reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 67, poz. 678 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Podmiot świadczący usługi pocztowe o charakterze powszechnym, zwany dalej „podmiotem”, zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do tych usług poprzez dostosowanie placówek świadczących usługi pocztowe o charakterze powszechnym, zwanych dalej „placówkami”, do obsługi osób niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, oraz zorganizowanie pracy w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych usług, w szczególności przez:

1) wydzielenie w placówkach odpowiednio oznakowanych stanowisk, przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych;

2) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym, poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego;

3) doręczanie osobom:

a) z uszkodzeniem narządu ruchu lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi lub ograniczającymi samodzielne poruszanie się,

b) niewidomym i niedowidzącym,

na ich wniosek i bez dodatkowych opłat w miejscu ich pobytu przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych pod wskazanym adresem;

4) ogłaszanie w placówkach informacji o:

a) stosowanych przez podmiot udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

b) świadczonych przez podmiot usługach dla osób niepełnosprawnych,

c) organizacjach, instytucjach lub służbach pośredniczących w świadczeniu usług pocztowych osobom niepełnosprawnym.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1, znakuje się według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

3. Nadawcze skrzynki pocztowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się w szczególności w placówkach lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 127, poz. 598).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Załącznik 1. [WZÓR OZNAKOWANIA STANOWISK PRZYSTOSOWANYCH DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 grudnia 2002 r. (poz. 1832)

WZÓR OZNAKOWANIA STANOWISK PRZYSTOSOWANYCH DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 infoRgrafika

Wzór znaku graficznego stosowanego do oznakowania stanowisk przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych w placówkach świadczących usługi pocztowe o charakterze powszechnym zgodnie z PN-T-85001:1999

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama