| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 grudnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Dz. U. Nr 92, poz. 1053 i z 2001 r. Nr 19, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Organ celny może uzależnić wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru od uzyskania przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 1, decyzji właściwych organów administracji publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), zezwalającej na zniszczenie towaru oraz określającej sposób i warunki jego zniszczenia.”;

2) w § 11 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Organ celny, przyjmując towar na rzecz Skarbu Państwa, rozstrzyga o dopuszczeniu towaru do obrotu.”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do powrotnego wywozu towarów objętych gospodarczą procedurą celną stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250), dotyczące trybu stosowania procedury wywozu, z zastrzeżeniem § 19 i § 19a.”;

4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadanie towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna może zostać dokonane, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w § 30 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »