| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 maja 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w związku z art. 43 ust. 1–3, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18), a także w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 24, poz. 299 i Nr 66, poz. 791 oraz z 2001 r. Nr 34, poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w tytule tabeli A:

a) po wyrazach „tabeli l, II," dodaje się wyrazy „IIIA, IIIB,"

b) skreśla się wyrazy „l, II,";

2) w załączniku nr 3:

a) skreśla się l tabelę,

b) po III tabeli dodaje się IIIA i IIIB tabele w brzmieniu:

„IIIA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH l AUTOSTRAD

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

XX–XXI

10

wyższe

7

 

IIIB TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ l KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE REGULACJI TELEKOMUNIKACJI l POCZTY

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Dyrektor Oddziału Okręgowego

XX–XXI

10

wyższe

7"

 

c) w V tabeli:

– skreśla się część III i IV,

– po części XIII dodaje się część XIV i XV w brzmieniu:

„1

2

3

4

5

6

XIV. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

1.

Wojewódzki inspektor

XVII–XXI

10

wyższe

5

2.

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV–XX

9

wyższe

5

XV. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

1.

Wojewódzki inspektor

XVII–XXI

10

wyższe

5

2.

Zastępca wojewódzkiego inspektora

XV–XX

9

wyższe

5”

 

d) w VII tabeli:

– skreśla się część VII,

– po części XII dodaje się część XIII i XIV w brzmieniu:

„1

2

3

4

5

6

XIII. Izby celne

1.

Dyrektor izby celnej

XVIII–XXI

10

wyższe

7

2.

Zastępca dyrektora izby celnej

XV–XX

9

wyższe

7

XIV. Urzędy celne

1.

Naczelnik urzędu celnego

XV–XX

9

wyższe

7

2.

Zastępca naczelnika urzędu celnego

XIV–XIX

8

wyższe

7”

 

e) skreśla się IX tabelę,

f) w XIIA tabeli w B tabeli:

– lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„1.

2

3

4

5

6

2.

Zastępca dyrektora biura,
zastępcą dyrektora sekretariatu Prezesa,
zastępca dyrektora oddziału,
główny księgowy oddziału,
dyrektor (naczelnik) oddziałowego biura,
rzecznik prasowy

 

 

 

 

XVIII–XX

9

wyższe

7”

 

– lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„1

2

3

4

5

6

5.

Główny specjalista,
kierownik wydziału udostępniania i archiwizacji w delegaturze,
kierownik sekcji (referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatu)

 

 

 

 

XV–XVII

6

wyższe

7

radca prawny

według odrębnych przepisów"

 

g) w XV tabeli:

– tytuł części II otrzymuje brzmienie:

„II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa",

– tytuł części V otrzymuje brzmienie:

„V. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad",

– po części VIII dodaje się część VIIIA w brzmieniu:

„1

2

3

4

5

6

VIIIA. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

1.

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX–XII

średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne

3

2.

Robotnik szklarniowy, robotnik laboratoryjny

VI–X

zasadnicze zawodowe

3.

Sprzątaczka laboratoryjna

IV–VI

podstawowe

–"

 

– skreśla się części IX i X.

§ 2.
Przepisy:

1) § 1 pkt 2 lit. e) i f) mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.,

2) § 1 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 lit. b), c) i g) mają zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2002 r.,

3) § 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. a) i d) mają zastosowanie od dnia 1 maja 2002 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »