| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (Dz. U. Nr 122, poz. 1331) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.”;

2) w § 1:

a) w ust, 1 skreśla się wyrazy „Rodziny oraz”,

b) w ust. 2 wyrazy „w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) dokonywanie analiz i ocen sytuacji w zakresie statusu kobiet i mężczyzn oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia społecznego,

2) opiniowanie, udział w przygotowaniu i, w miarę potrzeby, przygotowywanie projektów programów działań i regulacji prawnych, oddziałujących na sytuację w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn,

3) inspirowanie oraz wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk, działających na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,

4) współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami – w zakresie ich odpowiedzialności za programy edukacyjne i wychowawcze, związane z równym statusem kobiet i mężczyzn.”;

4) skreśla się § 3;

5) w § 8 wyrazy „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”;

7) skreśla się § 10.

§ 2.
Sprawy z zakresu rodziny, dzieci i młodzieży, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, przejmuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »