REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2077

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1.
System stosowania znaku zgodności z Polską Normą ma na celu promowanie wyrobów o jakości wyznaczonej poziomem wymagań Polskich Norm.
§ 2.
1. Znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób spełniający wszystkie wymagania Polskiej Normy lub więcej niż jednej Polskiej Normy. Jeżeli Polska Norma przewiduje podział na klasy i gatunki, znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób wytworzony w najwyższej klasie i gatunku.

2. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwanego dalej „PKN”, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, zwanej dalej „jednostką”, po uzgodnieniu z właściwym komitetem technicznym, uznaje, które z Polskich Norm są właściwe do stosowania w systemie certyfikacji na zgodność z Polską Normą.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzane certyfikatem zgodności z Polską Normą upoważniającym do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą.

4. Certyfikat zgodności z Polską Normą wydaje Prezes PKN na wniosek skierowany przez właściwą jednostkę.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 1, niezbędne przy ocenie zgodności wyrobu.

6. Certyfikat zgodności z Polską Normą może wydawać jednostka upoważniona przez Prezesa PKN na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

7. Wzór certyfikatu zgodności z Polską Normą, upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Wyroby posiadające certyfikat zgodności z Polską Normą mogą być przez producenta lub osobę wprowadzającą wyrób do obrotu oznaczane znakiem zgodności z Polską Normą przez czas określony w certyfikacie.

2. Wzór znaku zgodności z Polską Normą do oznaczania wyrobu posiadającego certyfikat zgodności z Polską Normą jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Po upływie okresu ważności, na jaki certyfikat został wydany, oznaczanie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą jest możliwe po wydaniu nowego certyfikatu.

§ 4.
PKN zapewnia dostęp do informacji o jednostkach upoważnionych do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą oraz o wyrobach oznaczonych znakiem zgodności z Polską Normą.
§ 5.
Certyfikaty zgodności z Polską Normą upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą wydane przed dniem 1 stycznia 2003 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. (poz. 2077)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZNAKU ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ DO OZNACZANIA WYROBU POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ]

Załącznik nr 2

WZÓR ZNAKU ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ DO OZNACZANIA WYROBU POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Proporcja wysokości do szerokości znaku zgodności wynosi:

h : I = 1 : 3

2) Technika wykonania znaku zależy od wyrobu, opakowania lub dokumentu, na którym znak ma być umieszczony.

3) Znak umieszcza się na wyrobie w sposób trwały, a gdy wyrób jest sprzedawany w opakowaniu – znak umieszcza się również na opakowaniu jednostkowym. Jeżeli umieszczenie znaku na wyrobie jest ze względów technicznych niemożliwe, znak umieszcza się na opakowaniu albo na banderoli, albo na etykiecie trwale złączonej z wyrobem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-11-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA