym, aż do punktu nr 4, następnie granica przebiega w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 43/5 i nr 1/63 do punktu nr 5, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6. Dalej granica przebiega linią łamaną w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7, a następnie w linii prostej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 8. Dalej granica biegnie w linii prostej do punktu nr 9 – najdalej na zachód wysuniętego punktu granicznego działki nr 338/8, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1 opisanego jako pierwszy.

Kompleks nr 5

Granica kompleksu rozpoczyna się od punktu nr 1 – najdalej na północ wysuniętego punktu granicznego działki nr 1/76 i przebiega w kierunku południowo – wschodnim, linią łamaną, do punktu nr 2, następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w linii prostej do punktu nr 3, dalej przebiega w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej do punktu nr 4, a następnie w kierunku północno-wschodnim, linią prostą do punktu nr 5. Dalej granica biegnie linią łamaną w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr 1/76 i nr 1/75 do punktu nr 6, dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7 – najdalej na północ wysuniętego punktu granicznego działki nr 1/12, a następnie w kierunku południowo-wschodnim, w linii prostej do punktu nr 8. Następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w linii prostej do punktu nr 9 (narożnik budynku produkcyjnego). Dalej granica biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 10 (narożnik budynku gospodarczego), dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, w linii prostej do punktu nr 11. Następnie granica zmienia kierunek i biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12, dalej granica biegnie linią łamaną w kierunku północnym, północno-wschodnim i wschodnim poprzez punkt nr 13 do punktu nr 14. Dalej granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1/75 i nr 1/76, aż do punktu nr 1, opisanego jako pierwszy.

Kompleks nr 6

Granica pierwszej części kompleksu rozpoczyna się od punktu nr 1 położonego u zbiegu granicy działek nr 2/2, 2/4 i 2/1 i biegnie linią prostą w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 2 wzdłuż ul. Spacerowej do punktu nr 3, a następnie linią łamaną w kierunku południowym przez punkt nr 4 dochodzi do punktu nr 5 (rejon ul. Bożkowskiej), dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim dochodząc do punktu nr 6, w którym zmienia kierunek na zachodni i linią łamaną dochodzi do punktu nr 7. Następnie granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 2/3 i 2/2 przez punkt nr 8 do punktu nr 9, następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i linią łamaną poprzez punkt nr 10, dochodzi do punktu nr 1, stanowiącego początek opisywanej granicy.

Granica drugiej części kompleksu biegnie po granicach działki nr 5 i rozpoczyna się w punkcie nr 11 – najdalej na północ wysuniętym punkcie granicznym tej działki, biegnąc w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną do punktu nr 12, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 13. W punkcie nr 13 granica zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 14, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i linią prostą dochodzi do punktu nr 15, z którego w kierunku północnym linią łamaną wzdłuż ul. Zagórze dochodzi do punktu nr 11, stanowiącego początek opisywanej granicy działki nr 5.

Granice trzeciej części kompleksu nr 6 stanowią granice geodezyjne działki nr 1/5.

Kompleks nr 7

Granica kompleksu rozpoczyna się od punktu nr 1 położonego u zbiegu granicy działek nr 17, 18 (droga) i 26 i biegnie linią prostą w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 17 do punktu nr 2, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 3, dalej granica biegnie linią łamaną w kierunku wschodnim do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowo-wschodni, dochodząc do punktu nr 5, następnie biegnie w kierunku południowym, przechodząc przez punkt nr 6 i nr 7, dochodzi do punktu nr 8 wzdłuż granicy działek nr 30/3 i nr 40/1, następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 9, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i linią prostą dochodzi do punktu nr 10, dalej zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż ul. Słupieckiej dochodzi do punktu nr 1, stanowiącego początek opisywanej granicy działki.

Kompleks nr 8

Z punktu granicznego nr 8 położonego na przecięciu się granic działek nr 7/3 i 7/4 z południowo-zachodnią stroną ul. Słupieckiej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i tą stroną ulicy linią łamaną poprzez punkty graniczne nr 7, 6 i 5 dochodzi do punktu granicznego nr 1133 usytuowanego na przecięciu się południowo-zachodniej strony ul. Słupieckiej z południową stroną drogi gruntowej nr 5/2.

W punkcie tym granica zatamuje się w kierunku zachodnim i w linii prostej południową stroną ww. drogi dochodzi do punktu granicznego nr 1134, a następnie poprzez punkt graniczny nr 1135 dochodzi do punktu granicznego nr 419 stanowiącego punkt wspólny działek nr 22/5,22/6 i drogi gruntowej nr 23/6 i 23/7, następnie przechodzi na drugą stronę drogi do punktu granicznego nr 418, na nim lekko załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu granicznego nr ps. 8 położonego na przecięciu się granic działek nr 24/9, 24/10 i 34. Na punkcie granicznym nr ps. 8 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i między działkami nr 24/9 i 34 poprzez punkty graniczne nr 394, 395 dochodzi do punktu granicznego 396 położonego na przecięciu się z północno-zachodnią stroną drogi gruntowej nr 33, nie zmieniając kierunku przechodzi na drugą stronę ww. drogi do punktu granicznego nr 397 i dalej między działkami nr 24/9 i 32/8 dochodzi do punktu granicznego nr 1132 położonego na przecięciu się granic działek nr 24/8, 24/9 i 32/8. Tu ponownie załamuje się w kierunku wschodnim i w linii prostej poprzez punkty graniczne nr 1131 i 1130 dochodzi do punktu granicznego nr 431, położonego u zbiegu granic działek nr 19/1, 19/2, 7/3 i 7/4, na nim lekko załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1, opisanego jako pierwszy.

Podstrefa Jelcz-Laskowice

Opisywany obszar zlokalizowany jest w obrębie geodezyjnym Łęg, graniczy bezpośrednio z miastem Jelcz-Laskowice od jego strony zachodniej i swym zasięgiem obejmuje nieruchomości niezabudowane, graniczące od strony wschodniej z ul. Zachodnią w Jelczu-Laskowicach, od strony południowej z drogami wewnętrznymi i gruntami niezabudowanymi w obrębie geodezyjnym Łęg, od strony zachodniej z gruntami niezabudowanymi Gminy Czernica, a od strony północnej z ul. Wierzbową obrębu Miłoszyce – Gmina Jelcz-Laskowice.

Łączna powierzchnia podstrefy wynosi: 60,7100 ha.

Opis granic rozpoczęto od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 74/1 na granicy z wewnętrzną drogą gruntową (działka nr 156) oraz gruntami Gminy Czernica (obręb Ratowice). Od punktu nr 1 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty graniczne o numerach: 2, 3, 4, 5, 6, granicząc z gruntami Gminy Czernica, do punktu granicznego nr 7, położonego na granicy z działką stanowiącą drogę (działka nr 160), graniczącą z obrębem Miłoszyce. W punkcie nr 7 granica skręca w kierunku wschodnim przez punkt nr 8 wzdłuż granicy ww. działki nr 160, stanowiącej drogę, graniczącą z terenami zabudowanymi obrębu Miłoszyce, do punktu granicznego nr 9, zlokalizowanego u zbiegu z granicą drogi – działka nr 160, a następnie do punktu nr 10, usytuowanego na granicy z drogą gruntową – działka nr 161. Działka nr 161 stanowi drogę będącą przedłużeniem ul. Polnej w obrębie Łęg oraz ul. Długiej w obrębie Miłoszyce. W punkcie nr 10 granica skręca w kierunku południowym z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim, wzdłuż gminnej drogi gruntowej, oznaczonej jako działka nr 161, poprzez punkty graniczne nr 11 i 12 do punktu nr 13, usytuowanego u zbiegu działek nr 156 i 161, stanowiących drogi. Od punktu nr 13 granica działki nr 74/1 skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią z niewielkimi załamaniami, wzdłuż działki nr 156 (droga) do punktu nr 1 (graniczy z Gminą Czernica), przez punkty graniczne o numerach: 14, 15 i 16.

Druga działka o numerze 144/6 położona jest po drugiej stronie drogi oznaczonej jako działka nr 161, natomiast opis granic działki 144/6 rozpoczyna się od kolejnego punktu granicznego nr 17, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki. Od punktu nr 17 granica biegnie w kierunku północnym z niewielkim odchyleniem na wschód wschodnią stroną ww. drogi gruntowej nr 161 i przez punkty o numerach: 18, 19 i 20 dochodzi do punktu granicznego nr 21, usytuowanego na granicy dróg nr 161 w obrębie Łęg i nr 503/1 w obrębie Miłoszyce. W punkcie nr 21 granica załamuje się, skręcając w kierunku wschodnim, biegnie następnie wzdłuż południowej strony drogi gruntowej nr 503/1 w obrębie Miłoszyce i przez punkt graniczny nr 22 dochodzi do punktu nr 23, znajdującego się u zbiegu drogi 503/1 z działką nr 12/1, AM-1 oraz ul. Zachodnią (działki nr 13/45 i 13/46 AM-1) w obrębie Jelcz. Następnie w punkcie nr 23 granica skręca pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnąc wzdłuż ul. Zachodniej dochodzi przez punkt nr 24 do punktu granicznego nr 25, gdzie granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i odchodząc od ul. Zachodniej biegnie wzdłuż granicy działki nr 13/1 AM-1 w obrębie Jelcz, poprzez punkty nr 26, 27, 28 i 29 dochodzi do punktu nr 30. W punkcie nr 30 granica ponownie załamuje się i biegnąc w kierunku zachodnim z niewielkim odchyleniem na północ dochodzi do punktu nr 17.

Podstrefa Żarów

Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej zlokalizowany jest na obrzeżach miasta w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów przemysłowych. Powierzchnia omawianego terenu wynosi 68,2229 ha.

Przebieg granicy podstrefy Żarów rozpoczyna się od punktu 1 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 890 i przebiega w kierunku północno-zachodnim poprzez punkty: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stanowiące odpowiednio punkty graniczne działek: 880, 879, 887, 886, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 877 i 876/2. Następnie granica załamuje się w punkcie 15 i przebiega w kierunku północnym do punktu 16, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu 17 i ponownie załamuje się w kierunku północnym poprzez punkt 18 do punktu 19 stanowiący narożnik działki 867/1. Z punktu 19 granica działki przebiega w kierunku wschodnim do punktu 20, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu 20a, następnie północno-wschodnim do punktu 20b, a dalej w kierunku północnym do punktu 21, stanowiący północno-zachodni narożnik działki 868/4. W punkcie 21 granica podstrefy załamuje się w kierunku wschodnim i przebiega poprzez punkty 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 stanowiące odpowiednio punkty graniczne działek: 906/1, 907, 908 i 909. Z punktu 28 granica podstrefy biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 29, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim do punktu 30. Z punktu 30 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 910 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 31, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przebiega poprzez punkty: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 stanowiące punkty graniczne działek: 912, 913, 914, 917 i 919. W punkcie 41 stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 919 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega przez punkty od 42 do 74 stanowiące granice działek: 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 891, 889 i 890. W punkcie 74 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i powraca do punktu 1.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 października 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »