| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Zdrowia nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (Dz. U. Nr 5, poz. 56 i Nr 79, poz. 895 oraz z 2001 r. Nr 86, poz. 951).
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2001 r. (poz. 1575)

STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA

§ 1. Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 122, poz. 1346), do spraw zdrowia.

§ 2. W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Polityki Zdrowotnej,

4) Departament Polityki Lekowej,

5) Departament Zdrowia Publicznego,

6) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

7) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

8) Departament do Spraw Pracowników Ochrony Zdrowia,

9) Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

10) Departament Nadzoru i Kontroli,

11) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

12) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

13) Departament Prawny,

14) Departament Spraw Obronnych,

15) Biuro Prasy i Promocji,

16) Biuro Organizacji i Kadr,

17) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

18) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu – zdrowie zapewniają w szczególności:

1) Departament Polityki Zdrowotnej,

2) Departament Polityki Lekowej,

3) Departament Zdrowia Publicznego,

4) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

5) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

6) Departament do Spraw Pracowników Ochrony Zdrowia,

7) Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje Minister.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 grudnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »