REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1849

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów organizują właściwi miejscowo komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, współdziałając z szefami jednostek organizacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych, dowódcami jednostek wojskowych oraz dowódcami (komendantami) garnizonów.
§ 2.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej:

1) z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi polega w szczególności na:

a) technicznym zabezpieczeniu czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

b) wymianie informacji o osobach, jeśli ich przekazanie nie ujawni osobowego źródła informacji,

c) wymianie informacji stanowiących podstawę do wszczęcia czynności na podstawie przepisów prawa karnego, jeżeli nie są one zastrzeżone do przekazania innym organom Państwa,

d) wymianie informacji niezbędnych do realizowania czynności ochronnych,

e) koordynowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych,

f) wspólnym organizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych,

2) z wojskowymi organami porządkowymi polega w szczególności na:

a) wzajemnej pomocy w podejmowaniu interwencji w przypadkach popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także naruszania przez żołnierzy dyscypliny wojskowej i porządku publicznego,

b) ochronie i obronie obiektów wojskowych,

3) z dowódcami jednostek wojskowych oraz dowódcami (komendantami) garnizonów polega w szczególności na:

a) przeciwdziałaniu samowolnym oddaleniom i dezercjom, z uwzględnieniem przesłanek sprzyjających tym zjawiskom,

b) współdziałaniu związanym z ochroną broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków bojowych w magazynach pododdziałowych i oddziałowych,

c) współdziałaniu w kontroli funkcjonowania systemu ochrony obiektów i sposobu pełnienia służby wartowniczej,

d) koordynowaniu postępowania służb dyżurnych na wypadek zamachu na obiekty, mienie wojskowe i osoby je chroniące,

e) przechowywaniu prywatnej broni kadry,

f) przeciwdziałaniu przestępczości i zjawiskom patologicznym w jednostkach wojskowych, w tym:

– przestępstwom przeciwko zasadom pełnienia służby wojskowej i zasadom postępowania z podwładnymi,

– przestępstwom przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej,

– alkoholizmowi i narkomanii,

g) zapewnianiu przestrzegania przez żołnierzy porządku, w tym regulaminów wojskowych i przepisów ubiorczych,

h) zabezpieczaniu uroczystości wojskowych i patriotyczno-religijnych,

i) zabezpieczaniu pobytu w jednostkach wojskowych i garnizonach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych,

j) zabezpieczaniu przemarszu, szkoleń i ćwiczeń wojsk własnych i sojuszniczych na poligonach i innych obiektach wojskowych.

§ 3.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2, realizowane jest w szczególności poprzez:

1) stałą wymianę informacji dotyczących popełnianych przez żołnierzy przestępstw, wykroczeń, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego na terenie garnizonu,

2) organizowanie działań profilaktycznych i szkoleń żołnierzy w celu przeciwdziałania naruszeniom zasad ochrony obiektów wojskowych i mienia,

3) ustalanie szczegółowego współdziałania w celu zapewnienia właściwej ochrony broni, amunicji, materiałów wybuchowych, innych środków bojowych oraz funkcjonowania systemu ochrony obiektów wojskowych,

4) realizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych w wojsku,

5) udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, niezbędnych sił i środków.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA