| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 12 lipca 2001 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

W uzupełnieniu oświadczenia rządowego z dnia 22 czerwca 2001 r. podaje się niniejszym do wiadomości, że przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia następujące państwa złożyły podane niżej oświadczenia:

ARGENTYNA

„Przystępując do Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. oraz Protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r., Republika Argentyńska odrzuca oświadczenie złożone przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zgodnie z którym jego przystąpienie odnosi się do Wysp Malwińskich, Południowej Georgii i Wysp South Sandwich. Republika Argentyńska potwierdza swoją suwerenność nad wspomnianymi wyspami i otaczającymi obszarami morskimi, które stanowią integralną część jej narodowego terytorium. Republika Argentyńska przypomina, iż Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucje nr 2065 (XX), 316 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 i 43/25, które uznają istnienie sporu dotyczącego suwerenności, wzywając rządy Republiki Argentyńskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do negocjacji w celu znalezienia pokojowego i ostatecznego rozwiązania problemów występujących między obydwoma państwami, włączając wszystkie aspekty związane z przyszłością Wysp Malwińskich, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych."

In acceding to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 and the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, the Argentine Republic rejects the declaration made by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that its accession is effective with respect to the Malvinas Islands, South Georgia and South Sandwich Islands. The Argentine Republic reaffirms its sovereignty over the said Islands and surrounding maritime areas, which form an integral part of its national territory. The Argentine Republic recalls that the General Assembly of the United Nations has adopted resolutions 2065 (XX), 316 (XXVIII), 31/49, 37/9, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 i 43/25, which recognize the existence of a dispute over sovereignty, urging the Governments of the Argentine Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to negotiate in order to find a peaceful and definitive solution to the problems existing between the two States, including all aspects concerning the future of the Malvinas Islands in accordance with the Charter of the United Nations."

IRLANDIA

„Oświadcza się, że niniejszy dokument przystąpienia nie nabierze mocy do momentu upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w artykule 31 protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r."

,,Declare that this instrument of accession shall not take effect until the end of the six-month period in article 31 of the 1992 Protocol to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage of 1971."

MAURITIUS

„Odrzuca się jako nieuzasadnione roszczenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do suwerenności i suwerennych praw nad tak zwanym Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego (Archipelag Chagos) i potwierdza się swoją suwerenność i suwerenne prawa nad Archipelagiem Chagos, który stanowi integralną część terytorium narodowego Republiki Mauritius, a także nad ich otaczającymi strefami morskimi."

„Rejects as unfounded the claim by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of any sovereignty or sovereign rights over the so-called British Indian Ocean Territory (Chagos Archipelago) and reaffirms its sovereignty and sovereign rights over the Chagos Archipelago which forms an integral part of the national territory of the Republic of Mauritius, and over their surrounding maritime zones."

NIEMCY

„Republika Federalna Niemiec niniejszym oświadcza, że złożywszy dokumenty ratyfikacyjne protokołów z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami z 1969 r. oraz w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1971 r., uważa swoją ratyfikację protokołów z dnia 25 maja 1984 r., udokumentowaną złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego w dniu 18 października 1988 r., za nieobowiązującą od chwili wejścia w życie protokołów z dnia 27 listopada 1992 r."

,,The Federal Republic of Germany hereby declares that, having deposited the instruments of ratification of Protocols of 27 November 1992 amending the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 1969 and amending the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage of 1971, it regards its ratification of the Protocols of 25 May 1984, as documented on 18 October 1988 by the deposit of its instruments of ratification, as null and void as from the entry into force of the Protocols of 27 November 1992."

NOWA ZELANDIA

„l oświadcza się, że niniejsze przystąpienie nie rozciąga się na Tokelau, o ile i do chwili, gdy oświadczenie w tym względzie zostanie złożone przez rząd Nowej Zelandii depozytariuszowi."

,,And declare that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary."

REPUBLIKA KOREI

„..., że niniejszy dokument przystąpienia nie nabierze mocy do czasu upływu sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w artykule 31 protokołu z 1992 r. w sprawie zmiany Konwencji o Funduszu z 1971 r."

„... that this instrument of accession shall not take effect until the end of the six-month period in article 31 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention."

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »