| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 października 2001 r.

w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Równoważnik pieniężny w zamian za niewydane w naturze przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia, zwany dalej „równoważnikiem”, wypłaca się:

1) żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i przeszkolenie wojskowe – począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby,

2) żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe dłuższe niż jeden dzień – począwszy od dnia wcielenia.

2. Wykaz przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia, a także wysokość równoważnika za te przybory i środki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, wypłaca się:

1) równoważnik w pełnej wysokości – za okres dłuższy niż 15 dni czynnej służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym,

2) równoważnik w połowie wysokości – za okres od 1 do 15 dni czynnej służby wojskowej w miesiącu kalendarzowym.

§ 3.
1. Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, równoważnik wypłaca się miesięcznie z góry w terminach płatności uposażenia, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych.

2. Żołnierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, równoważnik wypłaca się z góry, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych:

1) niezwłocznie po wcieleniu za cały okres czynnej służby wojskowej – w przypadku odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych,

2) niezwłocznie po wcieleniu i w pierwszym dniu roboczym każdego następnego miesiąca kalendarzowego – w przypadku odbywania długotrwałych ćwiczeń wojskowych.

3. Równoważnik wypłaca jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu mundurowym pozostają żołnierze, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

Załącznik 1. [WYKAZ PRZYBORÓW l ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OPORZĄDZENIA, A TAKŻE WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA TE PRZYBORY l]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 października 2001 r. (poz. 1355)

WYKAZ PRZYBORÓW l ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OPORZĄDZENIA, A TAKŻE WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA TE PRZYBORY l ŚRODKI

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika w złotych

1

Równoważnik za przedmioty należne żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i przeszkolenie wojskowe:

 

 

1) krem do golenia

1,10

 

2) mydło toaletowe

3,20

 

3) maszynka jednorazowa do golenia

3,20

 

4) pasta do zębów

3,60

 

5) proszek do prania

0,80

 

6) szczoteczka do zębów

0,45

 

7) pasta do obuwia

2,32

 

8) szampon do mycia włosów

3,00

 

 

Razem: 17,67

2

Równoważnik za przedmioty należne żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe:

 

 

1) krem do golenia

1,10

 

2) mydło toaletowe

3,20

 

3) maszynka jednorazowa do golenia

3,20

 

4) pasta do zębów

3,60

 

5) proszek do prania

0,80

 

6) pasta do obuwia

2,32

 

7) szampon do mycia włosów

3,00

 

 

Razem: 17,22

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »