REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1985

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 115, poz. 999) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli lp.10 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Naruszenie

Kara pieniężna w złotych

„ 10

art. 92 ust. 1 pkt 10 ustawy

 

 

10.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

powyżej 15 minut do 30 minut

200

 

powyżej 30 minut do 1 godziny

250

 

i za każde kolejne rozpoczęte 30 minut

50

 

(art. 6 ust. 1)8 albo (art. 6 ust. 1)10

 

10.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia w okresie dwóch kolejnych tygodni, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

powyżej 1 godziny do 2 godzin

200

 

i za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

100

 

(art. 6 ust. 2)8 albo (art. 6 ust. 2)10

 

10.3. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

powyżej 15 minut do 30 minut

200

 

i za każde kolejne rozpoczęte 30 minut

100

 

(art. 7)8 albo (art. 10)10

 

10.4. Zmniejszanie przerwy w czasie jazdy, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

do 15 minut

250

 

powyżej 15 minut do 30 minut

300

 

brak przepisowej przerwy

400

 

(art. 7)8 albo (art. 10)10

 

 

 

10.5. Zmniejszenie czasu odpoczynku dziennego, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

powyżej 30 minut do 1 godziny

200

 

i za każde kolejne rozpoczęte 30 minut

50

 

(art. 8 ust. 1, 2, 6 i 8)8 albo (art. 6 ust. 3, 4, 5)10

 

 

10.6. Zmniejszenie czasu odpoczynku tygodniowego, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

powyżej 1 godziny do 2 godzin

200

 

i za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

100

 

(art. 2, art. 8 ust. 3 i 6)8 albo (art. 7)10

 

 

10.7. Wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne bez wymaganego zapisu urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju

2000

 

(art. 35)10

 

 

10.8. Nieokazanie wykresówek z urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju za bieżący tydzień i za ostatni dzień poprzedniego tygodnia, w którym kierowca prowadził pojazd, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

 

 

– za każdą wykresówkę

500

 

(art. 10 ust. 1(d), art. 11 ust. 4 Załącznik)8 albo (art. 15)10

 

 

10.9. Używanie tej samej wykresówki przez kilku kierowców z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju przewiduje taką możliwość, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne:

1000

 

(art. 10 ust. 1 (a), art. 11 ust. 2 Załącznik)8 albo

 

 

(art. 35 ust. 5)10

 

 

10.10. Niezachowanie przez wykonującego międzynarodowy transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne wykresówki z urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju przez okres co najmniej 12 miesięcy:

 

 

– za każdą wykresówkę

500

 

(art. 10 ust. 3) albo (art. 31 ust. 2)10

 

 

10.11. Używanie wykresówki rezerwowej, bez załączenia wykresówki uszkodzonej, przy wykonywaniu transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne

200

 

(art. 11 ust. Załącznik)8

 

 

10.12. Wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym pojazdami niewyposażonymi w przyrządy kontrolne, bez wymaganego wyciągu z planu pracy

400

 

(art. 34)10

 

2) w objaśnieniach zamieszczonych pod tabelą dodaje się odnośnik 10 w brzmieniu:

10 ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286).”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-14
  • Data obowiązywania: 2003-01-14
  • Dokument traci ważność: 2003-09-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA