REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1861

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa,

2) wzory stosowanych druków i rejestrów.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

§ 2.
Czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami", przeprowadza się w sposób tajny, polegający na:

1) obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot przestępstwa, zwanej dalej „przesyłką", w tym przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających obraz lub dźwięk,

2) wyłączeniu przesyłki z obrotu,

3) otwarciu przesyłki,

4) ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych,

5) usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki,

6) oznakowaniu przesyłki,

7) zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub całości,

8) zamknięciu przesyłki,

9) włączeniu przesyłki do obrotu.

§ 3.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej przeprowadzenia niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa,

2) zawiadomienie o zarządzeniu przeprowadzenia czynności właściwego miejscowo, wojskowego prokuratora okręgowego,

3) informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakończeniu i wynikach czynności, skierowana do wojskowego prokuratora okręgowego,

4) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności,

5) nakaz wojskowego prokuratora okręgowego zaniechania czynności,

6) rejestr wniosków i zarządzeń,

7) rejestr zawiadomień.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera:

1) numer sprawy i jej kryptonim,

2) określenie rodzaju zastosowanych czynności,

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,

4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności, oraz osób przeprowadzających je,

5) informacje o wynikach czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu, a także o zaniechaniu czynności w razie ich nakazania przez wojskowego prokuratora okręgowego,

6) wyniki badań lub ekspertyz, jeżeli badania takie lub ekspertyzy zostały przeprowadzone.

3. Wzór:

1) zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – stanowi załącznik nr 1,

2) zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – stanowi załącznik nr 2,

3) informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – stanowi załącznik nr 3,

4) rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 – stanowi załącznik nr 4,

5) rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 – stanowi załącznik nr 5.

4. W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1, do notatki służbowej dołącza się nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje.

§ 4.
Przy przeprowadzaniu czynności Żandarmeria Wojskowa zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz osób udzielających im pomocy.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński


 

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 1861)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA