| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Na podstawie art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady postępowania w zakresie refundacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją”, w zakresie badania wypadków i poważnych incydentów lotniczych z udziałem statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
§ 2.
1. Komisja po zakończeniu czynności związanych z badaniem wypadków i poważnych incydentów lotniczych i zatwierdzeniu protokołu powypadkowego sporządza zbiorcze zestawienie kosztów badania wypadków i poważnych incydentów lotniczych Komisji.

2. W zbiorczym zestawieniu kosztów, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się koszty faktycznie poniesione przez Komisję podczas badania wypadku lub poważnego incydentu lotniczego, obliczone według zasad obowiązujących jednostki budżetowe, związane z:

1) zakwaterowaniem członków Komisji;

2) wyżywieniem członków Komisji;

3) opracowaniem dokumentacji wypadku lub poważnego incydentu lotniczego;

4) opracowaniem ekspertyz, w przypadku zlecenia ich sporządzenia niezależnym ekspertom;

5) korzystaniem przez członków Komisji ze środków transportu.

§ 3.
Przewodniczący Komisji przesyła zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 2, dyrektorowi komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, właściwej do spraw budżetu.
§ 4.
Dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, właściwej do spraw budżetu, po zakończeniu badań wypadku lub poważnego incydentu lotniczego w jednostkach organizacyjnych lotnictwa służb porządku publicznego podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych występuje do dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych o refundację kosztów tych badań w wysokości określonej na podstawie zestawienia kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§ 5.
Refundacji kosztów dokonuje się z budżetu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z części będącej w dyspozycji jednostki organizacyjnej lotnictwa służb porządku publicznego podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, użytkującej statek powietrzny, który uległ wypadkowi lub poważnemu incydentowi lotniczemu.
§ 6.
Refundacja kosztów następuje w drodze przelewu, na konto bankowe wskazane przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej, w terminie 30 dni od otrzymania przez dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wystąpienia, o którym mowa w § 4
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »