reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2001 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry–2006

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry–2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067) zarządza się, o następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry–2006, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.
Pełnomocnika upoważnia się do podejmowania działań w zakresie:

1) koordynowania realizacji zadań Programu dla Odry–2006, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry–2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067), zwanego dalej „Programem”,

2) koordynowania działań w dorzeczu Odry, podejmowanych w ramach Inicjatywy Szczecińskiej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz innych inicjatyw międzynarodowych,

3) współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, a także międzyrządowej współpracy w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju dorzecza Odry,

4) współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie środków pochodzących z funduszy wspólnotowych,

5) współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami finansującymi Program,

6) opracowywania projektów dokumentów niezbędnych do określenia w ustawie budżetowej środków na realizację Programu oraz opracowywanie preliminarza wydatków zgodnie z kierunkami zadań, ustalonymi przez Komitet Sterujący Programu,

7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań podejmowanych w ramach Programu,

8) podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację Programu ze źródeł krajowych i zagranicznych,

9) analizowania i oceniania rozwiązań prawnych i ekonomicznych z dziedzin związanych z realizacją Programu,

10) kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów Programu,

11) realizacji innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z Programem oraz ze zrównoważonym rozwojem dorzecza Odry,

§ 3.
1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań oraz coroczne sprawozdania ze swojej działalności.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 4.
1. W toku wykonywania zadań Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a także z Biurem Koordynacji Projektu Banku Światowego z siedzibą we Wrocławiu.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich niezbędnych informacji.

3. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących zadań, o których mowa w § 2, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 5.
Pełnomocnik jest upoważniony do wnoszenia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez siebie projektów dokumentów rządowych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§ 6.
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Pełnomocnik może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień,

2) zlecać przeprowadzenie ekspertyz, opinii, aplikacji projektów, studiów opłacalności i wykonalności, prac projektowych oraz innych opracowań.

§ 7.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 8.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama