REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2095

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje opakowań zwolnionych z wymagań dotrzymywania maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego, zwanych dalej „metalami ciężkimi”, w opakowaniu na poziomie 100 mg/kg;

2) rodzaje opakowań, dla których maksymalna suma zawartości metali ciężkich w opakowaniu może być wyższa niż 100 mg/kg;

3) czas trwania oraz szczegółowe warunki zwolnienia lub podwyższenia zawartości maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „celowym wprowadzeniu” – rozumie się przez to działanie polegające na umyślnym wykorzystaniu danej substancji w procesie produkcji opakowań lub ich części, w celu otrzymania szczególnej właściwości, wyglądu lub jakości opakowań, z wyjątkiem wykorzystania materiałów pochodzących z procesu recyklingu jako bazy dla wytworzenia nowych opakowań lub części opakowań;

2) „przypadkowej obecności” – rozumie się przez to obecność metali ciężkich w opakowaniach lub częściach opakowań jako niezamierzonego składnika tych opakowań lub ich części;

3) „cyklach produkcyjnych w zamkniętym i kontrolowanym procesie” – rozumie się przez to cykle produkcyjne, w których materiały krążą w systemie kontrolowanego, ponownego wykorzystania i dystrybucji oraz w którym materiały pochodzące z recyklingu są wyłącznie częścią tego procesu, oraz gdzie wprowadzenie do procesu innych surowców jest ograniczone do najniższego technologicznie możliwego poziomu, a także gdzie materiały mogą być wycofywane z procesu tylko w formie specjalnej zatwierdzonej procedury w celu maksymalizacji ponownego wykorzystania tych materiałów.

§ 3.
Z wymagań, o których mowa w § 1 pkt 1, są zwolnione opakowania wykonane ze szkła kryształowego ołowiowego.
§ 4.
Dla opakowań szklanych maksymalna suma zawartości metali ciężkich w opakowaniu może wynosić 200 mg/kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) metale ciężkie nie mogą być celowo wprowadzone w procesie produkcji opakowań;

2) przekroczenie zawartości metali ciężkich w opakowaniu szklanym może być jedynie skutkiem użycia do produkcji materiałów pochodzących z recyklingu.

§ 5.
Dla opakowań w postaci skrzyń i palet z tworzyw sztucznych, które są używane w cyklach produkcyjnych w zamkniętym i kontrolowanym procesie, maksymalna suma zawartości metali ciężkich w opakowaniu może przekraczać 100 mg/kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) metale ciężkie nie mogą być wprowadzane celowo w procesie produkcji opakowań;

2) przekroczenie zawartości metali ciężkich w opakowaniach może być jedynie skutkiem użycia do produkcji materiałów pochodzących z recyklingu;

3) opakowania są wyprodukowane z innych skrzyń i palet z tworzyw sztucznych przetworzonych w zamkniętym i kontrolowanym procesie, przy udziale nie większym niż 20% innych surowców;

4) opakowania, o których mowa w pkt 3, są stosowane jako opakowania wielokrotnego użytku, dla których osiąga się co najmniej 90% wskaźnik zwrotności;

5) prowadzenia odpowiedniego systemu ewidencji umożliwiającego udokumentowanie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3 i 4, na podstawie dokumentów magazynowych oraz ewidencji odpadów;

6) zamieszczenia na opakowaniach w sposób trwały i widoczny informacji, że zawartość metali ciężkich w opakowaniu przekracza 100 mg/kg.

§ 6.
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, jest bezterminowe.

2. Podwyższenie maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach, o których mowa w § 4, stosuje się do dnia 30 czerwca 2006 r.

3. Podwyższenie maksymalnej sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach, o których mowa w § 5, stosuje się do dnia 8 lutego 2009 r.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA