| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

Na podstawie art. 287 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 819) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Upoważnia się organy Inspekcji Celnej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1353) do zatrzymywania, będących przedmiotem wykroczenia skarbowego, towarów, za które nie zostały uregulowane należności publicznoprawne i została wymierzona kara grzywny w drodze mandatu karnego, w zakresie, o którym mowa w art. 241 Kodeksu celnego.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, wraz z aktami sprawy, są przekazywane niezwłocznie do właściwego urzędu celnego.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Organy Inspekcji Celnej wykonują uprawnienie, o którym mowa w § 1a ust. 1, w miejscu zatrzymania towarów, w którym została wymierzona kara grzywny w drodze mandatu karnego.";

3) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w części l. Przejścia graniczne:

– w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Gdańsk–Górki Zachodnie",

– w ust. 2:

– po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) Owsiszcze",

– skreśla się pkt 21, 22 i 28,

– w ust. 4 skreśla się pkt 12,

b) w części III. Przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową:

– tytuł otrzymuje brzmienie:

„III. Przejścia turystyczne oraz na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową",

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w miejscowościach:

1) Brzozowie

2) Duszniki-Zdrój

3) Głuszyca Górna

4) Jarnołtówek (Biskupia Kopa)

5) Jaworzynka

6) Jodłów

7) Kamieńczyk

8) Lutogniewice

9) Lutynia

10) Łączna

11) Niedamirów

12) Niemojów

13) Nowa Morawa

14) Okrzeszyn

15) Ostra Góra

16) Przełęcz Karkonoska

17) Radków

18) Równia pod Śnieżką

19) Sowia Przełęcz

20) Stożek

21) Stóg Izerski

22) Szrenica

23) Śląski Dom

24) Śnieżka

25) Śnieżnik

26) Wielka Czantoria

27) Zieleniec.",

– w ust. 2:

– po wyrazach „granicę państwową" dodaje się wyrazy „oraz przejścia turystyczne",

– pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) Szczawnica – znak graniczny II/94",

– po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) Szczawnica – znak graniczny II/91".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »