REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1997

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44e ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz.716) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dane osobowe z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, zwane dalej „danymi”, o których mowa w art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zwanej dalej „ustawą”, organ gminy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, zwanemu dalej „ministrem”, w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL.

2. Jeżeli przekazanie danych do ministra w formie, o której mowa w ust. 1, nie jest możliwe z powodu awarii technicznej, gminy mogą przekazywać te dane na nośniku magnetycznym, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody.

§ 2.
1. Dane przekazane ministrowi w trybie, o którym mowa w § 1, są wprowadzane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

2. Minister przekazuje organowi gminy potwierdzenie wprowadzenia danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, w terminie 3 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 3.
1. Dane z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych dotyczące wydanych dowodów osobistych są przekazywane pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje wydanych i utraconych dowodów osobistych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wydania dowodu osobistego.

2. Dane z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych dotyczące utraconych dowodów osobistych lub wydanych dowodów osobistych, które straciły ważność, organ gminy przekazuje niezwłocznie po przyjęciu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

3. W przypadku zwrotu dowodu osobistego w sytuacjach, o których mowa w art. 43 ustawy, dane określone w ust. 2 są przekazywane ministrowi niezwłocznie po złożeniu organowi gminy dowodu osobistego.

4. W przypadku utraty dowodu osobistego przez osobę, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, która nie ubiega się o ponowne wydanie dowodu osobistego, dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane ministrowi niezwłocznie po zgłoszeniu utraty dowodu osobistego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2009-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA