REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 32 poz. 307

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 marca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po części „14. Rzecznik Praw Dziecka” dodaje się część 15 w brzmieniu:

„ 15/00 Sądy powszechne

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Ministerstwo Sprawiedliwości

02. Sąd Apelacyjny w Warszawie

03. Sąd Apelacyjny w Katowicach

04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu

06. Sąd Apelacyjny w Krakowie

07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

08. Sąd Apelacyjny w Łodzi

09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie”,

b) część „18. Architektura i budownictwo” otrzymuje brzmienie:

„18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”,

c) skreśla się część 27 w brzmieniu:

„27. Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”,

d) dodaje się część 27 w brzmieniu:

„27. Informatyzacja”,

e) część „48. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń” otrzymuje brzmienie:

„48. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych”,

f) skreśla się część 55 w brzmieniu:

„55. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”,

g) skreśla się część 56 w brzmieniu:

„56. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu”,

h) skreśla się część 57 w brzmieniu:

„57. Krajowy Urząd Pracy”,

i) skreśla się część 59 w brzmieniu:

„59. Główny Urząd Ceł”,

j) skreśla się część 62 w brzmieniu:

„62. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi”,

k) skreśla się część 63 w brzmieniu:

„63. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych”,

l) skreśla się część 66 w brzmieniu:

„66. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji”,

ł) skreśla się część 70 w brzmieniu:

„70. Generalny Inspektorat Celny”,

m) część „76. Urząd Regulacji Telekomunikacji” otrzymuje brzmienie:

„76. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Częściami budżetu państwa dysponują, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownicy organów, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, właściwi ministrowie, zgodnie z art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) części 15 – Ministra Sprawiedliwości.”

§ 2.
W okresie od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.:

1) część „48. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” otrzymuje oznaczenie jako część „87”,

2) część „76. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty” otrzymuje oznaczenie jako część „88”.

§ 3.
Przepisy § 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. b) mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2003.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1:

1) lit. b) i lit. c) – które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) lit. i) – który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.,

3) lit. d), lit. g) i lit. ł) – które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) lit. f), lit. k) i lit. l) – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: M. Belka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA