REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2037

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;

2) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego;

3) stawki dodatku funkcyjnego;

4) stawki dodatku patronackiego;

5) okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego.

§ 2.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami", oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zwanej dalej „kwotą bazową", określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę terenową, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą".

§ 4.
1. Kuratorowi sprawującemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy niż miesiąc przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów – w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta.

§ 5.
Dodatek specjalny, w wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, może być przyznany kuratorowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim, przez właściwego prezesa sądu.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. Nr 85, poz. 930).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2037)

Załącznik nr 1

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Stopień służbowy

Mnożnik kwoty bazowej

1

Kurator specjalista

2,1

2

Starszy kurator zawodowy

1,8

3

Kurator zawodowy

1,5

4

Aplikant kuratorski

0,9

 

Załącznik 2. [TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent kwoty bazowej

1

Kurator okręgowy

70–110

2

Zastępca kuratora okręgowego

50–70

3

Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej

30–50

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA